Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal középiskolai információs rendszere az alábbi linken érhető el: www.kir.hu/kir2_kifir

A középiskolai felvételi eljárás menete a következő:

 1. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. Az Oktatási Hivatal 2019. november 16-ig közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. A lista alapján válasszák ki melyik intézményben írja gyermekük a központi írásbeli felvételi vizsgát. A jelentkezési lapot 2019. december 3-ig adják le az osztályfőnöknek!

 2. 2020. január 18., 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra az érintett intézményekben.  

 3. 2020. január 22-ig az osztályfőnöknek adják le az ADATBEGYŰJTŐ LAP-ot.
  A kitöltésnél különösen figyeljenek
  * a tanulói adatok helyességére
  * az értesítési cím megadására
  Az oktatási azonosítót a diákigazolványon találják. A tanulói adatoknál megadott telefonszámon kívül az aláíráskor lehetőség lesz szülői elérhetőségeket is rögzíteni, a jelentkezéseken módosítani.

 4. A írásbeli felvételi vizsgalapba a szülő, a középiskola által megadott időpont szerint, betekintést nyer.
  A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási -értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban kell benyújtania a vizsgát szervező középiskola igazgatójához. A jogorvoslati kérelmet a középiskola, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 5. 2020. február 3-ig alábbi linken a szülőknek jelentkezniük kell aláírásra és a jelentkezési lapok ellenőrzésére. Aláírásra 2020. február 5-11. között van lehetőség.

 6. A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő lapon állapítja meg. Az Értékelő lapot legkésőbb február 6-ig a szülő a középiskolától átveszi.

 7. Az V. pontban leírtak szerint foglalt időpontban az iskolatitkárságon lehetőségük van új intézmény megjelölésére, sorrendváltoztatásra. Itt az alapadatokon már nem tudunk változtatni! Az aláírásra hozzák magukkal az Értékelő lap fénymásolatát annyi példányban, ahány iskolába jelentkeznek, ill. minden olyan másolatot -amennyiben van ilyen-, amit a középiskolák kérnek a jelentkezéshez csatolni (az iskolák honlapjáról tájékozódjanka).

 8. 2020. február 24. - március 13. között tartják a középiskolák a szóbeli felvételit és alkalmassági vizsgát.

 9. Amennyiben a szóbelik után módosítani kívánnak a korábbi sorrenden, kérem 2020. március 16-ig az alábbi linken jelentkezzen módosításra. Itt a már korábban megjelölt középiskola igazgatójának külön engedélyével lehetőség van új tanulmányterület megjelölésére. Aláírásra 2020. március 19-20. között van lehetőség. Ebben eltérni nem áll módunkban!

 10. 2020. június 11- június 15. között Egészségügyi törzslap átvétele. Szülő veheti át személyesen a titkárságon 7:30-15:30 között.

 11. A tanévzáró ünnepség után a tanulók átveszik a bizonyítványaikat és távozó lapjaikat.

 12. 2020. június 20-22. között a középiskolai beiratkozáskor le kell adni:
  *a bizonyítványt
  *a távozó lapot és
  *az egészségügyi törzslapot

 13. A középiskolai beiratkozáskor kapott Visszaigazoló lapot (a távozó lap Visszaigazolás része) kérem, adják le titkárságunkon június 21-ig vagy a nyári ügyeleti napok valamelyikén.

Az e-Ügyintézés modult csak a Klebersberg Központhoz tartozó intézményeknél aktiválta az E-Kréta rendszerfenntartó. Így iskolánkban csak hagyományos módon, a személyesen tudják intézni a be- és kiiratkozást!

A határidőket kérjük pontosan tartsák be, minden határidő az adott nap 8:00 órára vonatkozik!

További részletekről az oktatas.hu oldalon tájékozódhatnak. A szülői értekezleten látott bemutatóanyagot itt találják.