Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal középiskolai információs rendszere az alábbi linken érhető el: www.kir.hu/kir2_kifir

A középiskolai felvételi eljárás menete a következő:

 • 2019. június 10- június 15. között Egészségügyi törzslap átvétele. Szülő veheti át személyesen a titkárságon 7:30-15:30 között.

 • A tanévzáró ünnepség után a tanulók átveszik a bizonyítványaikat és távozó lapjaikat.

 • 2019. június 20-22. között a középiskolai beiratkozáskor le kell adni:
  *a bizonyítványt
  *a távozó lapot és
  *az egészségügyi törzslapot
 • A középiskolai beiratkozáskor kapott Visszaigazoló lapot (a távozó lap Visszaigazolás része) kérem, adják le titkárságunkon június 21-ig vagy a nyári ügyeleti napok valamelyikén.
 • Az e-Ügyintézés modult csak a Klebersberg Központhoz tartozó intézményeknél aktiválta az E-Kréta rendszerfenntartó. Így iskolánkban csak hagyományos módon, a személyesen tudják intézni a be- és kiiratkozást!

  További részletekről az oktatas.hu oldalon tájékozódhatnak. A szülői értekezleten látott bemutatóanyagot itt találják.

  Tisztelt Szülők!

  Az e-Ügyintézés modult csak a Klebersberg Központhoz tartozó intézményeknél aktiválta az E-Kréta rendszerfenntartó. Így iskolánkban csak hagyományos módon, a személyesen tudják intézni a be- és kiiratkozást!

  Átiratkozás helyi szabályai

  Iskolánk körzetes feladatellátásáról: Intézményünk fenntartója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2013-ban megállapodást kötött a Klebelsberg Központtal az iskola kötelező felvételi körzetéről és a felveendők létszámáról.
  Ennek értelmében intézményünk 45 gyermek felvételét biztosítja az aktuálisan hatályos XII. kerületi körzetből. Ezt a létszámot az elsős beiratkozás előre kijelölt két napján tudjuk biztosítani, mivel a megállapodás szerint körzeti kötelezettségünk csak az első évfolyamra vonatkozik, a későbbi felvétel/átvétel a létszámtól és tanulóösszetételtől függ.

  Az iskolában a tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van, amennyiben az adott évfolyamon/osztályban van betöltetlen férőhely, és amennyiben a szülők vállalják az iskola sajátosságaival együtt járó követelményeket, elvárásokat, és amennyiben gyermekük személyisége megfelel ezeknek. Tanuló és iskola, illetve osztály kölcsönös megfelelésének lehetőségét teremtjük meg azzal a lehetőséggel, hogy felvétel előtt 2 próbanapra fogadjuk a jelentkezőt iskolánkban. A tapasztalatok szülői, tanári megbeszélése, egyeztetése után születik meg a döntés az átvételről.

  Az átjelentkezési szándékot a szülő írásban kérheti, csatolva a tanuló utolsó 3 félévi és/vagy év végi bizonyítványát. Kérjük adja meg a gyermek jelenlegi évfolyamát, átjelentkezés okát, nevezze meg az eddig tanult idegen nyelvet. A leendő osztály megválasztásában az igazgató dönt.

  A felvételnél vagy átvételnél előnyt élvezhet az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:
  a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
  b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
  c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
  d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

  A felvétel és az átvétel szabályai sajátos nevelési igényű tanulók esetében

  Iskolánk nyitott az Alapító Okiratunkban meghatározottaknak megfelelő sajátos nevelési igényű tanulók átvételére. Ebből következően felvesszük azokat a tanulókat, akiket a szakértői bizottságok hozzánk irányítanak, és nem haladnak túl azon a létszámkereten, amit iskolánk kezelni tud. Amennyiben ezeken a kereteken belül van a megkeresés, az átvétel, a felvétel folyamatos.
  Az iskola jellemzőiről, a nálunk folyó fejlesztési lehetőségekről részletes tájékoztatást adunk a szülőknek. Ismertetjük nevelési elveinket, elvárásainkat. Amennyiben ezek ismeretében, továbbá a szakértői bizottság javaslata alapján a szülő iskolánk mellett dönt, jöhet létre a felvétel, ill. az átvétel.

   

  Kiiratkozás módja

  Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy kiiratkozáshoz az alábbiakat hozzák magukkal:

  - a befogadó nyilatkozat, melyet a befogadó intézmény állít ki,

  - szülői felügyeleti nyilatkozatot, és beleegyező nyilatkozatot, melyet ITT letölthet, ÚJ!

  - az ingyenesen kapott tankönyveket és a

  - ha van, akkor a kikölcsönzött könyvtári könyveket is.

   

  Megértésüket köszönjük!

  Iskolavezetés

  Tisztelt Szülők!

  Szeretettel meghívjuk Önöket 2019. május 29-én, szerdán 17.00 órakor kezdődő szülői értekezletünkre. (2019-2020.tanévben első osztályt kezdő tanulók szülei számára)

  Helye: 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 42-44. ebédlő

  Témák:

  - általános tájékoztatás az iskola szokásrendjéről, napirendjéről

  - az első tanítási hét programja

  - szükséges felszerelések

  A közös tájékoztatás után minden tanító a leendő tantermében folytatja az osztályra vonatkozó fontos tudnivalók ismertetését.

                                                                                                            Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

   

   

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormányhivatal az alábbi beiratkozási időpontot jelölte ki:

  2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között
  2019. április 12.  (péntek)   8-19 óra között.

  A Kormányhivatal felhívását itt tekintheti meg.

  Az elsős beiskolázás módja

  Az iskolánk felvételi körzetébe tartozó tanulóknak (a Klébelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás szerint) helyet biztosítunk. Körzetes tanuló az a gyermek, akinek állandó lakcíme az iskola körzetében van, és ez megegyezik legalább az egyik szülő vagy törvényes képviselő állandó lakcímével. A felvételnél a továbbiakban előnyt élveznek azok a gyerekek, akiknek testvére intézményünkben tanul vagy szülője ELTE dolgozó.

  Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.

  A beíratáskor be kell mutatni:
  - a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumot,
  - a gyermek lakcímét igazoló dokumentumot
  - a gyermek TAJ kártyáját
  - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és/vagy személyazonosságát igazoló dokumentumot

  A beíratáskor le kell adni:
  - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény),
  - az alábbi dokumentumokat kitöltve és aláírva: Ezeket a formanyomtatványokat a honlapunk ügyintézés pontjánál találja.
  *szülői felügyeleti nyilatkozat;
  *adatlap;
  *adatvédelmi (GDPR) nyilatkozat;
  *etika, hit- és erkölcstan választásáról és házirend elfogadásáról szóló nyilatkozat;
  *szükség esetén meghatalmazás
  - ha van, nevelési tanácsadói véleményt, szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét,

  Nem kötelező, de ajánlott leadni a diákigazolványigénylő lapot: az okmányiroda állítja ki, melynek részleteiről itt tájékozódhat.

  Nem magyar állampolgár kiskorú általános iskolai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

  A beiratkozás napján az érkezési sorrend nem befolyásolja a felvételt és az osztályba sorolást!

  Az e-Ügyintézés modult csak a Klebersberg Központhoz tartozó intézményeknél aktiválta az E-Kréta rendszerfenntartó. Így iskolánkban csak hagyományos módon, a személyesen tudják intézni a be- és kiiratkozást!

   

  2019 szeptemberében -várhatóan- az alábbi első osztályok indulnak:

  1.a Dr. Lénárd András   ---   angol irányultság

  1.b Marosfalvi Judit     ---   művészeti irányultság

  1.c Szénási Anna   ---   művészeti irányultság

  Mindhárom osztály azonos pedagógiai program és követelményrendszer alapján működik. Az irányultságok részletes programjáról ezen az oldalon, lejjebb olvashat.

   

  Programok a leendő első osztályosoknak és szüleiknek

  Ovi-suli:

  2019. január 25. péntek 16:15-17:30
  2019. március 29. péntek 16:15-17:30

  Kérjük a rendezvényre 16:15-ig érkezzenek meg, mert a helyszínen kell regisztrálni, és lehetőség szerint hozzanak a gyermeknek tornacipőt! A nap részletes programja ITT letölthető.

  Játékos zenei, kézműves és képességfejlesztő foglalkozások óvodásoknak. 45 perces játék során gyermekeik bepillanthatnak az iskolás életbe, megismerkedhetnek a leendő elsős tanítókkal. Közben a szülők kötetlen formában tájékoztatást kaphatnak az iskoláról, és válaszolunk minden a beiskolázással kapcsolatos kérdésükre.

  Nyílt napok programja:

  2019. március 1., péntek 7:45-11:00
  2019. március 8., péntek 7:45-11:00

  Részletes programunkat innen töltheti le.

  Mind a két nap programját úgy állítjuk össze, hogy lehetősége legyen minden tanítót megnézni. Erre a programra csak felnőtteket várunk. A gyerekeket szeretettel fogadjuk Ovisuli foglalkozásunkon.

  Rendezvényeink helyszíne: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 42-44. (A épület)

  Jelentkezés módja

  Az elsős beiskolázás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. és 51. §-a alapján történik. Iskolánkba azokat az iskolaérettséget bizonyító óvodai nyilatkozattal rendelkező tanulókat vesszük fel, akiknek szülei iskolánkat választották.
  A január, február és március hónapokban tartott Ovisuli nevű foglalkozások során lehetőséget kapnak a jelentkező óvodások, hogy bepillantást nyerjenek iskolánk életébe, hogy találkozzanak azokkal a tanítókkal, akik várhatóan első osztálytól tanítani fogják őket. A beiratkozás előtt nyílt napon - két alkalommal egy-egy délelőtt során – ismerhetik meg a leendő szülők tanítóink munkáját.

  Az iskolánk felvételi körzetébe tartozó tanulóknak (a Klébelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás szerint) helyet biztosítunk. Körzetes tanuló az a gyermek, akinek állandó lakcíme az iskola körzetében van, és ez megegyezik legalább az egyik szülő vagy törvényes képviselő állandó lakcímével. A felvételnél a továbbiakban előnyt élveznek azok a gyerekek, akiknek testvére intézményünkben tanul vagy szülője ELTE dolgozó. Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.

  Tájékoztatásul közzétesszük a jelenlegi körzetes utcáink listáját:

  Alkotás u. páratlan 29-47. és teljes páros oldala
  Avar u. 1-29.
  Bán u.
  Beck Ö. Fülöp u.
  Brassai Sámuel u.
  Derkovits Gyula u.
  Dolgos u.
  Győri út
  Kapitány u.
  Kernstock Károly tér
  Kiss János altb. u. 1-49.
  Nagy Jenő u.
  Táltos u.
  Tartsay Vilmos u.

  Iskolánk körzetes feladatellátásáról: Intézményünk fenntartója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2013-ban megállapodást kötött a Klebelsberg Központtal az iskola kötelező felvételi körzetéről és a felveendők létszámáról. Ennek értelmében intézményünk 45 gyermek felvételét biztosítja az aktuálisan hatályos XII. kerületi körzetből. Ezt a létszámot az elsős beiratkozás előre kijelölt két napján tudjuk biztosítani, mivel a megállapodás szerint körzeti kötelezettségünk csak az első évfolyamra vonatkozik, a későbbi felvétel/átvétel a létszámtól és tanulóösszetételtől függ.

   A választott osztályok sorrendjének megjelölését 2019. március 29-ig volt lehetőségük véglegesíteni, az ezt a dátumot megelőző foglalkozásainkon vagy az alábbi adatlap kitöltésével! Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.

  A hozzánk jelentkezőktől (körzetesektől is) írásos jelzést kérünk arról, hogy gyermeküket iskolánkba szeretnék beíratni! A 2019/2020-os tanév első osztályába 2018. szeptember 3-tól fogadunk el kérvényeket az alábbi űrlapon elektronikus formában!

   

  Kedves Szülők!

  Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek?

  Az alábbi ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben.

  Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanár, tanító- és tanárjelölt egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

  Irányultságukat az alább felsoroltak közül az irántuk mutatkozó érdeklődés tükrében alakítjuk ki. A tanítók tervezett személyét az első Ovisuli foglakozáson közöljük.

  Művészeti irányultságú osztály:

  Célunk a különböző művészeti ágakban a komplex fejlesztés, amely egyenlő mértékben támogatja  az érzelmi és az értelmi intelligenciát, mindenkor figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait. Főbb területei: drámajáték, bábozás, zenehallgatás, ének-zene, mozgás és tánc, rajz és vizuális kultúra. A rajzórán személyre szabott fejlesztést végzünk bontott csoportban. A mindennapos testnevelés keretén belül két néptánc foglalkozást tartunk.

  Angol nyelvi irányultságú osztály:

  Már első osztályban megismerkedhetnek a tanulók az angol nyelvvel, játékok, dalok, mondókák tanulásával, az alapvető élethelyzetek, illetve környezetük szókincsének elsajátításával. Az angol foglalkozások bontott csoportokban, heti két alkalommal kerülnek megtartásra.

  Az olvasást a régi, hagyományos, jól bevált, hangoztató-elemző-összetevő (szótagoló) módszerrel tanítjuk. A tanulók differenciált foglalkoztatása biztosíték arra, hogy a már írni-olvasni tudó gyerekek is megfelelő fejlesztésben részesülhessenek.

  A matematika és a környezetismeret tantárgy oktatásakor az élményszerzésre, tapasztalatszerzésre és sokféle tevékenységre helyezzük a hangsúlyt. Ehhez jól felszerelt szertár és korszerű taneszközök állnak rendelkezésünkre. Tanítóink szemlélete az, hogy hozzuk be a természetet és a valóságot a tanterembe, építsünk a gyerekek érdeklődésére és meglévő széleskörű ismereteire.

  A mi iskolánkban a játék a tanulás egyik legfontosabb eszköze.

  Tanulóink évente többféle szakkör és diákkör közül válogathatnak. Pl.: kosárlabda, gyermektorna, rajz, gyöngyfűzés, dráma, furulya, kórus, matematika, angol, német.

  A napköziotthonban is magas színvonalú nevelőmunka folyik. A kisiskolások a házi feladatok elkészítése mellett fokozatosan megtanulnak tanulni, és megismerkednek a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeivel. Szabadidő- szervező is segíti annak a programválasztéknak az alakítását, amely során színes iskolai élet részesei lehetnek tanulóink.

  A korosztályi jellemzők szerint tartjuk meg a néphagyományokat (szüreti mulatság, Márton- és Gergely-járás, téli ünnepkör ünnepei stb.), a kulturális megemlékezéseket (mesenap, magyar dráma napja, zenei világnap, a magyar kultúra napja, színházi világnap, költészet napja, Föld napja stb.). A szabad levegőn történő játékhoz, sportoláshoz nagy iskolaudvar és játszótér áll rendelkezésre.

  Iskolánkban élénk a sportélet, tanulóink többféle sportolási lehetőség közül választhatnak; számtalan sporteredménnyel büszkélkedhetnek: a kerületben évente megrendezett diákolimpia dobogós helyezettjei.

  Az iskola tanítói, szaktanárai kiemelkedő pszichológiai, pedagógiai, módszertani tudással rendelkeznek. Iskolai munkájuk mellett szakmai továbbképzéseket tartanak, tankönyvírók, s rendszeresen publikálnak módszertani folyóiratokban. Tantermeink felszereltsége kiváló, a szaktantermek többségében számítógép, projektor, interaktív tábla, stb. áll a pedagógusok rendelkezésére. Minden tanteremben elérhető az internetkapcsolat, mely változatos szemléltetésre ad lehetőséget.

  Alsó tagozaton felmenő rendszerben 1-4. osztályig ugyanaz a tanító foglalkozik a diákokkal. A készségtárgyakat szakos tanárok, tanítók oktatják.

  Tanulóink zökkenőmentes előrehaladását főállású gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus segíti.

  Gyakorlóiskolánk szoros együttműködésben dolgozik az ELTE Tanító- és Óvóképző Karával, így jellemzően tanítójelöltek gyakorlati képzését végezzük, de az ELTE egyéb karairól is fogadunk hallgatókat. Ez a szoros együttműködés, az egyetemi oktatók folyamatos jelenléte is garancia pedagógusaink magas színvonalú felkészültségére és szakmai munkájára.

  Ha felkeltettük érdeklődésüket iskolánk iránt, ismerkedjenek meg velünk személyesen is!