Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk mindkét épülete karbantartási munkálatok miatt keddtől csütörtökig a délelőtti órákban nyitva tart. Mivel portaszolgálat nincs, előzetes  egyeztetés után tudnak bemenni az épületbe az esetlegesen ott maradt felszerelésekért, ruhaneműkért. 

Elérhetőségek:

Gergelyfy Csaba gondnok 48-78-157 vagy gondnoksag@gyertyanffy.elte.hu

 

HÍRLEVELEK

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete június 10-i tájékoztatója

https://www.elte.hu/dstore/document/4947/ELTE-JOKT-2020-06-10.pdf

_______________________________________________________________

HÍRLEVÉL 5.

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket a júniusban esedékes rendezvényekkel (ballagás, évzáró, szülői értekezletek) kapcsolatos döntésünkről, valamint az év végi teendőkkel (bizonyítványosztás, tankönyvek, könyvtári könyvek leadása, iskolában maradt felszerelések elvitele) kapcsolatban.

1. A jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel semmilyen rendezvényt, így júniusban ballagást és tanévzárót sem tartunk iskolánkban.

2. A 2019/20. tanév év végi értékelését (melyben a gyerekek egész évi teljesítményének értékelésére került sor) az E-krétán keresztül tekinthetik meg június 18. után. A dicsérő oklevelek átadását szeptemberben tervezzük, a jutalmazottak névsorát iskolánk honlapján érhetik el.

3. A jövő évi első, ill. ötödik évfolyam számára szeptember 1., kedden 17 órai kezdettel tartunk szülői értekezletet.

4. A 2020/21. tanév tanszerlistáját, illetve a szeptemberben leadandó tankönyvek, könyvtári könyvek listáját június 15. után a honlapon tekinthetik meg.

5. A nyolcadikosok június 18., csütörtökön délelőtt, előre kijelölt időpontokban, előzetes beosztás szerint, a járványügyi szabályok betartásával vehetik át bizonyítványaikat az „A” épületben. Ugyanezen alkalommal kell leadniuk az iskolai tankönyveket és a könyvtári könyveket is. Ennek menetéről részletes tájékoztató levelet kapnak az érintettek.

6. Akik a 2020/21. tanévtől másik iskolában folytatják tanulmányaikat, a bizonyítványokat tankönyveik és könyvtári könyveik leadásával egy időben, 06. 19, pénteken, 22., hétfőn és 23., kedden 8.00-12.00 között vehetik át az „A” épület titkárságán.

7. Iskolánk tanulóinak a tankönyveket, könyvtári könyveket szeptemberben kell visszahozniuk, az új tankönyvek átvétele kizárólag a régiek leadása után történik meg.

8. Az iskolában maradt felszerelést az osztályfőnökkel egyeztetett időpontban vihetik el a tantermekből, öltözőkből június 15 – 18. között.

Mindannyiuknak köszönjük a távoktatás alatt mutatott együttműködést, támogatást, kitartást.

Üdvözlettel:

Mesterházy Ferenc igazgató

Budapest, 2020. június 4.

________________________________________________________

2020.06.02-2020.06.26-ig terjedő időszakról

Tisztelt Szülők!

Nyomatékosan felhívom figyelmüket, hogy a június 2-tól szervezett iskolai ügyeletet kizárólag a határidőre, előre regisztrált tanulók vehetik igénybe a járványügyi előírások betarthatósága, a csoportszervezés és az étkeztetés megfelelő biztosítása miatt. Előzetes jelentkezés nélküli gyerek nem léphet be az épületbe, mivel egy csoportban csak korlátozott számú gyermek tartózkodhat. Új csoport szervezése további pedagógus beosztását jelenti. A digitális munkarend kötelezően folyik tovább, az iskola épületében csak az előre beosztott pedagógus tartózkodik. Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy az ügyeletre beosztott tanítók csak korlátozottan, illetve nem tudják ellátni a digitális munkarendből adódó feladataikat, mivel két feladatkört kellene működtetniük.

Üdvözlettel: Mesterházy Ferenc

____________________________________________________

HÍRLEVÉL 4.

Tisztelt Szülők!

Mint Önök is tudják, a köznevelés egyelőre jogszabályok és rendeletek alapján működik és nem a médiában, illetve a Facebookon megjelent hírek alapján. Hiába vártuk a rendelet megjelenését, ez csak péntek (május 22.) késő délután következett be, így kénytelenek voltunk a szülőket anélkül tájékoztatni, hogy ismerhettük volna a pontos részleteket. Így pénteki levelünk csak az ügyelet tartásának tényét tartalmazta, mindenféle pontosítás, részletezés nélkül. Az azóta megjelent rendelet nem adott útbaigazítást a teendőkkel kapcsolatban, ezért a következő döntéseket hoztam.

1. Intézményünk a 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete az iskolák 2020. júniusi működéséről alapján csak felügyeletet biztosít. A távoktatás az eddig kialakult rendben folytatódik. Az osztálytanítók nem tartanak helyszíni foglalkozásokat, felzárkóztatást, korrepetálást. Június utolsó két hetében elkezdődik a tanév végén szükséges dokumentumok előkészítése is.

2. Az ügyelet első hetére szóló jelentkezési határidő 05. 26., kedd. 3 munkanapra nekünk is szükségünk van, hogy elkészítsük a pedagógusok beosztását és a szolgáltatónak jelezzük az étkeztetési igényt. A további hetekre minden hét hétfőig kell jelentkezni.

3. A kormányrendeletnek megfelelően 06. 02. és 06. 26. között biztosítja az iskola a tanulói felügyeletet.

4. Az ügyeleti csoportok létszáma kb. 10-12 fő lesz, összevont csoportokban, hogy biztosítani tudjuk a távolságtartást. A felügyeletre jelentkező gyerekek számára pedagógusaink biztosítanak majd az egészséget nem veszélyeztető tevékenységeket.
A jelenleg érvényben lévő kormányrendeletek szerint zárt térben és a tömegközlekedésben kötelező a 1,5 méteres távolságtartás és a maszk viselése, életkortól függetlenül. Egy tisztifőorvosi szóbeli tájékoztató az 1-2 éves gyerekek maszkviselését megkérdőjelezte (szemben a fent említett rendelettel), de arra szóbeli utalás sem volt, hogy hány éves kortól javasolja. Ezért az iskolai ügyeletben alkalmazott maszkviselési és távolságtartási szabályokról jelenleg nem tudok részletes leírást adni (és megvalósíthatóságukról sem), mert ez a június 2-tól fennálló járványügyi helyzettől is függ, illetve az akkor érvényes rendeletektől.

5. Az iskolai felügyelet nem szolgálja a diákok szociális igényeinek kielégítését. Hangsúlyozottan azoknak a családoknak ad lehetőséget gyermekeik elhelyezésére, akik más módon nem tudják biztosítani gyermekeik felügyeletét.
A távoktatásban az ez időszak alatt kapott feladatok megoldására lehetőség lesz.

6. Több szervezési feladatunk a jelentkezők számától függ, ezért ma is bizonytalan.

Mivel a járványügyi helyzet egy hónapon belüli alakulása kiszámíthatatlan, minden szabályt hetenként felülvizsgálok és újragondolok, ha erre szükség lesz.

Üdvözlettel:

Mesterházy Ferenc
igazgató

_________________________________________________________

HÍRLEVÉL 3.

Kedves Szülők!

Köszönjük eddigi kiemelkedő együttműködésüket, gyermekeik otthoni tanulásának gondos támogatását, az eddig hozzánk eljuttatott kedves üzeneteiket.

Néhány hasznos információt szeretnénk megosztani Önökkel a tanév hátralévő részével kapcsolatban.

1. Intézményünk a tanév végéig távoktatási rendben működik tovább. Különösen indokolt esetben június 2-tól, 7.30-tól 16.30-ig, a szigorú egészségvédelmi szabályok betartásával (távolságtartás, kézfertőtlenítés, homokozó kerülése, maszk viselése stb.), gyermekfelügyeletet tudunk biztosítani az iskola A épületében. Erre jelentkezni május 26., kedd 12.00-ig lehet, írásban, az iskola email címére küldött levélben, melyben megjelölik a napokat és időtartamot, amikor az ügyeletet igénybe kívánják venni. Kérjük, hogy gyermekük számára biztosítsanak maszkot! Étkezést csak 20 fő jelentkezése esetén tudunk biztosítani.

2. A járványhelyzet miatt ezen a nyáron iskolai tábort nem szervezünk.

3. Tankönyvek visszavétele
Ebben a tanévben csak azok a diákok adják le tartós tankönyveiket, akik középiskolában vagy más intézményben folytatják tanulmányaikat. A pontos részletekről később küldünk tájékoztatást.

4. A médiában megjelent információk szerint május 25. és június 12. között kerül sor a hetedik évfolyam számára elmaradt védőoltások pótlására. Erről jelenleg az iskolai védőnő sem kapott hivatalos tájékoztatást.

5. A könyvtári könyvek visszavétele
Remélhetőleg, szeptembertől újra várja Csilla néni és a könyvtár az olvasókat. A könyveket ekkor kell visszahozni. Azok a diákok, akik középiskolában vagy más intézményben folytatják tanulmányaikat csak a könyvtári könyvek leadása után kapják meg távozási dokumentumaikat. Ezekre a tankönyvek leadásával és a bizonyítványok átvételével egyszerre kerül majd sor.

6. Évzáró
Ebben a tanévben sajnos nem tartunk évzárót. A bizonyítványokat a Kréta rendszeren keresztül tekinthetik majd meg. A személyes átvétel lehetőségéről később adunk pontos tájékoztatást.

A nevelőtestület nevében: 
Mesterházy Ferenc 
igazgató
Budapest, 2020.05.22.
______________________________________________________________

HÍRLEVÉL 2.

Kedves Szülők!

Március 18-án, szerdán elkezdődött a digitális oktatás megszervezése, elindult az otthoni tanulást segítő feladatok küldése. Mint minden gyökeres változásban, itt is vannak nehézségek. Kérem minden partner türelmét: gyerekekét, szülőkét, pedagógusokét.

Az eddigi visszajelzések alapján a következőkről szeretnénk tájékoztatni Önöket:

1. Az EKréta rendszerben rögzítik kollégáink a tananyagot és a házi feladatokat. Az ezekhez tartozó mellékleteket legtöbben emailben továbbítják a szülők vagy gyerekek számára. Sajnos az elektronikus napló csúcsidőben nagyon lelassul, de 13 óra után már tökéletesen működött. Bizonyára az első napok túlterheltsége után, megoldódik ez a probléma is. A központi beállításokat módosítottuk, így a tanulók megjegyzéseket is írhatnak a házi feladatokhoz, melyet a pedagógusok is láthatnak.

2. Ha a rendszer gyengélkedése miatt valamelyik család megcsúszik a feladatok visszaküldésével, nincs semmi baj. A felső tagozaton ebben a két napban a kapcsolattartás megszervezésére és az együttműködés kialakítására fektettük a hangsúlyt, ezért kellett rövid határidőket megjelölnünk. Pénteken nem küldünk további feladatokat, így a gyerekeknek lesz idejük a pótlásra, az esetleges kiegészítésekre. A holnapi napon (péntek) a gyerekek az osztályfőnökök segítségével, az ideiglenes órarend és a határidők felhasználásával fogják elkészíteni a saját napirendjüket, a heti feladataikat. Az ideiglenes órarendet a határidőkkel együtt a szülők is meg fogják kapni az osztályfőnököktől. Így könnyebben ellenőrizhető lesz a gyerekek tevékenysége.
Továbbra is fontosnak tartjuk a gyerekek felé a folyamatos visszajelzést, a kapcsolattartást, az együttműködést.

3. Az ELTE az Office 365 felhőszolgáltatásból a Teams applikációt tette hivatalos kommunikációjává. Rendszergazdánk, Kiss Zoltán, dolgozik az ehhez való kapcsolódáson vagy esetleg más (Google Classroom) használhatóságán. Nem akarunk semmit elkapkodni. Megvárjuk a mai napon a szülők által kitöltött kérdőívek összesítését és ennek fényében döntünk a további lehetőségekről. Rendszergazdánk az alábbi elérhetőségen ad technikai segítséget, he erre szükségük van: kizo74@gmail.com

4. Minden pedagógus elérhetősége felkerült iskolánk honlapjára, így közvetlenül is megkereshetik szaktanárainkat kérdéseikkel.

5. A nyolcadikos szülők a sorrendmódosítással kapcsolatban külön értesítést kaptak.

6. Szőke Piroska iskolapszichológus az alábbi elérhetőségeken és időpontokban tud személyes támogatást nyújtani: szoke.piri@gmail.com
Hétköznap 8 és 17 óra között Skype-on, Zoom-on vagy telefonon tudnak konzultálni.

Köszönjük eddigi közreműködésüket és jó egészséget kívánunk!

A nevelőtestület nevében:
Mesterházy Ferenc
igazgató

Budapest, 2020.03.19.

 ______________________________________________________________________

HÍRLEVÉL 1.

Kedves Szülők!

     A járványveszély miatt elrendelt intézkedések mindannyiunknak új feladatokat jelentenek.
     A gyerekek különbözőképpen és hullámzóan élik majd meg ezt a helyzetet. Lesz, aki kihívásnak tekinti az otthontanulást és nagy lendülettel vág bele, lesz, aki megijed a hirtelen rászakadó feladatoktól és lesz, aki az elzártságot fogja nehezen viselni. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mennyire fognak hiányozni a barátok, osztálytársak, tanítók, tanárok!
     Sajnos nem volt lehetőségünk a gyerekeket felkészíteni a várható nehézségekre és elköszönni se tudtunk tőlük. Tisztában vagyunk azzal is, hogy ahány család, annyiféle élethelyzet. Van, ahol a szülők otthonról dolgoznak, van, ahol bölcsis vagy ovis kisgyereket is el kell látni, van, ahol a középiskolásra lesz bízva a gyermekek felügyelete. Ennek megfelelően fokozatosan igyekszünk kialakítani az otthoni tanulás feltételeit.
     Március 18-ától, szerdától pedagógusaink elkezdik az otthontanulás támogatására a feladatok küldését az EKréta rendszeren keresztül, a házi feladatok felületen. Közben intézményünk rendszergazdája iskolai regisztrációt hoz létre a Google Classroomban és elkezdi kialakítani az osztálytermeket. Erről bővebben következő hírlevelünkben írunk.
A tanulás támogatására:
- Egy kitöltendő kérdőív segítségével felmérjük az otthoni eszközellátottságot, internetelérhetőséget és az eredmények tükrében alakítjuk ki a stratégiát. (élő tanóra, videó, hangkapcsolat stb.)
- Igyekszünk a tantárgyak heti óraszámának megfelelő tananyagot, gyakorlandó feladatot kijelölni. Használni fogjuk a tankönyveket, munkafüzeteket.
- A későbbiekben egy-egy tantárgyból több órát felölelő, projekt jellegű feladatot is kaphatnak a tanulók. Ezek feldolgozásának támogatására időbeni ajánlást is küldünk. (Pl.: 3 alkalommal 20-20 perc időtartamra ajánlott.)
- Javasolt napi vagy heti tanulási rend kialakítása. Az alsó tagozaton nem kell minden tantárggyal minden nap foglalkozni. (Pl.: hétfőn: irodalom, matek; kedden: nyelvtan, angol/német stb.) A felső tagozaton a kezdeti időszakban az órarendnek megfelelően küldjük a feladatokat, általában napi 4 tantárgyból, s igyekszünk úgy összeállítani, hogy szülői segítségre ne legyen szükség. Arra is figyelünk, hogy 30-40 percnél ne vegyen több időt igénybe egy-egy tantárgy feladatmegoldása.
- Az ellenőrzésnél az alsó tagozaton az önellenőrzésre helyezzük a hangsúlyt, melyhez megoldókulcsokat küldünk a diákoknak. Nem kell minden feladatot visszaküldeni, csak a téma lezárásához küldött értékelő feladatokat. A felső tagozaton is fontosnak tartjuk az önellenőrzés fokozatos kialakítását. Pontosan megjelöljük a feladatok visszaküldésének időpontját, illetve kollégáink is meghatározott időre jeleznek vissza a gyerekeknek az elküldött feladatok megoldásával kapcsolatban. A pedagógusok határozzák meg tantárgyanként, hogy milyen rendszerességgel kérik a feladatok visszaküldését. Kezdetben (03.18.,19.,20.) naponta kérjük a feladatok visszaküldését annak érdekében, hogy a gyerekekben kialakuljon ez az új tanulási módszer. A pontos időpontokat a házi feladat feladásánál jelezzük.
- A kezdeti időszakban nem osztályozunk, de folyamatosan visszajelzünk és értékeljük a gyerekek leadott munkáit. Érdemjeggyel való értékelés módjáról később küldünk részletes tájékoztatást.
A kommunikációra használt felületek:
- EKréta: Lehetővé tettük a pedagógus-tanuló kommunikációt. Erről bővebben következő hírlevelünkben írunk.
- Honlap: Friss és aktuális információk elérése. Minden pedagógus megad egy közvetlen elérhetőséget, amin kapcsolatba léphetnek vele a szülők és a gyerekek is. Ezt is a honlapon közöljük.
- A már bevált iskolai elérhetőségek továbbra is működnek.

Köszönjük a sok-sok felajánlást, ami már eddig is érkezett. A Gyertyánffy-s közösség most is ki fogja hozni a legtöbbet a helyzetből.

Jó egészséget kívánunk!

A nevelőtestület nevében:
Mesterházy Ferenc
igazgató

Budapest, 2020.03.17.

 _____________________________________________________________________________

 

Dr Maruzsa Zoltán szülői tájékoztató levele 2020.03.23.

____________________________________________________________________________

Kedves Szülők!
Kedves Diákok!

Az első digitálisan eljuttatott feladatokat szerdán (március 18.) fogják/fogjátok megkapni.

Jó egészséget kíván a tanári kar!

Budapest, 2020.03.16.

 ______________________________________________________________________________

Kedves Szülők!

Az EMMI 3/2020. határozata alapján az iskola tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésével biztosítja a tanulók tanulmányi kötelességének teljesítését. Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent, melyet csak a köznevelés minden szereplőjének (diák, szülő, pedagógus, fenntartó) együttműködésében valósíthatunk meg eredményesen. Előre is köszönjük, hogy mindenki türelemmel viseli a nehézségeket és tisztában van azzal, hogy ez a veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez.

Március 16-án, hétfőn iskolánk A és B épülete 8.30 és 14.00 óra között tart nyitva. Ekkor lehetőségük lesz bejönni az intézménybe és elvinni gyermekeik iskolában maradt felszereléseit, amire az otthoni tanulás közben szükség lehet (tankönyvek, rajz-technika-matematika doboz stb.). Kérjük, ne hozzák gyermekeiket be az intézménybe, és használják a földszinten elhelyezett kézfertőtlenítőket!
A továbbiakban az intézményben vezetői ügyeletet tartunk. A B épület zárva lesz.
A keddi nevelőtestületi értekezleten kialakítjuk az otthoni tanulás tartalmi és formai elemeit (tananyag, elsajátítás támogatása, számonkérés). A részletekről ez után kapnak bővebb tájékoztatást.
Az étkezést központilag lemondtuk, egyelőre Önöknek ezzel nincs teendőjük.
A 8. évfolyam továbbtanulásával kapcsolatos teendőkről (középiskolák sorrend-módosítása) a hétfői napon pontos tájékoztatást küldünk.

Üdvözlettel:
Mesterházy Ferenc

Budapest, 2020.03.15.

______________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

A tegnapi kormányfői bejelentésnek megfelelően 2020. március 16-tól a diákoknak nem kell iskolába jönniük. A további részletekről (digitális oktatás, tanév rendje, értékelés stb.) a végrehajtási rendelet megjelenése és nevelőtestületi egyeztetés után tudunk bővebb tájékoztatást adni. Kérjük, figyeljék iskolánk honlapját, az EKréta bejegyzéseket és levelezési rendszerüket.

Budapest, 2020.03.14.

Jó egészséget kívánva, üdvözlettel:

Mesterházy Ferenc
igazgató

______________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők, Tisztelt Munkatársaim!


Az alábbiakban olvasható az ELTE, mint fenntartónk, állásfoglalása, amit az ELTE JOKT-tal egyeztettek a tegnapi délutánon.
Tájékoztatom mindannyiukat, hogy ennek megfelelően járok el.

- a rendkívüli helyzetre tekintettel az igazgató a házirendtől eltérő szabályokat hozhat a szülő által igazolható hiányzásokra vonatkozóan
- a külföldről hazatérő gyermekre vonatkozóan karantént rendelhet el (különösen az osztályokban várható pánikszerű reakciók megakadályozása érdekében)
- a külsősökkel kötött bérleti szerződéseket a rendkívüli helyzetre tekintettel fel kell mondani/módosítani kell
- az igazgató munkáltatói jogkörben dönt arról, hogy milyen távollétet engedélyez a kollégának, és milyen indokolást/igazolást kér a távollét engedélyezéséhez
- a kettős jogviszonyban (pl. hallgató/dolgozó) jelen lévő kollégák, amennyiben nem hallgatóként lépnek be az intézménybe, úgy ez engedélyezett

Budapest, 2020.03.13.

Üdvözlettel,
Mesterházy Ferenc
igazgató

______________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Felhívom a figyelmüket, hogy a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, azok a tanulók 14 napig nem látogathatják az intézményt, akiknek hozzátartozói vagy a tanuló maga bármilyen okból külföldről érkezik haza. Ezen intézkedésemet a közös társadalmi felelősségvállalás indokolja. Ez vonatkozik azokra is, akiknél a hazaérkezés óta nem telt el még 14 nap.

A hiányzást igazoltnak tekintjük, ha a szülő ezt írásban jelzi az intézmény felé.

Budapest, 2020.03.11.

Bízva megértésükben!

Üdvözlettel,
Mesterházy Ferenc
igazgató

 ______________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Melléeklem az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület legfrissebb közleményét, amelyet továbbra is érvényesnek tekintünk tanulóinkra, pedagógusainkra és más munkatársainkra. A közleményben "hallgatóként" megnevezettek behelyettesítendőek tanulóinkkal illetve törvényes képviselőikkel.
Külön felhívom szíves figyelmüket a I/1., 2., 6., II/2., III/1., IV/1., 3., IX/4., XIV/3. pontokra. 

IX/4. pontra külön is felhívom figyelmüket:
"Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület felhívja az Egyetem közösségét, hogy bármely magánjellegű külföldi utazás esetén az utazó külföldön, vagy hazatérése után Magyarországon járványügyi kényszerítő intézkedések hatálya alá kerülhet. Így kérjük, hogy fontolják meg az – akár halaszthatatlannak tűnő – külföldi utazásuk felülvizsgálatát."

Budapest, 2020.03.10.

Üdvözlettel,
Mesterházy Ferenc
igazgató
______________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Továbbítom az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. március 5-i felhívását az egyetemi polgárokhoz. Annak első pontját tanulóinkra, pedagógusainkra és egyéb munkatársainkra is érvényesnek tekintjük.

Üdvözlettel,
Mesterházy Ferenc
igazgató


-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. március 5-i felhívása az egyetemi polgárokhoz
Dátum: 2020 Március 5, Csütörtök 15:24 CET
Feladó: ELTE Jog és Igazgatás
Címzett:

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Tekintettel arra, hogy 2020. március 4-én igazoltan Magyarországon is megjelent az új koronavírus, az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári együttes utasítással létrehozott Járványügyi Operatív Koordináló Testület az utasításban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik:

1.            Kötelezzük azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik

a.            az elmúlt 14 napban az új koronavírus járvány közösségi terjedésének helyén jártak (Kína, Dél-Korea, Észak-Olaszország, Irán) vagy

b.            olyan személyekkel voltak közvetlen kapcsolatban, akik Kínában, Dél-Koreában, Észak-Olaszországban vagy Iránban jártak a találkozást megelőző két hétben,

hogy mostantól két hétig (2020. március 19-ig) vonuljanak otthoni karanténba (a háztartáson belüli érintkezést észszerű határokon belül minimalizálva, a közösségi érintkezést kerülve), és az Egyetem épületeitől, ill. rendezvényeitől maradjanak távol. A b) pont esetében a karantén hamarabb feloldható, ha megbízható információ áll rendelkezésre arról, hogy az érintett kontakt személy két héttel a járványos terület elhagyása után is tünetmentes, és fertőzés nála nem igazolt.

2.            Felhívjuk azokat az oktatókat és hallgatókat, akik az ELTE TTK Biológiai és Kémiai Intézetei által a Semmelweis Egyetem (SE) gyógyszerész képzésében tartott órákon részt vettek az elmúlt 14 napban, így közvetlen kapcsolatba kerülhettek a Semmelweis Egyetem (SE) iráni hallgatóival, a következő 14 napban maradjanak távol az ELTE épületeitől/rendezvényeitől.

3.            Az ELTE a mai naptól határozatlan időre felfüggeszti a SE angol nyelvű gyógyszerész képzésének ELTE-s óráit.

4.            Az 1. és 2. pont tekintetében érintettnek minősülő kollégiumi lakó haladéktalanul köteles jelezni a kollégiumvezetőnek érintettségét, hogy szükség szerint elkülönített elhelyezéséről gondoskodhassunk.

5.            Felhívjuk valamennyi hallgatót, oktatót és munkatársat, hogy kövesse figyelemmel, és tartsa be a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/tudnivalok-roviden honlapon szereplő előírásokat. (A későbbiekben: https://koronavirus.gov.hu/). Különösen az 1-2. pontok alapján otthoni karantént kezdők tájékozódjanak arról, mely esetben (tünetek megjelenése) kell a háziorvosnál telefonon jelentkezniük.

6.            Felhívjuk valamennyi oktatónkat, hallgatónkat és munkatársunkat, hogy a fenti szabályok betartására figyelmeztessék egymást is.

7.            Az a hallgató, továbbá az az oktató vagy más munkatárs, aki megelőző jelleggel önkéntes otthoni távollétet vállal, vagy egyébként hatósági karanténba kerül, köteles bejelenteni a távolléte okát és a távollét időtartama elejét és végét, és – ha van ilyen – a vírusteszt negatív eredményét.

8.            Rögzítjük, hogy a fenti okból történő távolmaradást kizárólag elektronikus úton tett bejelentés alapján, igazolt távollétnek tekinti az Egyetem. (Orvosi igazolásra stb. nincs szükség.) A bejelentésre munkatársak esetében munkahelyi felettesük elektronikus levélcíme szolgál, hallgatók számára pedig a kurzust tartó oktató elektronikus postafiókja.

9.            A járványhelyzet alakulására és annak időtartamára tekintettel elmaradt oktatási tevékenység (előadások és gyakorlatok) megtartásáról és a beszámolási kötelezettség teljesítéséről később intézkedünk.

10.          Felhívjuk az Egyetem Professor Emeritus címmel rendelkező munkatársait, továbbá minden olyan munkatársat, oktatót, akinek a kora, vagy egészségi állapota miatt az új koronavírus az általánosnál magasabb kockázatot jelent, hogy tartsa távol magát a közösségi alkalmaktól, így az egyetemi élettől és oktatástól is.

11.          Amennyiben egy hallgató a fenti pontok alapján (akár önként, akár a kötelezés miatt) marad távol az Egyetemtől, a távollétét úgy kell tekinteni, hogy az nem számít bele a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a hiányzás 1/3-ot meghaladó mértékébe. A HKR 66. § (1) bekezdés b) pont szerinti, az egynegyed és egyharmad közötti távollét esetén teljesítendő többletfeladatról az oktató saját hatáskörében dönthet.

12.          Annak a munkatársnak, akinek egészségi állapota és munkakörének jellege egyébként engedi a távoli munkavégzés lehetőségét, kérésére a közvetlen munkahelyi vezetője köteles azt elrendelni.

13.          Tájékoztatjuk azokat az oktatókat, kutatókat, munkatársakat, akik az új koronavírusra tekintettel önkéntesen vagy a fenti kötelezés alapján karanténba vonulnak, hogy az érintett munkanapok igazolt távollétnek minősülnek, ezáltal fizetéscsökkenéssel nem járnak. Akik egészségügyi ellátórendszerben kerülnek elkülönítésre, a karantén idejére táppénzben részesülnek.

14.          Kinyilvánítjuk, hogy az ELTE továbbra is elkötelezett a nemzetközi tudományos térben való aktív közreműködésben, változatlanul szerepet vállal a nemzetközi szervezetekben, aktívan részt vesz a nemzetközi pályázati tevékenységben, és megingathatatlanul hisz a nemzetközi mobilitásban, a társadalmi felelősségvállalás jegyében azonban arra kér mindenkit, hogy fontolja meg nemzetközi útját, támogatva a világszintű erőfeszítéseket a vírus elleni küzdelemben. E megfontoláshoz figyelmükbe ajánljuk azt a szempontot is, miszerint jelenleg tényleges kockázatot jelent, hogy a gondosan tervezett utazások az utolsó pillanatban meghiúsulhatnak, ha a célországban (vagy éppen Magyarországon) alakul ki a következő járványgóc. Az előzetesen lefoglalt utazások költségei – jellemzően – nem visszatéríthetők, a meg nem tartott rendezvények költségei pedig a pályázatokban nem elszámolhatók. Ezek figyelembe vételével is gondolja meg minden egyetemi polgár, melyik utazás annyira fontos, hogy megérje ezt a kockázatot.

15.          Emlékeztetjük az egyetemi polgárokat az alapvető higiéniai szabályok betartására, ennek körében arra is, hogy betegen ne menjenek közösségbe. Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy egyetemi polgárhoz méltó módon tájékozódjanak és higgadtan kezeljék az új koronavírus terjedésével járó fokozott társadalmi érzékenységet.

16.          Ismételten felhívjuk valamennyi oktatónkat, hallgatónkat és munkatársunkat, hogy az új koronavírussal összefüggő javaslatait, észrevételeit, kérdéseit a jokt@elte.hu címre küldje.

Budapest, 2020. március 05.

ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület

 ______________________________________________________________________________

 Tisztelt Szülők!


Megküldöm Önöknek az ELTE Jogi és Igazgatási Főigazgatójának utasítását a tárgyban megjelölt kérdésben. A tájékoztatót azzal egészítem ki, hogy az abban foglaltakat tanulóinkra nézve is érvényesnek tekintjük, hiányzásukat igazoljuk.
Megértő együttműködésükre számítva üdvözlettel,

Mesterházy Ferenc
igazgató
______________________________________________________________________________

Feladó: ELTE Jog és Igazgatás

Dátum: 2020. február 26. 15:39:28 CET
Címzett:

Tárgy: RE: tájékoztatás és intézkedések a szezonális influenzavírus és a koronavírus okozta megbetegedések megelőzése érdekében II.

Tisztelt Dékán Asszonyok, Dékán Urak!

A kínai Wuhanból indult koronavírus járvány terjedésére tekintettel az alábbi intézkedéseket tesszük, melynek végrehajtásában várjuk közreműködésüket:

  1. Felszólítjuk az Észak-Olaszországból (a Rómától északra fekvő olasz területekről), valamint más fertőzési gócpontnak számító területről érkező munkatársainkat, hallgatóinkat, vendégeinket, hogy önként maradjanak távol az egyetemi közösségtől két hétig. (Igazolt távollétnek minősül az ilyen.)

Az érintettek ímélben jelezzék a távolmaradásukat és annak okát.

  1. Felszólítjuk azt, aki Kínából, vagy más fertőzési gócpontból – különösen Észak-Olaszországból – érkezik és lázas, köhög, vagy légzési nehézséget tapasztal, maradjon otthon, telefonon sürgősen hívja fel háziorvosát, vagy kezelőorvosát, ezek hiányában az Egyetem foglalkozás-egészségügyi orvosát, mondja el panaszait és azt, hogy Kínában, Észak-Olaszországban, vagy más fertőzési gócpontban járt, vagy kapcsolatban volt fertőzött személlyel a tünetek megjelenését megelőzően. Kérjen tanácsot a további teendőkre nézve.

Ha sürgős orvosi ellátásra van szüksége és mentőt kell hívnia, feltétlenül mondja el, hogy panaszai kialakulása előtt milyen kapcsolatban volt a fertőzött területekkel, onnan érkezett személyekkel.

  1. Felhívjuk valamennyi munkatársunk, hallgatónk és vendégünk figyelmét, hogy saját maga és környezete egészsége érdekében – itthon és külföldön is - kövesse a tisztiorvosi szolgálat (egészségügyi hatóság) utasításait, utazás előtt érdeklődjön a Külügyminisztérium konzuli szolgálatán ( https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs ).
  1. Az általános higiéniai szabályok megtartására, valamint a gyakori alapos kézmosás szükségességére ezúttal is – miként előző leveleinkben - felhívjuk a figyelmet.

További teendőkről értesítjük Önöket.

Üdvözlettel:

dr. Rikker Emília

főigazgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság

1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

06-1-460-4448

______________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

A fenti tárgyban tegnap küldött információk kiegészítése képpen tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben gyermekük esetében (fertőzési gócpontnak számító területről hazatérés után) vállalják az önkéntes távolmaradást, pedagógus kollégáink folyamatos tájékoztatást adnak a tananyagról, illetve a tananyagban való haladás menetéről a pótlás megkönnyítése érdekében. Ehhez kérjük, hogy tájékoztassák az osztályfőnököt a távolmaradás tényéről és okáról!

Kérem minden család együttműködését gyermekeik esetében a személyes higiéniára való fokozott figyelemfelhívásban. Minden tanulónál legyen zsebkendő, ami lehetőleg zsebből elérhető és hívják fel a figyelmet annak használatára köhögés és tüsszentés esetén. Valamint a gyakori kézmosás fontosságát hangsúlyozzák! Intézményünk biztosítja az ehhez szükséges feltételeket. Egyben tájékoztatom Önöket, hogy a takarító személyzet számára már utasítást adtam a kilincsek, ajtók, korlátok szokásosnál gyakoribb fertőtlenítésére. Intézményünkben minden szükséges eszköz és tisztítószer megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll.

Budapest, 2020.02.26.


Szíves együttműködésüket megköszönve üdvözlettel,
--
Mesterházy Ferenc
igazgató

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete június 10-i tájékoztatója