Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a 2021-2022. tanévre előzetes jelentkezést itt a honlapunkon keresztül 2020. szeptember 1-től adhatnak le az iskolánk iránt érdeklődők.

(2020.05.04.)

 ____________________________________________________________________________

Tisztelt Jelentkező Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus terjedése miatt iskolánk minden tömegrendezvényt lemond. Így a 2020. március 11-ére meghirdetett iskolabemutató és a 2020. március 27-re meghírdetett ovisuli foglalkozásunkat sem tartjuk meg és a beiratkozásig terjedő időszakban sem kerül pótlásra. Minden, a beiratkozással kapcsolatos információt itt a honlapon fogunk közzé tenni! Egyéni óralátogatásokra továbbra sincs lehetőség.

Megértésüket köszönöm!

Üdvözlettel,

Mesterházy Ferenc
igazgató
----
ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
1126 Budapest Kiss János altb. u. 42-44.
1/48-78-101

 _______________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Az első ovisuli foglalkozásra, előre nem látható módon, néhány óra alatt betelt a regisztráció. Akkor tekinthetik sikeresnek a regisztrációt, ha válasz e-mailt kaptak az iskolától. Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy az előre meghirdetett 120 gyermeknél többet egy alkalommal nem tudunk fogadni. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szülőknek -gyermekük nélkül- lehetőségük van a tájékoztatón részt venni. A tájékoztatón a résztvevők száma nem limitált, regisztrációhoz nem kötött. A márciusi ovisulira csak azok regisztrálhatnak majd, akiknek gyermeke a januárin nem vett részt, így biztosítjuk minden érdeklődő számára az iskolánkba való betekintést.

Kérjük a már regisztrált szülőket, hogy ha bármely ok miatt gyermekük nem tud részt venni mégsem a foglalkozáson, jelezzék ezt számunkra a tanuloi_titkarsag@gyertyanffy.elte.hu email címen.

Köszönjük a megértést!

 _______________________________________________________________________________

Jelentkezés módja

Az elsős beiskolázás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. és 51. §-a alapján történik. Iskolánkba azokat az iskolaérettséget bizonyító óvodai nyilatkozattal rendelkező tanulókat vesszük fel, akiknek szülei iskolánkat választották.

A hozzánk jelentkezőktől (körzetesektől is) írásos jelentkezést kérünk arról, hogy gyermeküket iskolánkba szeretnék beíratni! A 2020/2021. tanév első osztályaiba 2019. szeptember 2-tól fogadunk el kérvényeket az alábbi űrlapon, elektronikus formában.

Az iskolánk felvételi körzetébe tartozó tanulóknak (a Klébelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás létszámkorlátján belül) helyet biztosítunk. Körzetes tanuló az a gyermek, akinek állandó lakcíme az iskola körzetében van, és ez megegyezik legalább az egyik szülő vagy törvényes képviselő állandó lakcímével. 

_______________________________________________________________________________________

Rendezvények szülők és gyermekek számára:

Ovisuli foglalkozások gyermekek számára:

Ovisuli programunkon a gyerekeket az alsó tagozat 12 osztályába várjuk vendégségbe. Belekóstolhatnak az iskolás gyerekek életébe, játékos feladatokat oldhatnak meg a már ide járó gyerekekkel együtt.Ez alatt az idő allatt a szülők számára Mesterházy Ferenc igazgató úr tart tájékoztatót. Gyülekezés mindkét alkalommal 8:30-8:45 között. A tanítási órára késve érkező gyermeket nem tudjuk fogadni!

  • 2020. január 31. (péntek) 9:00-9:45 A rendezvényre előzetes regisztráció szükséges, melyre január 6-ától lesz lehetőségük elektronikusan ITT. A foglalkozásra minden hely foglalt. Kérjük, hogy aki lemaradt, március 2-án keresse fel honlapunkat és regisztráljon a következő foglalkozásra! Köszönjük a megtisztelő érdeklődést!
  • 2020. március 27. (péntek) 9:00-9:45 A rendezvényre előzetes regisztráció szükséges, melyre március 2-ától lesz lehetőségük elektronikusan ITT. ELMARAD!

A regisztráció akkor sikeres, ha az e-mail címére megkapta a visszaigazoló levelet! A regisztrációval kapcsolatosan érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 1/4878-165.Regisztrálni csak a gyermeket kell, a kísérők számától függetlenül. Mindkét programon 120 ovisnak tudunk lehetőséget biztosítani.

Iskolabemutató szülők számára:

A programokon az érdeklődő szülők megismerhetik az iskola nevelési programját, a leendő tanítókat. A színes iskolai életbe, tanórákba videós bemutatóórák segítségével adunk betekintést. Lehetőségük lesz az Önöket érdeklő kérdéseket feltenni. Ezekre az alkalmakra regisztráció nem szükséges.

  • 2020. március 4. (szerda) 16:30
  • 2020. március 11. (szerda) 16:30 ELMARAD!

______________________________________________________________________________________

Induló első osztályaink a 2020/2021. tanévben

Osztály  Tanító  Irányultság 
1.a  Lovas Julianna  angol irányultság 
1.b  Bódy Zsuzsanna  angol irányultság 
1.c  Vári Boglárka  művészeti irányultság 

Osztálypreferencia igényét a lap alján található űrlapon jelezheti.


Osztályaink maximális létszáma 28 fő.
A napközis tanítók személyéről később adunk tájékoztatást.

 

Kedves Szülők!

Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek?

Az alábbi ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben.

Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanár, tanító- és tanárjelölt egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

Az osztályok irányultságát az irántuk mutatkozó érdeklődés tükrében alakítjuk ki.

Művészeti irányultságú osztály:

Célunk a különböző művészeti ágakban a komplex fejlesztés, amely egyenlő mértékben támogatja  az érzelmi és az értelmi intelligenciát, mindenkor figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait. Főbb területei: drámajáték, bábozás, zenehallgatás, ének-zene, mozgás és tánc, rajz és vizuális kultúra. A rajzórán személyre szabott fejlesztést végzünk bontott csoportban. A mindennapos testnevelés keretén belül két néptánc foglalkozást tartunk.

Angol nyelvi irányultságú osztály:

Már első osztályban megismerkedhetnek a tanulók az angol nyelvvel, játékok, dalok, mondókák tanulásával, az alapvető élethelyzetek, illetve környezetük szókincsének elsajátításával. Az angol foglalkozásokat bontott csoportokban, heti két alkalommal tartjuk meg.

Az olvasást a régi, hagyományos, jól bevált, hangoztató-elemző-összetevő (szótagoló) módszerrel tanítjuk. A tanulók differenciált foglalkoztatása biztosíték arra, hogy a már írni-olvasni tudó gyerekek is megfelelő fejlesztésben részesülhessenek.

A matematika és a környezetismeret tantárgy oktatásakor az élményszerzésre, tapasztalatszerzésre és sokféle tevékenységre helyezzük a hangsúlyt. Ehhez jól felszerelt szertár és korszerű taneszközök állnak rendelkezésünkre. Tanítóink szemlélete az, hogy hozzuk be a természetet és a valóságot a tanterembe, építsünk a gyerekek érdeklődésére és meglévő széleskörű ismereteire.

A mi iskolánkban a játék a tanulás egyik legfontosabb eszköze.

Tanulóink évente többféle szakkör és diákkör közül válogathatnak. Pl.: kosárlabda, gyermektorna, rajz, gyöngyfűzés, dráma, furulya, kórus, matematika, angol, német.

A napköziotthonban is magas színvonalú nevelőmunka folyik. A kisiskolások a házi feladatok elkészítése mellett fokozatosan megtanulnak tanulni, és megismerkednek a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeivel. Széles programválaszték színesíti az iskolai életet.

A korosztályi jellemzők szerint tartjuk meg a néphagyományokat (szüreti mulatság, Márton- és Gergely-járás, téli ünnepkör ünnepei stb.), a kulturális megemlékezéseket (mesenap, magyar dráma napja, zenei világnap, a magyar kultúra napja, színházi világnap, költészet napja, Föld napja stb.). A szabad levegőn történő játékhoz, sportoláshoz nagy iskolaudvar és játszótér áll rendelkezésre.

Iskolánkban élénk a sportélet, tanulóink többféle sportolási lehetőség közül választhatnak; számtalan sporteredménnyel büszkélkedhetnek: a kerületben évente megrendezett diákolimpia dobogós helyezettjei.

Az iskola tanítói, szaktanárai kiemelkedő pszichológiai, pedagógiai, módszertani tudással rendelkeznek. Iskolai munkájuk mellett szakmai továbbképzéseket tartanak, tréningeket vezetnek, tankönyvírók, s rendszeresen publikálnak módszertani folyóiratokban.

Tantermeink felszereltsége kiváló, a szaktantermekben számítógép, projektor, interaktív tábla, tabletek stb. állnak a pedagógusok rendelkezésére. Minden tanteremben elérhető az internetkapcsolat, mely változatos szemléltetésre ad lehetőséget.

Lehetőségeink szerint az alsó tagozaton felmenő rendszerben 1-4. osztályig ugyanaz a tanító foglalkozik a diákokkal. A készségtárgyakat szakos tanárok, tanítók oktatják.

Tanulóink zökkenőmentes előrehaladását főállású gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus segíti.

Gyakorlóiskolánk szoros együttműködésben dolgozik az ELTE Tanító- és Óvóképző Karával, így jellemzően tanítójelöltek gyakorlati képzését végezzük, de az ELTE Tanárképző Központtól is fogadunk hallgatókat. Ez a szoros együttműködés, az egyetemi oktatók folyamatos jelenléte is garancia pedagógusaink magas színvonalú felkészültségére és szakmai munkájára.

Ha felkeltettük érdeklődésüket iskolánk iránt, ismerkedjenek meg velünk személyesen is!


Tájékoztatásul közzétesszük a jelenlegi körzetes utcáink listáját:

Alkotás u. páratlan 29-47. és teljes páros oldala
Avar u. 1-29.
Bán u.
Beck Ö. Fülöp u.
Brassai Sámuel u.
Derkovits Gyula u.
Dolgos u.
Győri út
Kapitány u.
Kernstock Károly tér
Kiss János altb. u. 1-49.
Nagy Jenő u.
Táltos u.
Tartsay Vilmos u.

Iskolánk körzetes feladatellátásáról: Intézményünk fenntartója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2013-ban megállapodást kötött a Klebelsberg Központtal az iskola kötelező felvételi körzetéről és a felveendők létszámáról. Ennek értelmében intézményünk 45 gyermek felvételét biztosítja az aktuálisan hatályos XII. kerületi körzetből. Ezt a létszámot az elsős beiratkozás előre kijelölt két napján tudjuk biztosítani, mivel a megállapodás szerint körzeti kötelezettségünk csak az első évfolyamra vonatkozik, a későbbi felvétel/átvétel a létszámtól és tanulóösszetételtől függ.

A választott osztályok sorrendjének megjelölésére 2020. március 27-ig van lehetőségük az alsó űrlap kitöltésével! Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.

Tisztelt Szülők!

Az alábbi űrlap kitöltésével jelezhetik felénk igényeiket az osztálybasorolást illetően. Felhívom figyelmét, hogy az osztálybasorolás megjelölése nem egyenértékű a jelentkezéssel, csak akkor tudjuk figyelembe venni, ha korábban a fenti jelentkezési lapot is kitöltötték! Az osztályba sorolásnál több szempontot figyelembe kell vennünk, de célunk, hogy mindeni olyan osztályba kerüljön, ahova szeretne.