Tisztelt Támogatóink!

A 2014. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból befolyt összeg 1 756 678 Ft. Köszönetet mondok minden felajánlásért, amely közös célunkat, a Gyertyánffys gyerekek nevelési, oktatási feltételeit javították!

Mesterházy Ferenc a kuratórium elnöke

A 2015. évi összes ráfordítások:

1  Oktatási eszközök
  (szemléltető eszközök, vetítéstechnika, 
   informatikai eszközök, könyvtár)
277 532 Ft
2  Oktatási anyagok 94 345 Ft
3  Rendezvények, napközi, szabadidő 1 192 360 Ft
4  Irodai anyagok, eszközök 95 872 Ft
5  Épületfenntartás 1 053 415 Ft
 Összesen: 2 713 524 Ft