Tisztelt Szülők!

Az első ovisuli foglalkozásra, előre nem látható módon, néhány óra alatt betelt a regisztráció. Akkor tekinthetik sikeresnek a regisztrációt, ha válasz e-mailt kaptak az iskolától. Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy az előre meghirdetett 120 gyermeknél többet egy alkalommal nem tudunk fogadni. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szülőknek -gyermekük nélkül- lehetőségük van a tájékoztatón részt venni. A tájékoztatón a résztvevők száma nem limitált, regisztrációhoz nem kötött. A márciusi ovisulira csak azok regisztrálhatnak majd, akiknek gyermeke a januárin nem vett részt, így biztosítjuk minden érdeklődő számára az iskolánkba való betekintést.

Kérjük a már regisztrált szülőket, hogy ha bármely ok miatt gyermekük nem tud részt venni mégsem a foglalkozáson, jelezzék ezt számunkra a tanuloi_titkarsag@gyertyanffy.elte.hu email címen.

Köszönjük a megértést!

 

 

Jelentkezés módja

Az elsős beiskolázás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. és 51. §-a alapján történik. Iskolánkba azokat az iskolaérettséget bizonyító óvodai nyilatkozattal rendelkező tanulókat vesszük fel, akiknek szülei iskolánkat választották.

A hozzánk jelentkezőktől (körzetesektől is) írásos jelentkezést kérünk arról, hogy gyermeküket iskolánkba szeretnék beíratni! A 2020/2021. tanév első osztályaiba 2019. szeptember 2-tól fogadunk el kérvényeket az alábbi űrlapon, elektronikus formában.

Az iskolánk felvételi körzetébe tartozó tanulóknak (a Klébelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás létszámkorlátján belül) helyet biztosítunk. Körzetes tanuló az a gyermek, akinek állandó lakcíme az iskola körzetében van, és ez megegyezik legalább az egyik szülő vagy törvényes képviselő állandó lakcímével. 


Rendezvények szülők és gyermekek számára:

Ovisuli foglalkozások gyermekek számára:

Ovisuli programunkon a gyerekeket az alsó tagozat 12 osztályába várjuk vendégségbe. Belekóstolhatnak az iskolás gyerekek életébe, játékos feladatokat oldhatnak meg a már ide járó gyerekekkel együtt.Ez alatt az idő allatt a szülők számára Mesterházy Ferenc igazgató úr tart tájékoztatót. Gyülekezés mindkét alkalommal 8:30-8:45 között. A tanítási órára késve érkező gyermeket nem tudjuk fogadni!

  • 2020. január 31. (péntek) 9:00-9:45 A rendezvényre előzetes regisztráció szükséges, melyre január 6-ától lesz lehetőségük elektronikusan ITT.  A foglalkozásra minden hely foglalt. Kérjük, hogy aki lemaradt, március 2-án keresse fel honlapunkat és regisztráljon a következő foglalkozásra! Köszönjük a megtisztelő érdeklődést!
  • 2020. március 27. (péntek) 9:00-9:45 A rendezvényre előzetes regisztráció szükséges, melyre március 2-ától lesz lehetőségük elektronikusan ITT.

A regisztráció akkor sikeres, ha az e-mail címére megkapta a visszaigazoló levelet! A regisztrációval kapcsolatosan érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 1/4878-165. Regisztrálni csak a gyermeket kell, a kísérők számától függetlenül. Mindkét programon 120 ovisnak tudunk lehetőséget biztosítani.

Iskolabemutató szülők számára:

A programokon az érdeklődő szülők megismerhetik az iskola nevelési programját, a leendő tanítókat. A színes iskolai életbe, tanórákba videós bemutatóórák segítségével adunk betekintést. Lehetőségük lesz az Önöket érdeklő kérdéseket feltenni. Ezekre az alkalmakra regisztráció nem szükséges.

  • 2020. március 4. (szerda) 16:30
  • 2020. március 11. (szerda) 16:30

Kedves Szülők!

Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek?

Az alábbi ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben.

Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanár, tanító- és tanárjelölt egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

Az osztályok irányultságát az irántuk mutatkozó érdeklődés tükrében alakítjuk ki.

Művészeti irányultságú osztály:

Célunk a különböző művészeti ágakban a komplex fejlesztés, amely egyenlő mértékben támogatja  az érzelmi és az értelmi intelligenciát, mindenkor figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait. Főbb területei: drámajáték, bábozás, zenehallgatás, ének-zene, mozgás és tánc, rajz és vizuális kultúra. A rajzórán személyre szabott fejlesztést végzünk bontott csoportban. A mindennapos testnevelés keretén belül két néptánc foglalkozást tartunk.

Angol nyelvi irányultságú osztály:

Már első osztályban megismerkedhetnek a tanulók az angol nyelvvel, játékok, dalok, mondókák tanulásával, az alapvető élethelyzetek, illetve környezetük szókincsének elsajátításával. Az angol foglalkozásokat bontott csoportokban, heti két alkalommal tartjuk meg.

Az olvasást a régi, hagyományos, jól bevált, hangoztató-elemző-összetevő (szótagoló) módszerrel tanítjuk. A tanulók differenciált foglalkoztatása biztosíték arra, hogy a már írni-olvasni tudó gyerekek is megfelelő fejlesztésben részesülhessenek.

A matematika és a környezetismeret tantárgy oktatásakor az élményszerzésre, tapasztalatszerzésre és sokféle tevékenységre helyezzük a hangsúlyt. Ehhez jól felszerelt szertár és korszerű taneszközök állnak rendelkezésünkre. Tanítóink szemlélete az, hogy hozzuk be a természetet és a valóságot a tanterembe, építsünk a gyerekek érdeklődésére és meglévő széleskörű ismereteire.

A mi iskolánkban a játék a tanulás egyik legfontosabb eszköze.

Tanulóink évente többféle szakkör és diákkör közül válogathatnak. Pl.: kosárlabda, gyermektorna, rajz, gyöngyfűzés, dráma, furulya, kórus, matematika, angol, német.

A napköziotthonban is magas színvonalú nevelőmunka folyik. A kisiskolások a házi feladatok elkészítése mellett fokozatosan megtanulnak tanulni, és megismerkednek a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeivel. Széles programválaszték színesíti az iskolai életet.

A korosztályi jellemzők szerint tartjuk meg a néphagyományokat (szüreti mulatság, Márton- és Gergely-járás, téli ünnepkör ünnepei stb.), a kulturális megemlékezéseket (mesenap, magyar dráma napja, zenei világnap, a magyar kultúra napja, színházi világnap, költészet napja, Föld napja stb.). A szabad levegőn történő játékhoz, sportoláshoz nagy iskolaudvar és játszótér áll rendelkezésre.

Iskolánkban élénk a sportélet, tanulóink többféle sportolási lehetőség közül választhatnak; számtalan sporteredménnyel büszkélkedhetnek: a kerületben évente megrendezett diákolimpia dobogós helyezettjei.

Az iskola tanítói, szaktanárai kiemelkedő pszichológiai, pedagógiai, módszertani tudással rendelkeznek. Iskolai munkájuk mellett szakmai továbbképzéseket tartanak, tréningeket vezetnek, tankönyvírók, s rendszeresen publikálnak módszertani folyóiratokban.

Tantermeink felszereltsége kiváló, a szaktantermekben számítógép, projektor, interaktív tábla, tabletek stb. állnak a pedagógusok rendelkezésére. Minden tanteremben elérhető az internetkapcsolat, mely változatos szemléltetésre ad lehetőséget.

Lehetőségeink szerint az alsó tagozaton felmenő rendszerben 1-4. osztályig ugyanaz a tanító foglalkozik a diákokkal. A készségtárgyakat szakos tanárok, tanítók oktatják.

Tanulóink zökkenőmentes előrehaladását főállású gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus segíti.

Gyakorlóiskolánk szoros együttműködésben dolgozik az ELTE Tanító- és Óvóképző Karával, így jellemzően tanítójelöltek gyakorlati képzését végezzük, de az ELTE Tanárképző Központtól is fogadunk hallgatókat. Ez a szoros együttműködés, az egyetemi oktatók folyamatos jelenléte is garancia pedagógusaink magas színvonalú felkészültségére és szakmai munkájára.

Ha felkeltettük érdeklődésüket iskolánk iránt, ismerkedjenek meg velünk személyesen is!


Tájékoztatásul közzétesszük a jelenlegi körzetes utcáink listáját:

Alkotás u. páratlan 29-47. és teljes páros oldala
Avar u. 1-29.
Bán u.
Beck Ö. Fülöp u.
Brassai Sámuel u.
Derkovits Gyula u.
Dolgos u.
Győri út
Kapitány u.
Kernstock Károly tér
Kiss János altb. u. 1-49.
Nagy Jenő u.
Táltos u.
Tartsay Vilmos u.

Iskolánk körzetes feladatellátásáról: Intézményünk fenntartója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2013-ban megállapodást kötött a Klebelsberg Központtal az iskola kötelező felvételi körzetéről és a felveendők létszámáról. Ennek értelmében intézményünk 45 gyermek felvételét biztosítja az aktuálisan hatályos XII. kerületi körzetből. Ezt a létszámot az elsős beiratkozás előre kijelölt két napján tudjuk biztosítani, mivel a megállapodás szerint körzeti kötelezettségünk csak az első évfolyamra vonatkozik, a későbbi felvétel/átvétel a létszámtól és tanulóösszetételtől függ.

A választott osztályok sorrendjének megjelölésére 2020. március 27-ig van lehetőségük személyesen a meghirdetett programokon! Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.