2018/2019. tanév

 

1.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Juhász Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, matematika, etika 
Napközis tanító: Isépy Mária hit- és erkölcstan 
Az osztályban tanítók: Belák Viktória  angol nyelv 
  Józsa Ildikó környezetismeret, technika és életvitel, rajz és vizuális kultúra
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Marosfalvi Judit ének-zene 
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport

1.b

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Venyercsán Judit magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, etika 
Napközis tanító: Telfel Gracia  ének-zene, technika és életvitel 
Az osztályban tanítók: Horváth Ildikó  rajz és vizuális kultúra 
  Iliás Daniella rajz és vizuális kultúra, tánc és dráma
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport

1.c

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Gyimes Bernadett magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, etika
Napközis tanító: Tarján Eszter technika és életvitel 
Az osztályban tanítók: Iliás Daniella  rajz és vizuális nevelés, tánc és dráma 
  Mihalovics Csilla ének-zene
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
  Varga Gábor rajz és vizuális nevelés

2.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Konrád Ágnes magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
Napközis tanító: Láng Annamária technika és életvitel, etika 
Az osztályban tanítók:  Belák Viktória   angol nyelv 
  Farkas László testnevelés és sport
  Iliás Daniella rajz és vizuális kultúra
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Telfel Gracia  ének-zene 

2.b

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök, napközi: Sztankovics Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, etika 
Osztálytanító, napközi: Hámoriné Skultéty Dóra ének-zene 
Az osztályban tanítók:  Belák Viktória  angol nyelv 
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Szántó Szilárd   testnevelés és sport 

2.c 

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Párkányi Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, matematika, környzetismeret, etika 
Napközis tanító: Bokodi-Oláh eleonóra tánc és dráma 
Az osztályban tanítók:  Horváth Ildikó  rajz és vizuális kultúra 
  Jéney Ildikó technika és életvitel
  Molnárné Mádi Beáta  ének-zene 
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
  Varga Gábor  rajz és vizuális kultúra 

3.a

angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Lovas Julianna magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
Napközis tanító: Kovácsné Dancs Ilona technika és életvitel, etika 
Az osztályban tanítók:  Belák Viktória  angol nyelv 
  Iliás Daniella rajz és vizuális kultúra
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Szepesi Judit angol nyelv 
  Wappler Katalin  testnevelés és sport 

3.b

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Kolláth Erzsébet magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
Napközis tanító: Szabó Éva technika és életvitel, etika 
Az osztályban tanítók:  Belák Viktória  angol nyelv 
  Iliás Daniella rajz és vizuális kultúra
  Kovács Magdolna   angol nyelv 
  Telfel Grácia ének-zene
  Wappler Katalin  testnevelés és sport 

3.c

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Vári Boglárka magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének-zene 
Napközis tanító: Jéney Ildikó technika és életvitel 
Az osztályban tanítók:  Belák Viktória  angol nyelv 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Iliás Daniella tánc és dráma
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
  Párkányi Zsuzsanna etika
  Varga Gábor  rajz és vizuális kultúra 
  Zsarna Éva  német nyelv 

4.a

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: dr. Lénárd András magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
Napközis tanító: Kőszegi Zsuzsanna   
Az osztályban tanítók: Belák Viktória angol nyelv 
  Bokodi-Oláh Eleonóra technika és életvitel, tánc és dráma, etika
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Mihalovics Csilla  ének-zene 
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Zsarnai Éva  német nyelv 

4.b

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Marosfalvi Judit magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének-zene, technika és életvitel, etika 
Napközis tanító:  Wappler Katalin  testnevelés és sport 
Az osztályban tanítók: Belák Viktória  angol nyelv 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Iliás Daniella tánc és dráma
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Varga Gábor  rajz és vizuális kultúra 

4.c 

 

 

angol irányultságú osztály
Osztályfőnök:  Szénási Anna  magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
Napközis tanító:: Soós Ágnes  technika és életvitel, etika 
Az osztályban tanítók: Iliás Daniella rajz és vizuális kultúra
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Mihalovics Csilla  ének-zene 
  Szántó Szilárd testnevelés és sport
  Vargáné Rácz Katalin  angol nyelv 

5.a

   
Osztályfőnök: Vész László  történelem, etika 
Napközis tanító: Baranyi Beáta   
Az osztályban tanítók: Belák Viktória  angol nyelv 
  Fejesné Bacsa Dóra magyar nyelv és irodalom
  Földi Anna természetismeret
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Molnárné Mádi Beáta hon- és népismeret, ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Nagyné Kun Borbála matematika
  Róth Sándorné informatika
  Szepesi Judit   angol nyelv 
  Zsarnai Gábor  technika és életvitel 

5.b

   
Osztályfőnök: Nagy Attila  testnevelés és sport, etika 
Napközis tanító: Baranyi Beáta   
Az osztályban tanítók: Földi Anna  természetismeret 
  Gurdon Józsefné matematika
  Halász Judit történelem
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Jéney Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Kende Sára magyar nyelv és irodalom
  Molnárné Mádi Beáta hon- és népismeret, ének-zene
  Róth Sándorné informatika
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

5.c

   
Osztályfőnök: Széles Katalin  angol nyelv, etika 
Napközis tanító: Veresné Demeter Gyöngyi   
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés és sport
  Földi Anna  természetismeret 
  Gurdon Józsefné matematika
  Halász Judit történelem
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Kende Sára magyar
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Mihalovics Csilla ének-zene
  Róth Sándorné informatika
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

6.a

   
Osztályfőnök: Halász Judit  történelem, etika 
Napközis tanító: Veresné Demeter Gyöngyi 
Az osztályban tanítók: Belák Viktória  angol nyelv 
  Farkas László testnevelés és sport
  Földi Anna természetismeret
  Gurdon Józsefné matematika
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Kende Sára magyar nyelv és irodalom
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Róth Sándorné informatika
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

6.b

   
Osztályfőnök: Fejesné Bacsa Dóra  magyar nyelv és irodalom, etika 
Napközis tanító: Baranyi Beáta   
Az osztályban tanítók: Földi Anna  természetismeret 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Pálfi Gyula Péterné matematika
  Róth Sándorné informatika
  Széles Katalin angol nyelv
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vész László történelem
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

6.c

   
Osztályfőnök: Pálfi Gyula Péterné  matematika 
Napközis tanító: Baranyi Beáta   
Az osztályban tanítók: Földi Anna  természetismeret 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Kende Sára magyar nyelv és irodalom
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Róth Sándorné informatika
  Szántó Szilárd testnevelés és sport
  Szepesi Judit angol nyelv
  Varga Gábor  rajz és vizuális kultúra
  Vész László történelem
  Zsarnai Éva német nyelv, etika
  Zsarnai Gábor  technika és életvitel 

7.a

   
Osztályfőnök:  Róth Sándorné  informatika, etika 
Napközis tanár:    
Az osztályban tanítók: Farkas László  testnevelés és sport 
  Fejesné Bacsa Dóra magyar nyelv és irodalom
  Földi Anna biológia
  Halász Judit történelem, földrajz
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagyné Kun Borbála matematika, fizika
  Pálfi Gyula Péterné kémia
  Szepesi Judit angol nyelv
  Széles Katalin angol nyelv
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

7.b

   
Osztályfőnök: Földi Anna  biológia, etika 
Napközis tanár:    
Az osztályban tanítók: Fejesné Bacsa Dóra magyar nyelv és irodalom
  Gurdon Józsefné matematika
  Halász Judit földrajz
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Nagyné Kun Borbála fizika
  Pálfi Gyula Péterné kémia
  Róth Sándorné informatika
  Szepesi Judit angol nyelv
  Széles Katalin angol nyelv
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vész László történelem
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

7.c

   
Osztályfőnök:  Farkas László  testnevelés és sport, etika 
Napközis tanító: Veresné Demeter Gyöngyi   
Az osztályban tanítók: Földi Anna  biológia 
  Halász Judit történelem, földrajz
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagyné Kun Borbála matematika, fizika
  Pálfi Gyula Péterné kémia
  Róth Sándorné informatika
  Széles Katalin angol nyelv
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vész László magyar nyelv és irodalom
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

8.a

   
Osztályfőnök: Molnárné Mádi Beáta  ének-zene, etika 
Napközis tanár:  
Az osztályban tanítók:  Földi Anna  biológia 
  Halász Judit történelem, földrajz
  Mesterházy Ferenc médiaismeret
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Nagyné Kun Borbála fizika
  Pálfi Gyula Péterné matematika, kémia
  Róth Sándorné informatika
  Széles Katalin amgol nyelv
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vész László magyar nyelv és irodalom
  Zsarnai Éva német nyelv

8.b

   
Osztályfőnök: Vargáné Rácz Katalin  angol nyelv, etika 
Napközis tanár:    
Az osztályban tanítók: Földi Anna  biológia 
  Halász Judit történelem, földrajz
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Mesterházy Ferenc médiaismeret
  Mihalovics Csilla ének-zene
  Nagyné Kun Borbála fizika
  Pálfi Gyula Péterné matematika, kémia
  Róth Sándorné informatika
  Széles Katalin angol nyelv
  Vész László magyar nyelv és irodalom
  Zsarnai Éva német nyelv

8.c

   
Osztályfőnök: Nagyné Kun Borbála  matematika, fizika, etika 
Napközis tanár:    
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés és sport
  Fejesné Bacsa Dóra  magyar nyelv és irodalom 
  Földi Anna biológia
  Halász Judit földrajz
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Mesterházy Ferenc médiaismeret
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Pálfi Gyula Páterné kémia
  Róth Sándorné informatika
  Szepesi Judit angol nyelv
  Széles Katalin angol nyelv
  Vész László történelem