Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatóink!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy egy nagylelkű felajánlás nyomán sikeres gyűjtési akció zajlott az iskolai környezet biztonságosabbá tételének céljából. A felajánlás levegőtisztító berendezés beszerzésére tett javaslatot, egy darab nagy teljesítményű, plazmatechnológiás készülék megvásárlásával. A szülői munkaközösség tagjai ennek nyomán hirdettek támogatási akciót egy másik ilyen berendezés beszerzésére, mivel éttermünk "lefedésére" két darab szükséges. A berendezések áramellátásának kialakítását is a kezdeményező felajánló végeztette el. A gyűjtés eredményeképpen 2 000 000 Forint gyűlt össze az iskolánkat támogató alapítvány számláján. Így 2020. szeptember 18.-a óta iskolánk éttermében két darab professzionális levegőfertőtlenítő berendezés üzemel (Novaerus Protect 800, 870 000Ft/db). A szülői munkaközösség elnökével történt egyeztetés alapján a fennmaradó 1 100 000Ft terhére a tornatermi öltözők vírusbiztonságának növelésére további 5 db (más technológiával működő) légfertőtlenítő készülék került megrendelésre (510 950Ft), amelyek szállítása folyamatban van. Az esetlegesen kisebb vagy nagyobb körben elrendelésre kerülő digitális munkarend esetére webkamerákra és mikrofonokra van szükségünk, ezek beszerzését, az SZMK elnökkel történt egyeztetés szerint, a fennmaradó forrásból tervezzük.

A gyors és nagylelkű felajánlásaikat (102 utalás) iskolánk közössége nevében megköszönöm! Remélem, hogy Önökkel együttműködve sikeresen átvészeljük ezt a nehéz időszakot!

Mesterházy Ferenc
igazgató
alapítványi elnök

Tisztelt Támogatóink!

A 2018. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból befolyt összeg 1 667 442 Ft, amelyet iskolánk nevében ezúton is megköszönök!


Mesterházy Ferenc
kuratórium elnöke


A 2019. naptári évben az alábbi eloszlásban használtuk fel az alapítványi forrásokat:

 1 Oktatási eszközök 2 438 571 Ft
(szemléltető eszközök, vetítéstechnika, informatikai eszközök, könyvtár)
 2 Oktatási anyagok 129 220 Ft
 3 Rendezvények, napközi, szabadidő 1 039 880 Ft
 4 Irodai anyagok, eszközök 162 505 Ft
 5 Épületfenntartás 718 151 Ft
Összesen: 4 488 327 Ft

Tisztelt Támogatóink!


A 2017. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból befolyt összeg 1 243 136 Ft,
amelyet iskolánk nevében ezúton is megköszönök!


Mesterházy Ferenc
kuratórium elnöke


A 2018. naptári évben az alábbi eloszlásban használtuk fel az alapítványi forrásokat:

1

Oktatási eszközök

236 440 Ft

(szemléltető eszközök, vetítéstechnika, informatikai eszközök, könyvtár)

2

Oktatási anyagok

77 405 Ft

3

Rendezvények, napközi, szabadidő

247 001 Ft

4

Irodai anyagok, eszközök

153 965 Ft

5

Épületfenntartás

593 610 Ft

Összesen:

1 308 421 Ft

Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatóink!

Az Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítvány fő feladata gyakorlóiskolánk működésének támogatása. Közös célunk a hozzánk járó gyerekek tanulásához a lehető legjobb feltételek biztosítása.
Tájékoztatom Önöket, hogy a legutóbbi Jótékonysági gála, valamint az 1%-os felajánlások és más anyagi támogatások segítségével 58 db tablet került beszerzésre 2 106 000 Ft értékben, amelyből 29 db az ’A’ és 29 db a ’B’ épület tanulói számára nyújt segítséget a digitális írástudás egyre jobb körülmények közötti elsajátításához.

Kérem további támogatásukat munkánk sikeres folytatásához! Várjuk a SZJA 1%-os és egyéb anyagi vagy tárgyi felajánlásaikat.
Kérem, közös célunknak nyerjék meg családtagjaikat, ismerőseiket is!

Szíves támogatásukat köszönjük!

Mesterházy Ferenc
igazgató, az Alapítvány kuratóriumának elnöke


Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítvány

Adószám: 19664730-1-43
Számlaszám: 11712004-20112103

Tisztelt Támogatóink!

A 2016. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból befolyt összeg 1 295 731 Ft, amelyet iskolánk nevében ezúton is megköszönök!

Mesterházy Ferenc

kuratórium elnöke

A 2017. naptári évben az alábbi eloszlásban használtuk fel az alapítványi forrásokat:

(az adatok az új játszótér létesítését érintő ráfordításokat tartalmazza)

1 Oktatási eszközök (szemléltető eszközök, vetítéstechnika, informatikai eszközök, könyvtár) 255 608 Ft
2 Oktatási anyagok 89 215 Ft
3 Rendezvények, napközi, szabadidő 678 631 Ft
4 Irodai anyagok, eszközök 150 555 Ft
5 Épületfenntartás 9 610 887 Ft
Összesen: 10 784 896 Ft

A 2015. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból befolyt összeg 1 756 578 Ft, amelyet iskolánk nevében ezúton is megköszönök!

Mesterházy Ferenc
kuratórium elnöke

A 2016. naptári évben az alábbi eloszlásban használtuk fel az alapítványi forrásokat:
(az adatok az új játszótér létesítésén felüli ráfordításokat tartalmazza)
1 Oktatási eszközök
(szemléltető eszközök, vetítéstechnika, informatikai eszközök, könyvtár)
187 080 Ft
2 Oktatási anyagok 77 795 Ft
3 Rendezvények, napközi, szabadidő 508 727 Ft
4 Irodai anyagok, eszközök 65 290 Ft
5 Épületfenntartás 1 204 418 Ft
Összesen: 2 043 310 Ft

Tisztelt Támogatóink!

A 2014. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból befolyt összeg 1 756 678 Ft. Köszönetet mondok minden felajánlásért, amely közös célunkat, a Gyertyánffys gyerekek nevelési, oktatási feltételeit javították!

Mesterházy Ferenc a kuratórium elnöke

A 2015. évi összes ráfordítások:

1  Oktatási eszközök
  (szemléltető eszközök, vetítéstechnika, 
   informatikai eszközök, könyvtár)
277 532 Ft
2  Oktatási anyagok 94 345 Ft
3  Rendezvények, napközi, szabadidő 1 192 360 Ft
4  Irodai anyagok, eszközök 95 872 Ft
5  Épületfenntartás 1 053 415 Ft
 Összesen: 2 713 524 Ft

Tisztelt Támogatóink!

Köszönetet mondok Önöknek, hogy a 2013.évi személyi jövedelemadójuk 1%-áról az Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítványa javára rendelkeztek és így 1 282 000 Ft támogatáshoz jutottunk.

Köszönöm, hogy minden felajánlásukkal segítik közös célunkat, a gyakorlóiskolás gyerekek jobb körülmények közötti tanulását.

Felajánlásaikat a 2014-es naptári évben a következőképpen használtuk fel:

   1  

 Oktatási eszközök (szemléltető eszközök,
 vetítésitechnika, informatikai eszközök, könyvtár)       

63 400Ft
   2    Oktatási anyagok 40 245 Ft
   3    Rendezvények, napközi, szabadidő 90 835 Ft
   4    Irodai anyagok, eszközök

121 350Ft

   5    Épületfenntartás 439 217 Ft
   Összesen: 755 047 Ft

 

Támogatásukat tisztelettel köszönöm!

 

Mesterházy Ferenc
az alapítvány képviselője

Tisztelt Támogatóink!

Köszönetet mondok Önöknek, hogy az előző évben személyi jövedelemadójuk 1%-áról az Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítványa javára rendelkeztek és így 1 756 578 Ft támogatáshoz jutottunk.

Köszönöm, hogy segítik közös célunkat, a gyakorlóiskolás gyerekek jobb körülmények közötti tanulását.

Számlaszám: 11712004-20112103
Adószám: 19664730-1-43
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 42-44.
E-mail: gyakisk[kukac]gyertyanffy.elte.hu

Amennyiben kérdésük, javaslatuk lenne forduljanak a kuratórium elnökéhez, Mesterházy Ferenchez.

Szíves támogatásukban bízik az alapítvány kuratóriuma.


Köszönettel:

Mesterházy Ferenc
igazgató

Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítvány

Alapítványunkat 1990. novemberében tanárkollégákból és zömmel tanítványaink szüleiből álló 11 fős alapítói testület hozta létre, és azóta folyamatosan működik. Feladata a Gyakorlóiskola működésének támogatása, leginkább tárgyi eszközök, oktatáshoz szükséges anyagok biztosításával. Ezen belül az idegennyelv-oktatás, az informatikai képzés, a vizuális kultúra tanítása és az egészséges életmódra nevelés külön hangsúlyt kap. Ezen túlmenően támogatja a szabadidős tevékenységek szervezését az állatkerti bérletektől a nyári táborozásig.

Alapítványunk sikeresen fogadja az SZJA 1%-os felajánlásokat évente mintegy 1,4-2 millió forintos összegben. 2002-ben elnyertük a Microsoft Corporation 90.000 dolláros pályázati támogatását, amelyből kiépítettük a Gyakorlóiskola teljes informatikai hálózatát és egy informatika szaktantermet.

Az Alapítvány által nyújtott átlagosan 2-2,5 millió forintos éves támogatás fontos szerepet játszik az intézmény működésében.


Számlaszám: 11712004-20112103
Adószám: 19664730-1-43
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 42-44.
E-mail: gyakisk[kukac]gyertyanffy.elte.hu

Amennyiben kérdésük, javaslatuk lenne forduljanak a kuratórium elnökéhez, Mesterházy Ferenchez.

 

Szíves támogatásukban bízik az alapítvány kuratóriuma.

 

2014. évi ráfordítások

2015. évi ráfordítások

2016. évi ráfordítások

2017. évi ráfordítások

2018. évi ráfordítások

2019.évi ráfordítások

 

Tisztelt Támogatóink!

Intézményünk nevében köszönetet mondok mindannyiuknak, akik 2019.évi személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunk javára ajánlották fel, melynek összege 1 481 101 Ft.

Mesterházy Ferenc
igazgató, a kuratórium elnöke