Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal középiskolai információs rendszere az alábbi linken érhető el: www.kir.hu/kir2_kifir

A határidőket kérjük pontosan tartsák be, minden határidő az adott nap 8:00 órára vonatkozik!

A középiskolai felvételi eljárás menete a következő:

 1. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. Az Oktatási Hivatal 2019. november 16-ig közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. A lista alapján válasszák ki melyik intézményben írja gyermekük a központi írásbeli felvételi vizsgát. A jelentkezési lapot 2019. december 3-ig adják le az osztályfőnöknek!

 2. 2020. január 18., 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra az érintett intézményekben.  

 3. 2020. január 22-ig az osztályfőnöknek adják le az ADATBEGYŰJTŐ LAP-ot.

  Az OH 2020. januárjától egy adatbegyűjtő alkalmazással kívánja egyszerűsíteni és segíteni az adminisztrációs teendőket.
  Kérem, hogy az említett alkalmazás használatával készítsék el az adatbegyűjtő lapot és ezt adják le az osztályfőnököknek!
  Amennyiben valaki már leadta a régi lapot, abban az esetben is kérjük, hogy töltse ki és nyomtassa ki ezt az adatbegyűjtő lapot!
  Az általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazást az alábbi linken érhetik el:
  http://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto

  A mellékelt dokumentummal az adatbegyűjtő alkalmazás használatához kívánunk segítséget nyújtani Önöknek!

  Az oktatási azonosítót a diákigazolványon találják. Az aláíráskor lehetőség lesz a jelentkezéseken módosítani.

 4. A írásbeli felvételi vizsgalapba a szülő, a középiskola által megadott időpont szerint, betekintést nyer.
  A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási -értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban kell benyújtania a vizsgát szervező középiskola igazgatójához. A jogorvoslati kérelmet a középiskola, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 5. 2020. február 3-ig alábbi linken a szülőknek jelentkezniük kell aláírásra és a jelentkezési lapok ellenőrzésére. Aláírásra 2020. február 5-11. között van lehetőség. A jelentkezéskor kérem, a tanuló nevét és osztályát adja meg. Az aláíráson a tanulónak nem szükséges megjelennie, ők az osztályban írják alá közösen február 12-én.

 6. A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő lapon állapítja meg. Az Értékelő lapot legkésőbb február 6-ig a szülő a középiskolától átveszi.

 7. Az V. pontban leírtak szerint foglalt időpontban az iskolatitkárságon lehetőségük van új intézmény megjelölésére, sorrendváltoztatásra. Itt az alapadatokon már nem tudunk változtatni! Ha szeretnének valamit változtatni, kérem kódokkal, pontos tervvel érkezzenek!
  Az aláíráskor a középiskolától kapott Értékelő lapot csatolni kell a jelentkezéshez, ezért kérem, hogy hozzanak magukkal az Értékelő lapból annyi fénymásolatot, ahány iskolába jelentkezik a tanuló és +1 másolatot, ami az iskolában megőrzésre kerül! Az Értékelő lap eredeti példánya a szülőnél marad. (Pl. Ha 3 iskolába, 8 tanulmányterületre jelentkezik, akkor 3+1, azaz 4 fénymásolatra lesz szükség.) A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely alapján a középfokú iskola a felvételi kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni. Amennyiben ilyet szeretne csatolni, hozza magával az aláírásra! Aki az aláírás előtt nem tudja a középiskolától átvenni az Értékelő lapot, azt kérem, hogy 2020.február 10. 10 óráig hozza be utólag. Ehhez nem szükséges időpontot foglalni, csak adja le a titkárságon a másolatokat.

VÁLTOZÁS a COVID-19 vírushelyzet miatt:

Tisztelt Szülők!

A középiskolai jelentkezések sorrendjének változtatásához egyelőre a következő lépéseket tervezzük:

1. A mellékelt táblázat kitöltésével és a tanuloi_titkarsag@gyertyanffy.elte.hu e-mail címre való visszaküldéssel jelezzék a kívánt sorrendet. HATÁRIDŐ: március 17.(kedd) 20 óráig Ha a középiskolával külön egyeztetett új tanulmányterület felvételére is szükség van, akkor azt a táblázatban piros betűvel írják!
2. A KIFIR felületén rögzíteni fogom, így elektronikus úton a Hivatal megkapja az új sorrendet.
3. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján küldeni fogunk egy új levelet, hogy ezt szükséges-e aláírni személyesen, ill. ha szükséges, ezt milyen módon tehetik meg.


Üdvözlettel,

Varga Katalin
iskolatitkár
2020.03.16.

 1. 2020. február 24. - március 13. között tartják a középiskolák a szóbeli felvételit és alkalmassági vizsgát.

 2. Amennyiben a szóbelik után módosítani kívánnak a korábbi sorrenden, kérem 2020. március 16-ig az alábbi linken jelentkezzen módosításra. Itt a már korábban megjelölt középiskola igazgatójának külön engedélyével lehetőség van új tanulmányterület megjelölésére. Aláírásra 2020. március 19-20. között van lehetőség. Ebben eltérni nem áll módunkban!

 3. A tanévzáró ünnepség után a tanulók átveszik a bizonyítványaikat és távozó lapjaikat.

 4. 2020. június 20-22. között a középiskolai beiratkozáskor le kell adni:
  *a bizonyítványt és
  *a távozó lapot

 5. A középiskolai beiratkozáskor kapott Visszaigazoló lapot (a távozó lap Visszaigazolás része) kérem, adják le titkárságunkon június 22-ig vagy a nyári ügyeleti napok valamelyikén.

Az e-Ügyintézés modult csak a Klebersberg Központhoz tartozó intézményeknél aktiválta az E-Kréta rendszerfenntartó. Így iskolánkban csak hagyományos módon, a személyesen tudják intézni a be- és kiiratkozást!

A határidőket kérjük pontosan tartsák be, minden határidő az adott nap 8:00 órára vonatkozik!

További részletekről az oktatas.hu oldalon tájékozódhatnak. A szülői értekezleten látott bemutatóanyagot itt találják.