1-4. évfolyam 

 1.a osztály 1.b osztály 1.c osztály
2.a osztály 2.b osztály 2.c osztály
3.a osztály 3.b osztály 3.c osztály
4.a osztály 4.b osztály 4.c osztály


5-8. évfolyam

Tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
magyar nyelv A/4-es vastagabb típusú, nem spirálozott füzet (bekötve), nem radírozható kék toll, zöld toll, A/5-ös legegyszerűbb vonalas füzet névvel ellátva (szükségtelen bekötni), egy vastag, vágott hegyű ICO fekete filc, egy csomag írólap, egy csomag csomagolópapír.

magyar irodalom A/4-es vastagabb típusú, nem spirálozott füzet (bekötve), nem radírozható kék toll, zöld toll, A/5-ös legegyszerűbb vonalas füzet névvel ellátva (szükségtelen bekötni), egy vastag, vágott hegyű ICO fekete filc, egy csomag írólap, egy csomag csomagolópapír.

matematika A4 négyzethálós füzet, A4 sima füzet, körző, vonalzók (egyenes, derékszögű), szögmérő A4 négyzethálós füzet, A4 sima füzet, körző, vonalzók (egyenes, derékszögű), szögmérő

A4 négyzethálós füzet,
A4 sima füzet, körző, egyenes vonalzó, derékszögű vonalzó, szögmérő, színes ceruza,
stift ragasztó

 

A4 négyzethálós füzet, A4 sima füzet, körző, vonalzók (egyenes, derékszögű), szögmérő
idegen nyelv A4 méretű, vonalas füzet, 1 darab szótárfüzet (folytatható az előző év szótárfüzete)

történelem A4 vonalas füzet

természetismeret nagy alakú füzet, színes ceruza, 1 csomag írólap

nagy alakú füzet, színes ceruza  
ének-zene A4 méretű hangjegyfüzet

hon-és népismeret Vonalas füzet, ragasztó    Vonalas füzet, ragasztó Vonalas füzet, ragasztó
vizuális kultúra 40 db fehér A/4 -es műszaki rajzlap (ha lehet, ne "iskolai rajzlap" néven, mert az nagyon vékony fajta), 1-2 db 2B, vagy B jelű grafit ceruza és radír, 1-2 db fekete (vékony hegyű) tűfilc, 1 db vastagabb fekete filctoll, 24 színű ceruzakészlet /javasolt a Lyra készletet (pöttyös), 12 színű vízfesték (esetleg egy ugyanilyen "Anilines" vízfesték) - hozzá vékony s vastag ecset (a számozás lényegtelen és nem kell készlet!), 1 db egyenlő szárú derékszögű háromszögű vonalzó (az egyik befogón legalább 15 cm), 1 csomag. papír zsebkendő, 1 dob. zsírkréta (javaslat a min. 12 színű "Panda" kréta), 1 dob. 6 színből álló tempera készlet, 1 tubus ragasztó (javaslat a piros "Technokol Rapid"), 1 db olló(ezen eszközök megvásárlása nem szükséges tanévenként)

média   bármilyen füzet

technika A4 méretű, sima füzet (margó nélküli), vonalzókészlet (1db 30 cm-es, egyenes, 2 db derékszögű), körző, radír, 3H, HB ceruza, színes ceruza

 
informatika A4 méretű, négyzethálós füzet, radírozható toll

kémia   A4 méretű füzet, színes ceruza

fizika   A4 méretű füzet, színes ceruza

biológia   A4 méretű füzet, színes ceruza

földrajz   A4 méretű, sima füzet

testnevelés

sötét színű rövid, vagy ¾-es, vagy hosszú tornanadrág (sötétkék vagy fekete), fehér színű póló, fehér váltó zokni, kényelmes, világos talpú tornacipő

Amennyiben a körülmények (pl. pandéma) miatt szabadtéri testnevelésórát tartunk, abban az esetben az időjárásnak megfelelő öltözet viselete (tréningruha, kabát, sapka, stb.).Kimagasló eredmény az 2021-es idegen nyelvi mérésen. 

Iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói idegen nyelvi mérésben vettek részt 2021. május 19-én. A mérés azt vizsgálja, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló diákjaink nyelvtudása megfelel‐e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. 6. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, 8. évfolyamon a mérés A2 szintnek felel meg.

A mérésről további információk itt találhatók:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/Idegen_nyelvi_meres_tartalmi_keret.pdf

A mérés célja a használható nyelvtudás, azaz a kommunikatív kompetenciák mérése. Annak a tanulónak a nyelvtudása felel meg az adott KER szerinti szintnek, aki a feladatlapon elérhető maximális pontszám 60 százalékát eléri. 

Az elért eredmények átlaga évfolyamok szerint:

6. évfolyam: 84,06% (66 fő vett részt a mérésben)

8. évfolyam: 84,17% (48 fő vett részt a mérésben)

Az elért eredmények átlaga a tanult nyelvek szerint:

Angol nyelv: 85,59%

Német nyelv: 72,62%

Amennyiben a tanulók minimum 80%-a eléri a megfelelt minősítést a nyelvi mérésen, az iskolát a jól teljesítő felső harmadba sorolják. A mérésben részt vevő 114 tanulóból 107 fő (94%) teljesített a megfelelt szint felett iskolánkban!

A legalább 60%-ot elérő tanulók száma, aránya:

6. évfolyam: 63 fő, 95%

8. évfolyam: 44 fő, 92%

A 114 tanulóból 80 fő pedig legalább 80%-ot ért el:

6. évfolyam: 49 fő, 74%

8. évfolyam: 31 fő, 65%

Ebben a tanévben a tanulóink tehát mindkét nyelvből mindkét évfolyamon magasan az elvárt szint felett teljesítettek.

Budapest, 2021. május 31.

Tisztelt Támogatóink!

A 2019. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból befolyt összeg 1 481 101 Ft, amelyet iskolánk nevében ezúton is ismételten megköszönök!

Kérem, most is támogassák közös célunkat, a Gyertyánffys gyerekek minél jobb feltételek közötti tanulását, együtt töltött idejét! Ha tehetik, ismerőseiket, munkatársaikat is nyerjék meg e nemes cél érdekében!

Az épületfenntartás kategóriában találhatóak azok a légfertőtlenítő készülékek, melyeket célkampányban, a szülők támogatásából tudtunk megvenni a tornaöltözők és az ebédlő levegőjének tisztítására.

Üdvözlettel:

Mesterházy Ferenc

a kuratórium elnöke

Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítvány
Adószám: 19664730-1-43
Számlaszám: 11712004-20112103


A 2020. naptári évben az alábbi eloszlásban használtuk fel az alapítványi forrásokat:

1.  Oktatási eszközök
(szemléltető eszközök, vetítéstechnika, informatikai eszközök, könyvtár)
312 297 Ft
2.  Oktatási anyagok  85 545 Ft
3.  Rendezvények, napközi, szabadi  513 942 Ft
4.  Irodai anyagok, eszközök  71 195 Ft
5.

Épületfenntartás

 2 313 163 Ft
6.  Összesen:  3 296 142 Ft

A járványhelyzet időtartamára módosul a Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola A és B épületének házirendje szeptember 1-től.

Az egészségügyi protokoll az SzMK-val való egyeztetés után hamarosan közzétételre kerül. 


A házirend módosítása az A épületben a járványhelyzet időtartamára
Érvényes : 2020. szeptember 1-től

1. Reggeli ügyelet
Ha nem esik az eső, a diákok az iskola udvarán gyülekeznek 7.00 és 7.30 között. Az emeletekre 7.30-kor mennek fel. Az első osztályosokat 7.45-kor kísérik föl a tanítók és a segítő 4. évfolyamos tanulók.
Eső esetén A épület ügyelet az aulában és a 010-es teremben, B épületben aula.

2. Reggeli, tízórai
A gyerekek a kisétkezéseket a tanteremben fogyasztják el. Kérjük a szülők véleményét a meleg ital kérdésében.

3. Mosdók használata
A zsúfoltság elkerülésére a diákok óra alatt, bármikor mehetnek a mosdókba. Kerüljük a tömeges használatot a szünetekben. Papírtörlőket szerelünk fel minden mosdóba.

4. Testnevelésórák
1-3. évfolyam az osztálytermekben öltözik.
4. évfolyam: lányok az öltözőkben, fiúk az osztálytermekben
Ha az időjárás engedi, az órákat a szabadban szervezzük. Arra törekszünk, hogy a teremben csak egy csoport tartózkodjon.

5. Szaktantermek
Szaktantermeket lehetőleg csak a csoportbontásban tartott órákon használunk.

6. Ebédelési rend
Az ebédlőben feleztük a befogadóképességet. Az A és B épületben tanuló diákok nem keverednek, külön sávban étkeznek.
1-2. évfolyam: az 5. órában étkezik, ha az órarend engedi, csoportbontásban.
3-4. évfolyam: a 6. órában étkezik

7. Tanulói ügyelet
Az ügyeletes tanulók az I. emeleten lesznek. A portás telefonon tartja velük a kapcsolatot. Kérjük a SZMK segítségét abban, hogy a szülők valóban csak vészhelyzetben vegyék ezt igénybe. Alapesetben rögzítsék a távozási szándékot az üzenőbe, tanítóink pedig igyekeznek ezeket minden esetben betartani.

8. Napközi, délutáni ügyelet
A napközi a megszokott rendben üzemel, de ha a szülők meg tudják oldani, akkor megköszönjük, ha hazaviszik gyermekeiket. Védett idő: 14.45-15.45. Ha az időjárás engedi, a délutáni ügyelet is az udvaron lesz. Kérjük, gondoskodjanak a réteges öltözködésről! Mivel a tantermekben és a folyosókon is folyamatosan szellőztetünk, szükséges lesz melegebb ruházat is.

9. Szakkörök, különórák
Meghirdetjük szakköreinket és a jelentkezők számától tesszük függővé ezek elindítását. Külső szervezeteket, nem az iskolánkba járó tanulókat nem fogunk fogadni. A zeneiskola továbbra is működik.

10. Hallgatók jelenléte
A tanítási gyakorlatok megtartásakor arra törekszünk, hogy egyszerre 4 hallgatónál több ne legyen az osztálytermekben.

11. Maszk
Javasoljuk, hogy a gyerekek maszkjára szereljenek nyakba akasztható zsinórt, hogy ne felejtsék a tanteremben, amikor a közösségi terekben tartózkodnak!


A házirend módosítása a B épületben a járványhelyzet időtartamára
Érvényes : 2020. szeptember 1-től

1. Reggeli ügyelet
Ha nem esik az eső, a diákok az iskola udvarán gyülekeznek 7.00 és 7.30 között. Az emeletekre 7.30-kor mennek fel. Eső esetén az ügyelet az aulában lesz.

2. Reggeli, tízórai
A gyerekek a reggelit az aulában fogyasztják el.

3. Mosdók használata
A zsúfoltság elkerülésére annyi diák mehet be a mosdóba, ahány WC van. Kerüljük a tömeges használatot a szünetekben. Papírtörlőket szerelünk fel minden mosdóba.

4. Testnevelésórák
A lányok az öltözőkben, a fiúk az I. emeleten kijelölt helyen öltöznek. Időjárásnak megfelelő öltözet (melegítő) szükséges.
Ha az időjárás engedi, az órákat a szabadban szervezzük. Arra törekszünk, hogy a teremben csak egy csoport tartózkodjon.

5. Ebédelési rend
Az ebédlőben feleztük a befogadóképességet. Az A és B épületben tanuló diákok nem keverednek, külön sávban étkeznek.
felső: 5. és 6. óra után, 20-20 perces idősávban étkezik.

6. Napközi, délutáni ügyelet
A napközi a megszokott rendben üzemel. Kérjük, gondoskodjanak a réteges öltözködésről! Mivel a tantermekben és a folyosókon is folyamatosan szellőztetünk, szükséges lesz melegebb ruházat is.

7. Szakkörök, különórák
Meghirdetjük szakköreinket és a jelentkezők számától tesszük függővé ezek elindítását. Külső szervezeteket, nem az iskolánkba járó tanulókat nem fogunk fogadni.
A zeneiskola továbbra is a megszokott rend szerint működik.

8. Hallgatók jelenléte
A tanítási gyakorlatok megtartásakor arra törekszünk, hogy egyszerre 4 hallgatónál több ne legyen az osztálytermekben.

9. Büfé
A biztonságos távolságtartást a földre helyezett jelzések segítik. Ezek betartása kötelező.
A büfé nyitása: 2020. 09. 07., hétfő

A Teams alkalmazás első lépéseihez ez a leírás nyújt segítséget.

A TEAMS alkalmazás nyelvének megváltoztatása angolról magyarra.

 

 

Kedves Szülők!

Az otthoni nevelés, tanulás, lelki egészség kapcsán gyakorlati tippeket olvashatnak a Hegyvidéki Óvoda- és Iskolapszichológusok oldalán.
Kérdéseiket, témajavaslataikat is megírhatják induló oldalunkon: https://www.facebook.com/pg/hegyvidekipszichologusok/posts/

Köszönettel,

Szőke Piroska
iskolapszichológus
szoke.piri@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Szülők!

A héten bevezetett rendelkezések sok új kihívást adnak a családoknak. Számos gyakorlati segítség van azonban, ami nem csak most könnyíti meg a mindennapjainkat, hanem olyan szokássá válhat, ami később is akár kiegyensúlyozottabbá, akár szervezettebbé teheti az életünket. A krízis egyben lehetőség a növekedésre!

Hasznos gyakorlati tanácsokat találnak a lentebb található linkeken.

Online vagy telefonos konzultációval személyesen is fordulhatnak hozzám. Fontos lehet például, hogy az új helyzetben mivel lehet lekötni a gyerekeket, hogyan alakítható ki az új napirend, milyen segítség kell az önálló tanuláshoz, vagy hogyan küzdjünk meg az új helyzet adta más nehézségekkel.

Keressenek a szoke.piri@gmail.com email címen, hogy időpontot egyeztessünk!
Hétköznap 8 és 17 óra között Skype-on, Zoom-on vagy telefonon tudunk konzultálni.

Üdvözlettel,
Szőke Piroska Rita
iskolapszichológus
szoke.piri@gmail.com

 

 

Segédanyag szülőknek, felső tagozatos diákoknak

2020. 03. 17.

Szőke Piroska Rita

Segédanyag szülőknek

Segédanyag fontos tanácsokkal szülőknek a koronavírus kapcsán

https://drive.google.com/file/d/1uF2xLL4a6CIRxlYh4R-64asKiJZzl7At/view?fbclid=IwAR3jTXsVC621jfirzd5w32r5AwHYqfAAZuWkxbaWL3wpvXLw-j8ObbC9fsQ

Gyermek stresszkezelése koronavírus kapcsán

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/89473180_2819699154744926_6448216018471878656_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=1480c5&_nc_oc=AQmJotDBelXJcooOGZaoZD0SSateXKcc5MACc9ipGq8ohKbepvUV9Thw9KBcLbSgOLI&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=336f3445ca66ebbde981dd8cf856c53c&oe=5E96C549

Stresszkezelés koronavírus idején a WHO ajánlása alapján

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/90355469_10215413596313016_2902092724549189632_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=1480c5&_nc_oc=AQkmvqe8LTAxpkV7AXw1jB0IokzAE_WwXFZ3sNXyPUZf_ToCQpwtMfnQkGApsVZWLv4&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=7&oh=fe5286701921ce89275c43bd4946ab88&oe=5E957C24

Elvált szülőknek: a Hintalovon Alapítvány ajánlása a kapcsolattartásra https://www.facebook.com/hintalovon/posts/2513415832240137?hc_location=ufi

Egyszer volt az élet - kórokozókról és inmunsejtekről

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR082UHZL5z8-UPuZRY1hT7CATIr7qAr2-omYpLbUslbZL2ZY_3OYT9TkNA&v=Kj71MJTZ1ME&feature=youtu.be

Koronavírus ismertető anyag kisebb gyerekeknek

https://drive.google.com/file/d/1jd5U8yITTy2HiieWp_ACphqv1bRIL7QA/view?fbclid=IwAR0uqAyTE41KUdtrRh_6qrqQwAn8QDB0xJsA164J1TBvCjmKRmpkWZ-B2K

Mesék

Pöttyös Panni bárányhimlős

https://drive.google.com/drive/folders/1Rp8Qk88UZnFwFmoO96YxepGPY0ciISV-?fbclid=IwAR2uiZlV4gnsDbPL5a_EwbCVyIMG5O1zwbnMdgZjwwwzoEC6BKiPQx-cDzs

Mese a karanténról

https://drive.google.com/drive/folders/1_UmP23MdMqTRzbKFyewY5WuaqkurV0ri?fbclid=IwAR2jQacTcMHunEqKWEskwpCxBIs-9cvZERJWk8S7sRYZj8pCZYgOqDWrxAU

Kézmosó videók, dalok

Kézmosótánc

https://youtu.be/c9QWX-a4Rc0

Kézmosódal Kalap Jakabbal

https://youtu.be/cWFOfkZBT2g

Felsőtagozatos diákoknak

Egészségügyi ismertetőanyagok

Kézmosás oktatóvideó

https://youtu.be/vMmjosDemwg

Egyszer volt az élet - kórokozókról és inmunsejtekről

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR082UHZL5z8-UPuZRY1hT7CATIr7qAr2-omYpLbUslbZL2ZY_3OYT9TkNA&v=Kj71MJTZ1ME&feature=youtu.be

Stresszkezelés koronavírus idején a WHO ajánlása alapján

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/90355469_10215413596313016_2902092724549189632_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=1480c5&_nc_oc=AQkmvqe8LTAxpkV7AXw1jB0IokzAE_WwXFZ3sNXyPUZf_ToCQpwtMfnQkGApsVZWLv4&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=7&oh=fe5286701921ce89275c43bd4946ab88&oe=5E957C24

Tanulásmódszertan

Semmi kedved tanulni? Így motiváld magad 4 lépésben

https://www.youtube.com/watch?v=xN6lAEGPrkI  

Tanulj többet kevesebb idő alatt - 5 tipp a hatékony tanuláshoz

https://www.youtube.com/watch?v=T0hhja8z_xg  

Lustaság ellen időbeosztási tippek

https://www.youtube.com/watch?v=0lcwjUFdnXY

Tanulási trükkök instant működő ötletek

https://www.youtube.com/watch?v=GZSm8r9TXgA

7 tipp, hogy többet tanulj kevesebb idő alatt

https://www.youtube.com/watch?v=vfICLpybC3k    

Vázlatkészítés rejtelmei történelemből

http://torizzotthon.hu/a-vazlatkeszites-rejtelmei/

Tanulást támogató eljárások

https://www.youtube.com/watch?v=sBcV8Bnj_rA  

Elmetérkép készítés

https://karrierkod.hu/blog/az-elmeterkep-mindenki-szellemi-kepessegeit-megsokszorozza  

https://hatekonytanulas.webnode.hu/products/gondolatterkep/

Tisztelt Szülők!

2021. június 15-én 1000-kor ünnepélyes keretek között búcsúzunk nyolcadikos tanulóinktól. A ballagás helyszíne az A épület udvara. A meghívott vendégek a Nagy Jenő utcai kapun keresztül közelíthetik meg a helyszínt. Maszk viselése mindenkinek kötelező!
Ezen a napon a rendezvényen nem érintett alsós évfolyamok 1100-tól hazamehetnek.

A járványhelyzet miatt tanévzáró ünnepélyt nem tartunk. A bizonyítványosztást 2021. június 18-án (pénteken) 830-kor tartjuk osztálykeretben. Megjelenés alkalomhoz illő öltözetben.
A kísérők az udvaron várakozhatnak, az épületben nem tartózkodhatnak.

Iskolavezetés

Tisztelt Szülők!

Tájékoztjuk Önöket, hogy 2021. június 22. után iskolánkban az alábbi napokon tartunk ügyeletet:

2021. július 7. szerda 900-1300

2021 július 21. szerda 900-1300

2021. augusztus 4. szerda 900-1300

2021. augusztus 18. szerda 900-1300

Ügyintézés az A épület (1126 Budapest, Kiss János altb. u. 42-44.) titkárságán történik.