A XII. kerületet képviseltük a Doberdói Bánlaky József műveltségi vetélkedőn2016 11 17 műveltségi vetelkedo

A nyitottság, együttműködés és emlékőrzés jegyében

Üllő Város Önkormányzata nagyszabású vetélkedőt szervezett Doberdói Bánlaky József a tudós, hadvezér munkásságából. A színvonalas, izgalmas vetélkedőn Lugos, Kassa, Csíkszentmárton, Budapest és Üllő képviseltette magát, azon települések, amelyek a hadvezér életének fontos állomásai voltak. A reggeli órákban megkoszorúztuk Doberdói Bánlaky József sírját. Lélekemelő pillanat volt az unokák levelének felolvasása. Helyszínkereső, drámajáték, kiselőadás, együttdalolás színesítette a vetélkedést. Csapatunk a 8/b osztályból került ki. Molnár Anna, Bajkó Tamara, Szép Emma, Juhász Gergő és Hosszú Zétény képviselte iskolánkat és a Hegyvidéket. Remek teljesítménnyel megszerezték az első helyezést. Köszönjük a szervezőknek a tartalmas programot.Jól eső érzés volt kárpát-medencei magyar fiatalokkal és kollégákkal találkozni.

Doberdói Bánlaky József hadtörténész és hadvezér, a Nagy háborúban vezérezredes, majd altábornagyi rendfokozatban irányította a seregtesteket a szerbiai fronton és a doberdói hadszíntéren. Kiemelkedő életműve kevésbé volt ismert mindaddig, amíg 2014 tavaszán meg nem jelent Dr.Pollmann Ferenc Oroszlán karddal és lúdtollal c. műve, amely levéltári források és családi dokumentumok alapján íródott. Idős korában a Kiss János altábornagy utcában élt (régen Fery Oszkár 34.), 1944-ben szétbombázták budai lakásukat, fia csónakon menekítette Üllőre a családot. Életének utolsó éveit itt töltötte

„A mi históriánk és hadtörténelmünk pedig különösen alkalmas arra, hogy a nemzet apraja –nagyja okuljon és nagyon sokat tanuljon belőle”

                                                                 A magyar nemzet hadtörténelme, Előszó DBJ

2016.október 15.

A fotókat Gera Miklós Béla készítette.

Bár elsőre furcsán hangzik, három 8.a osztályos tanuló, Balogh Petra, Gárdonyi Soma és Pólya Emese, részt vettek a Gyakorló iskolák 2016. októberi országos konferenciáján Szekszárdon. Idén először ugyanis a konferenciára meghívtak gyerekeket is, akik beszámoltak egy-egy iskolájukban lezajlott projektről, vagy egy általuk kidolgozott témát ismertettek, vagy kedvenc kísérletüket mutatták be. A mi tanulóink egy virtuális kirándulásra kalauzolták el Európában hallgatóságukat. Mivel jelen voltam, állíthatom, hogy pazar prezentációjukkal, remek előadásukkal méltán arattak sikert gyerekek és felnőttek körében egyaránt. Az előzetes felkészülésben Halász Judit tanárnő irányította az ifjú előadókat. Képeket a galériában találnak az eseményről, az előadás videóját itt láthatják.

„Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet.”
                                                (Faludy György)

Idén rendhagyó módon egy tanulóink által készített kiállítással emlékeztünk az Aradon kivégzett katonahőseinkre.
Minden felső tagozatos osztály feldolgozta egy- egy vértanú életét tabló formájában.
Közösen kutatták fel a tábornokok származására, családi hátterére, polgári és katonai pályafutására vonatkozó adatokat, majd a rajzórák alkalmával együtt rendezték kompozícióvá az összegyűjtött térképeket, szövegrészleteket és képeket.
Az elkészült tablókat az osztályok választott képviselői mutatták be az október 4-én tartott ünnepi megemlékezéssel egybekötött kiállítás megnyitón.

„A zene az egyetlen világnyelv, melyet bárki, bárhol megérthet” (Debussy)2016 10zenei vilagnap felso

 
Énekeljünk együtt!
A zenei világnapi rendezvényünk, közös muzsikálás formájában került megrendezésre a felső tagozaton, immár hagyománnyá vált ünnepként. A műsor bevezetéseként híres emberek, zenéről szóló gondolatait idézte fel a 6/A osztály néhány tanulója. Balázs Vince (6/A) zongorajátéka most is lenyűgözte a hallgatóságot. A világnap megemlékezéseként, Vavrinecz Béla: Széles a Balaton című népdalfeldolgozásának 3 tételét szólaltattuk meg. A közel 260 gyermek ajkán felcsendülő 1. és 4. tétel jó hangulatú előadása, a terveknek megfelelően sikerült, ugyanolyan vidáman énekelték a népdalokat a gyerekek, mint ahogyan az énekórákon is felcsendült, külön- külön osztályonként, a felkészülési időszakban. A 3. tételt Gisz Anna (8/B) fuvolajátéka, illetve a 6/A és 6/D osztályok leányaiból alakult kamarakórus éneklése színesítette.

Molnárné Mádi Beáta

Iskolánkban hagyományosan szeptember 30-án rendeztük meg a magyar népmese napját és zenei világnapját. Kisdiákjaink előzetesen a következő felhívást kapták meg:

Figyelem,figyelem,figyelem!
Közhírré tétetik!

A gyerekek kiválóan felkészültek a mesés akadályversenyre, minden próbatételt kiálltak. Jutalmuk a szülők által beküldött "hamuba sűlt pogácsa" volt, melyet ezúton is köszönünk! Varga Gábor tanár úr gitárral kísért meséit és Dr. Horváthné Tátrai Mária (Maci néni) angol meséit is meghallgathatták a gyerekek.

A zene ünnepén gyerekek, pedagógusok, hallgatók várták az érkezőket hangszeres zenével, énekszóval. A jó hangulatot közös daltanulás is biztosította. Tanítóink kórusa zenés reggeliről is gondoskodott, ugyan a gyerekek inkább velünk énekeltek, mint reggeliztek. A 3.b osztály bemutatta a Péter és a farkas című zenés bábjátékát. Nagy sikert aratott a Küldj egy dalt! játék is, melyben minden osztáy kapott és adott is egy dalt. Reméljük, hogy a felhőtlen jókedv a dolgos hétköznapokra is megmarad majd!

Fényképeket a galériánkban láthatnak az eseményről.

Diákjaink munkái is kiállításra kerültek a Benedek Elek emlékére szervezett kiállításon.

 

 

2016 06 06nemzeti osszetart

Iskolánkban 2016. június 13-án rendeztük meg a hagyományos gyermeknapot.
Minden szónál többet ér tanulóink véleménye az eseményekről. Álljon itt szerkesztés nélkül néhány példa:

anigif2

A sikeres felvételik után elballagtak nyolcadikosaink. Képeket a galériában találnak az eseményről. Nevük fölkerült Varga Gábor rajztanárunk által készített "Nyírfára". A ballagó 8. évfolyamosok vonulását is megörökítettük, a képeket ITT tekinthetik meg.