Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltja az egyéni munkarend intézménye: Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem. 

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége.

Az Oktatási Hivatal egyéni munkarenddel kapcsolatos további tájékoztatását az alábbi linken olvashatják: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend

A szülői kérelem egyéni munkarend tankötelezettség teljesítése céljából engedélyezéséhez az alábbi linken érhető el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend_kerelem_szuloi

Bejelentő lap egyéni tanrend létesítéséhez (az iskolának kell megküldeni)


Mesterházy Ferenc
igazgató

 

 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása
2020.05.04.

Tisztelt Intézményvezető Asszony / Úr!


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint:
99/J. § E törvénynek a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvénnyel megállapított
a) 45. § (5) bekezdésének hatálybalépését megelőző napon magántanulói jogviszonyban álló tanuló magántanulói jogviszonyának egyéni munkarendre történő módosítását a Kormány által kijelölt hatóság a hatálybalépéstől számított egy éven belül felülvizsgálja,
Tájékoztatom Önöket, hogy az iskolaigazgatók által 2019. augusztus 31-éig kiadott magántanulói határozatok felülvizsgálatának keretében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem hosszabbíthatja meg hivatalból az iskolaigazgatók által kiadott magántanulói engedélyek hatályát. Amennyiben a szülő a magántanulói engedélyt a jelen tanév végéig kérte, annak hatálya a Hivatal általi felülvizsgálatot követően egyébként is lejárna a tanév végén. Így a következő 2020/2021. tanév vonatkozásában a szülőnek, nagykorú tanuló esetén a tanulónak mindenképpen kérelmeznie kell az egyéni munkarend engedélyezését a Hivataltól, amennyiben szeretnék, hogy gyermekük a továbbiakban is mentesüljön a mindennapos iskolába járási kötelezettség alól.
Tekintettel a koronavírus járvány miatti kormányzati intézkedésekre, valamint arra, hogy a tanulók érdekeit sem szolgálja az, ha tanév közben történik a hivatalbóli felülvizsgálat alapján a státuszuk módosítása, a felülvizsgálat kizárólag a következő tanév(ek)re is vonatkozó magántanulói engedélyeket fogja érdemben érinteni.
A 2019/2020. tanév végéig lejáró hatályú igazgatói magántanulói engedélyek vonatkozásában külön döntés a Hivatal részéről nem fog születni.
Kérjük, hogy szíveskedjenek tájékoztatni az érintett tanulókat és szüleiket, hogy amennyiben a következő tanévben is szeretnék a mindennapos iskolába járás alóli felmentést, úgy az alábbi linken található tájékoztató szerint kérelmet kell benyújtaniuk a Hivatalhoz.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend

Tisztelettel:

Brassói Sándor s.k.
köznevelési elnökhelyettes
Oktatási Hivatal

Iskolalátogatási igazolás kiadásával az "A" épületünk titkárságán foglalkozunk.

Az igazolás igénylésének lehetőségei:

 • Személyesen az "A" épület titkárságán. (Kérjük, a portán jelezze szándékát!)
 • E-mailben is jelezheti igényét a tanuloi_titkarsag[kukac]gyertyanffy.elte.hu e-mail címen.
  Ekkor kérem, írja meg gyermeke nevét, osztályát és azt, hogy mihez kéri az igazolást (pl.:családipótlék igényléshez, iskolakezdési támogatáshoz, nemzetközi diákigazolványhoz, szociális támogatáshoz, parkolási kedvezményhez...)!
  Az igazolást a gyermekkel juttatjuk el Önhöz.
 • Gyermeke üzenőjébe írja be, hogy szeretne iskolalátogatási igazolást.
  Ekkor kérem, írja meg gyermeke nevét, osztályát és azt, hogy mihez kéri az igazolást (pl.:családipótlék igényléshez, iskolakezdési támogatáshoz, nemzetközi diákigazolványhoz, szociális támogatáshoz, parkolási kedvezményhez...)!
  Az igazolást a gyermekkel juttatjuk el Önhöz.

Kérjük, a kitöltött nyomtatványt juttassák el az iskolánk titkárságára ("A" épület Kiss János altb.42-44.) vagy e-mailben (tanuloi_titkarsag[kukac]gyertyanffy.elte.hu)!

Adatvédelmi tájékoztató (GDPR) 

Adatváltozás bejelentő Csak adatváltozás esetére!

Adatlap

Diákolimpiai nevezés módja és szabályzata
Diákolimpiai nevezési kérelem

Bejelentő lap egyéni tanrend létesítéséhez

Bejelentő státusz szüneteltetéséhez

Felmentési kérelem a 16 óráig tartó kötelező iskolában tartózkodás alól 
ALSÓSOK SZÁMÁRA Kitöltési határidő: 2020.09.25., péntek
FELSŐSÖK RÉSZÉRE Kitöltési határidő: 2020.09.25., péntek

Mindennapos testnevelésóra kiváltásához (ennek leadása minden félév elején szükséges, a leadási határidő a nyomtatványon található)

Nyilatkozat nyelvválsztásról 3. művészeti tagozatosainak

Nyilatkozat Etika /Hit-és erkölcstan választásról ill. házirend elfogadásáról

Módosító nyilatkozat Etika, Hit- és erkölcstan választásáról Leadási határideje: minden év május 20.!

A nálunk jelentkezett egyházakról itt tájékozódhat.

Rendkívüli távolléti kérelem  (Síeléshez, utazáshoz stb.) A tanév bizonytalansága miatt ilyen kérelemhez jelenleg nem tudunk hozzájárulni!

Szülői felügyeleti nyilatkozat BEIRATÁSHOZ

Szülői felügyeleti nyilatkozat KIIRATÁSHOZ

Üzenő első lap - különórák

3 vagy több gyermekes családoknak étkezési kedvezmény igényléséhez

 

2014. december 4-től minden köznevelésben tanuló diák 5 számítógépre, laptopra és további 5 mobil eszközre töltheti le jogtisztán és ingyenesen a Word, az Excel és a Powerpoint legfrissebb változatát a Tisztaszoftver Program keretében. A diákoknak az alábbi oldalon kell regisztrálniuk a letöltéshez: https://o365.oh.gov.hu/Registration

További információk a programmal kapcsolatban: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ingyenes-otthoni-office-365-hasznalattal-bovul-a-tisztaszoftver-program

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a diákigazolvány készítésének menete a következő:

1. Az okmányirodában úgynevezett NEK azonosítót kell igényelniük. Itt készítenek a gyermekről fotót is. (Vinni kell a gyermek személyi igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját.)

2. Adja le iskolánk tanulói titkárságára (1126 Bp. Kiss J. altb. u. 42-44. I.emelet 108., 8.00-15.00 között) az okmányirodában kapott NEK azonosítós nyomtatványt!

3. A diákigazolványt a hivatal, az iskolába fogja postázni. Ezt követően e-mailben értesítést küldünk a diákigazolvány átvételéről.