Tisztelt Szülők!

A tanévzáró ünnepélyen át nem vett bizonyítványokat 2019. június 20-21-én, 9:00-13:00 óráig lehet átvenni (A ép. titkárság), a továbbiakban pedig a nyári ügyeleti napokon.