Kedves Szülők!

Sajnálatosan Magyarországon a járványhelyzet a Brit vírusmutáns megjelenésével újra súlyosbodni látszik. Az iskolai közösség erőfeszítéseinek következtében az intézményben nem nőtt az érintett családok száma. Ennek a megtartása érdekében a következőket kérjük Önöktől:
• Amennyiben a családon belül felmerül a Covid-fertőzés esélye és a család bármely tagja teszteredményre vár, addig a gyermek ne jöjjön iskolába. Ha ezt a szülő írásban jelzi az osztályfőnök számára, akkor a hiányzást igazoltnak fogjuk tekinteni. Visszatértéhez nem szükséges orvosi igazolás.
• Amennyiben gyermeke edzésen, iskolán kívüli különórán vagy egyéb foglalkozásokon igazolt pozitív gyerekkel tartózkodott együtt, kérem, szigorúan 10 napig ne látogassa az iskolát, akkor sem, ha nincsenek tünetei és/vagy ha hivatalos karanténba sem került. A hiányzását szülői jelzéssel igazoltnak tekintjük. Visszatértéhez nem szükséges orvosi igazolás.
• Kérjük, hogy a legkisebb –nem feltétlenül Covidra utaló- tünet megjelenése esetén is tartsa otthon gyermekét, konzultáljon a gyermekorvossal és legkorábban a tünetek elmúlta után 3 nappal, orvosi igazolással hozza gyermekét vissza az intézménybe.
• Tünet esetén, amennyiben megtehetik, akkor is teszteltessék gyermeküket, a közösség megnyugtatása érdekében, ha a gyermekorvos ezt nem kezdeményezi. Különösen akkor, ha a család több tagjánál megjelentek tünetek.
• Kérjük Önöket, hogy a gyermekek maszkjának higiéniájáról rendszeresen gondoskodjanak.

Bízunk benne, hogy az Önökkel közös erőfeszítéseink miatt továbbra is sikeres és eredményes lehet védekezésünk, miközben egyre több óvodában és iskolában kerül sor bezárásra, illetve digitális oktatásra való átállásra! Emlékeztetem Önöket, hogy hosszabb hiányzás esetén gyermeküknek lehetősége van a közismereti tanórák TEAMS-en történő látogatására. Ehhez az érintett pedagógusokkal előzetes egyeztetés szükséges.
Köszönöm elkötelezettségüket!

Üdvözlettel,
Mesterházy Ferenc

 

EMMI intézkedési terv
a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
– Iskolai protokoll

2020. november 12-ei módosítás

  1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA

1.1. Tanulók épületben tartózkodásának szabályai

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.

Maszk viselése az épületek minden helyiségében kötelező.

Az épületbe való érkezés után testhőmérsékletet mérünk. Ha hőemelkedést, lázat tapasztalunk, értesítjük a szülőt, a gyermeket elkülönítjük, és a kísérő megérkezéséig felügyeletet biztosítunk. A szülő köteles a betegség tüneteit mutató gyermek mihamarabbi elviteléről gondoskodni.

1.2. Szülők épületben tartózkodásának szabályai

A épület: Szülők az aulában és a földszinti folyosón nem tartózkodhatnak. A diákokra az udvaron várakozhatnak. Az emeletre csak előre bejelentett okból és engedéllyel mehetnek fel. B épület: Szülők az épületben nem tartózkodhatnak, oda nem jöhetnek be.

Ügyintézés céljából előzetes bejelentkezés után lehet az épületbe bejönni.

Maszk viselése az épületek minden helyiségében és az udvaron is kötelező.

1.3. Az iskola helyiségeit külső partnerek, bérlők nem vehetik igénybe.

2. AZ OKTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT SZABÁLYOK

2.1. A testnevelés- és néptáncórákat, megfelelő időjárás esetén, szabad téren tartjuk meg. Kérjük a szülőket a megfelelő sportöltözet biztosítására. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Ha az időjárás nem megfelelő, a tornateremben vagy a tantermekben sport-, kultúrtörténeti és elméleti témákhoz tartozó foglalkozásokat tartunk. Ezeken a maszk használata kötelező! A szülő legfeljebb egy hétre mentheti fel gyermekét a testnevelésóra alól. Ennél hosszabb felmentést csak szakorvos adhat.

2.2. Öltözők használata:

A épület: Alsóban a gyerekek 1-3. évfolyamig az osztályteremben öltözködnek testnevelésre és táncra is, a 4. évfolyam az öltözőket használja.

B épület: A testnevelés teremhez tartozó öltözőket minden évfolyamon a lányok használhatják, a fiúk számára a B épületben állandó öltözőhelyiséget alakítunk ki.

2.3. Mosdók használata:

B épület: a mosdókat maximum 3 gyerek használhatja egyidőben. A mosdók felügyeletére kiemelt figyelmet biztosítunk.

Mindkét épületben papírtörlőket használnak a diákok.

2.4. Az A épületben a délutáni ügyelet megfelelő időben az udvaron, egyéb esetekben az 1-2. évfolyamnak a tornateremben van. Szülők a várakozás idején sem tartózkodhatnak az épületben.

2.5. Délutáni sportfoglalkozásokat, vegyes csoportú szakköröket nem tartunk.

2.6. Ha egy osztály vagy nagyobb csoport távoktatásra kényszerül, az intézmény igyekszik biztosítani a közismereti tantárgyak órarend szerinti online oktatását.

3. HIGIÉNÉS SZABÁLYOK

3.1. Az épületekbe történő belépés után kézfertőtlenítő használata kötelező.

3.2. Az épületekben napi többszöri fertőtlenítő takarítás zajlik, kiemelten a diákok által gyakran használt felületek: kilincsek, kapcsolók, korlátok, asztalok, mosdók, stb.

3.3. A tantermekben és a folyosókon rendszeresen szellőztetünk, ügyelve a tanulók egészségére.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1. A tanulók a reggelit az osztálytermekben fogyasztják el.

4.2. Az ebédlőben egyszerre maximum 3 osztály tartózkodik. Az alsó és felső tagozat külön idősávban étkezik. Az ülőhelyek egymástól biztonságos távolságra találhatóak. A szülők segítségével két nagy teljesítményű légtisztítót üzemeltetünk. Kiemelt figyelmet fordítunk az étkezéshez használt eszközök fertőtlenítésére, a felszolgált ételek megfelelő hőmérsékleten tartására.

4.3. Az ebédlőbe külső cég által biztosított vagy otthoni meleg étel nem vihető be. Ezek melegítéséről nem tudunk gondoskodni. Kérjük, fokozottan figyeljenek a befizetési határidők betartására!

5. A TANULÓK MULASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, tartós betegsége van, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

5.2. A tanuló egyéb távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

5.3. Minden egyedi esetben az igazgató számára lehet kérvényt benyújtani, melyről a körülmények megismerése után, az igazgató dönt.

5.4. Ha a tanuló betegség miatt távolmarad, csak orvosi igazolás bemutatásával térhet vissza az iskolába.

6. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

6.1. Az iskola által jelentett adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

6.2. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

6.3. A szülő köteles bejelentést tenni, ha a tanulóval egy háztartásban élő személynél vagy gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. A bejelentést online formában, az alábbi linken kell megtenni: http://www.gyertyanffy.elte.hu/aktualis/350-covid-19-bejelentolap

6.4. A megadott személyes és érzékeny adatokat az iskola különös körültekintéssel kezeli és csak az erre jogszabályban felhatalmazott 3. személynek adja ki. (NNK)

6.5. Az aktuális iskolai fertőzöttségi adatokról az alábbi linken találnak számszerű, név és osztálymegjelölés nélküli információt. http://www.gyertyanffy.elte.hu/etkezes/354-aktualis-covid-hirek

6.6. A Covid fertőzéssel érintett osztályt írásban értesítjük a tudnivalókról.

6.7. Kérjük, ha alapos gyanú van arra, hogy a gyermek fertőzött személlyel került szoros kontaktusba, a diák, az érintett személy tesztelésének időtartama alatt, már ne látogassa az iskolát!

 


Tisztelt Szülők, tisztelt Partnereink!

A mellékelt dokumentum tartalmazza a mindannyiunk által kötelezően betartandó eljárásrendet, amely szerint működünk a tanév megindítása során. Természetesen az adott helyzetnek megfelelően, ha szükséges, felülbíráljuk annak tartalmát.

Iskolai életünk működését úgy kell megszerveznünk, közösségi létezésünket azt szemmel tartva kell élnünk, mintha a vírus közöttünk lenne (nem tudhatjuk, hogy nincs-e így) és akkor nagyobb valószínűséggel kerülhetjük el a megbetegedéseket.
A zökkenőmentes működéshez, a teljes iskolaközösség egészsége megőrzése érdekében mindannyiuk segítő együttműködésére számítok.

Jó egészséget kívánva, köszönettel és üdvözlettel:
Mesterházy Ferenc
igazgató

EMMI Intézkedési terv - kiegészítésekkel módosított (2020. szeptember 7.)

 

EMMI intézkedési terv
a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
– Iskolai protokoll

Tartalom:

1. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

2. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

4. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

6. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

7. KOMMUNIKÁCIÓ

  1. számú melléklet - A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok
  2. számú melléklet - Légtechnika rendszerek helyes használata


EMMI intézkedési terv

a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

Az ELTE Gyertyánffy I. Gyakorló Általános Iskolára vonatkozó kiegészítések

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni.
Az intézmények vezetői ellenőrizzék a takarítások végrehajtását.
Írásbeli utasítás készítése, kiadása, a takarítók és a gondnok aláírásával ellátva.
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.  
1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.  
1.4 Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt alakítunk ki, amelyen keresztül az aktuális szakágazati információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat is közzétesszük.  
1.5 A hagyományosan az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI), az OH és a Klebelsberg Központ együttműködésével megvalósított, személyes megjelenést igénylő tanévnyitó konferenciák helyett a köznevelési intézmények vezetői online tájékoztatás keretében kapják meg a tanévkezdéshez szükséges információkat.  

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  
2.2 Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

Szülők épületben tartózkodásának szabályai

B épület: szülők az épületben nem tartózkodhatnak, oda nem jöhetnek be

A épület: a szülők az aulában maszkban várakozhatnak

Délutáni tanulói ügyelet az 1. emeleten lesz, a szülők a porta segítségével szólhatnak fel a gyerekeknek.

Ügyintézés céljából előzetes bejelentkezés után lehet az épületbe bejönni.

Az ebédbefizetés online formában történik

A partnerek épületben tartózkodásának szabályait külön dokumentum tartalmazza, az érintettek tájékoztatása folyamatos (Hallgatók – TÓK, Tanárképző, Károli, Zeneak. Zeneiskola)

Az iskola helyiségeit külső bérlők nem vehetik igénybe.

B épület büfé: sorban állás helyének kijelölése, pedagógus felügyelet megszervezése

2.3 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni.

Maszkviselés szabályai:

Mindkét épületben kötelező a folyosókon, közös helyiségekben a maszk viselése (tanári, könyvtár, …)

A tantermekben a maszk viselése ajánlott, az osztálytermekben az adott pedagógus kompetenciája ennek az eldöntése, azonban a folyamatos szellőztetést minden esetben biztosítani kell.

A padokat hagyományos padsorokban helyezzük el, nem csoportban, kerüljük a szoros kontaktust igénylő páros és csoportmunkát, játékokat.

2.4 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

A közösségi terekben mindkét épületben kötelező a maszk viselése.

A folyamatos szellőztetés biztosítása a folyosókon, az aulában, bejárati ajtók nyitva tartása

Reggeli gyülekező

-                      Első évfolyam

Gyülekező 7:45-ig az udvaron

A tanítók és asszisztensek kísérik fel a gyerekeket.

-                      2.,3.,4. évfolyam: 7:30-ig gyülekező az udvaron, majd a gyerekek felmennek az osztálytermeikbe

-                      Felső tagozat:

7:30-ig gyülekező az udvaron a kijelölt pedagógiai asszisztens felügyeletével, majd a gyerekek felmennek az osztálytermekbe. 7:45-ig a felügyeletet a folyosó ügyeletes pedagógusok és a pedagógiai asszisztensek látják el.

7:45-től a tantermekben a szakos pedagógusok felügyelnek a gyerekekre.

Napközben a gyerekek felügyeletét a folyosó ügyeletes pedagógusok, az asszisztensek látják el a folyosón és a tantermekben. A testnevelés öltöző ill. terem felügyeletét a testnevelő szakosok látják el.

2.5 Az iskolában a csengetési rendet úgy kell kialakítani, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a 2.4 pontban jelölt védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.

A csengetési rend mindkét épületben változatlan marad.

A B épületben a tanítási órákat úgy szervezzük, hogy kicsöngetéskor a gyerekek el tudják hagyni a tantermeket.

2.6 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.

A B épületben: A folyosói zsúfoltságelkerülése érdekében engedélyezett, hogy a gyerekek a tantermekben tartózkodjanak szünetekben is pedagógusi felügyelettel. A tantermi felügyelet kizárólag a szaktantermi rendszer megtartásával biztosítható, mivel több kolléga ingázik az A és a B épület között.

A tanulói padok folyamatos fertőtlenítését a szülőkkel történt egyeztetés után alakítjuk ki.

Az A épület szaktantermeiben kézmosó, papírtörülköző elhelyezése.

2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.  
2.8 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

Öltözők használata:

A épület: Alsóban a gyerekek 1-3. évfolyamig az osztályteremben öltözködnek testnevelésre és táncra is, a 4. évfolyam az öltözőket használja.

B épület: a testnevelés teremhez tartozó öltözőket minden évfolyamon a lányok használhatják, a fiúk számára a B épületben állandó öltözőhelyiséget alakítunk ki.

Mosdók használata:

A épület: a gyerekek az emeleti mosdókat használhatják. A hallgatók az épület mosdóit nem használhatják.

B épület: a mosdókat maximum 3 gyerek használhatja egyidőben. A mosdók felügyeletére kiemelt figyelmet biztosítunk.

A hallgatók kizárólag a földszinten lévő mosdókat használhatják

2.9 A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.

Textilből készült eszközök, tárgyak, bútorok, szőnyeg nem használható.

Énekórákon a furulyatanulást más tevékenységekkel pótoljuk.

A gyerekek által használt egyéb eszközök folyamatos fertőtlenítéséről az adott pedagógusnak kell gondoskodnia.

2.10 Minden köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.

Ballagás – lásd külön forgatókönyv

Évnyitó – lásd külön forgatókönyv (1. évfolyam, többi évfolyam)

Egyéb közös rendezvényt nem tartunk.

2.11 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi úticéllal tervezzék át. Egyelőre nem szervezünk.
2.12 Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartsák meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. Online szülői értekezletek megtartását tervezzük.
 
3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).  
3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges
, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.

Az A épületben engedélyezett az óra alatti WC-re járás a zsúfoltság elkerülésére, különösen 3-4. évf-ban. Az osztályok a saját emeletükön használják a mosdót.

A B épületben a mosdókat maximum 3 gyerek használhatja egyidőben. A mosdók felügyeletére kiemelt figyelmet biztosítunk.

3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

 
3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Az első hetekben, napokban az iskolarádión keresztül folyamatos tájékoztatás a szabályokról mindkét épületben, a szabályok betartása érdekében figyelemfelhívó táblák elhelyezése az épületekben.
3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

Pontos írásos dokumentum elkészítése (szőnyegek, textil ülőalkalmatosságok, babzsák, nem fertőtleníthető eszközök használatának tiltása)

B épület: a szaktantermi rendszert kell fenntartanunk, ennek következményeképpen a fertőtlenítés megszervezése.

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.  
3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

Tantermek rendje:

- A tábla melletti ablakok akadályoztatásának megszűntetése, órák alatt folyamatos nyitva tartása

- Az óra alatti folyamatos szellőztetésért a pedagógus a felelős

- Folyosói ablakok folyamatos nyitva tartása

- B épület aulájában a bejárati ajtók, ill. az üvegablak nyitva tartása

- A B épületben a zsúfoltság elkerülése ill. a szellőztethetőség biztosítása érdekében a gyerekek a szünetekben bemehetnek a termekbe, amennyiben a felnőtt felügyelet biztosított

- A B épületben a szünet végét jelző csengő átállítása

- Az A épület szaktantermeibe csak jelzőcsöngőkor indulhatnak el a gyerekek az osztálytermeikből

A mosdók szellőztetése: folyosóra, órák alatt, takarítók biztosítják

3.8 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza.  
3.9 Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.  

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. Az ebédlőben a székek számának felezése, pontos, csoportbontásos ebédelési rend kidolgozása  
4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  
4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen  
4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.  
4.5 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.  
4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.  
4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.  
7. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

7.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

7.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

7.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

7.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

7.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  
8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  
8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.  

9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

9.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

Az elkülönítés helye:

A épület orvosi szoba.

A gyerekre a pedagógiai asszisztens felügyel.

Az orvos értesítése az iskolatitkár feladata.

A szülő értesítése az iskolatitkár feladata.

9.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 
9.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

 
9.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.  

9.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

10.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.

10.2 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

10.3 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

10.4 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

10.5 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik

10.6 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

11. KOMMUNIKÁCIÓ

11.1 Nyomatékosan kérjük az intézményeket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek fontosságára hívják fel az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.

11.2 Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztunk létre (vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.

11.3 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget

  1. 1.számú melléklet

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra;
- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért,
hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.

2. számú melléklet

Légtechnika rendszerek helyes használata

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:

• a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, (a levegőáramot felfele irányítsák),
• a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, lehetőleg óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,
• a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,
• nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,
• a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
• megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb belterekben.

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

• használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.
• a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét végezzék gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,
• az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú ibolyántúli
(UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy az UV-fény zárt rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,
• az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti,
• ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, mivel az ózon káros az egészségre, s Magyarországon nem engedélyezett a használata.