2017/2018. tanév

 
Feltöltés alatt ...  

2016/2017. tanév

 

1.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Lovas Julianna magyar nyelv és irodalo, matematika, környezetismeret, erkölcstan
Napközis tanító: Kovácsné Dancs Ilona rajz, technika
  Ábel Zoltán testnevelés
  dr. Horváthné T. Mária angol nyelv
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Molnárné Mádi Beáta ének

1.b

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Kolláth Erzsébet magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének
Napközis tanító: Szabó Éva erkölcstan, technika, rajz
  Ábel Zoltán testnevelés
  dr. Horváthné T. Mária angol nyelv
  Kovács Magdolna angol nyelv

1.c

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Vári Boglárka magyar nyelv és irodalom, matematika, ének, technika, erkölcstan, környezetismeret
Napközis tanító: Jéney Ildikó  
  Horváth Ildikó rajz
  Kézér Eszter néptánc
  Nagy Attila testnevelés
  Varga Gábor rajz

2.a

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: dr. Lénárd András magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret
Napközis tanító: Isépy Mária katolikus hittan
Az osztályban tanítók: Bokodi-Oláh Eleonóra néptánc
  Horváth Ildikó rajz
  Jéney Ildikó technika
  Nagy Attila testnevelés
  Mihalovics Csilla ének, erkölcstan
  Varga Gábor rajz

2.b

   
művészeti irányultságú osztály (guruló rendszerben)
Osztályfőnök: Párkányi Zsuzsanna matematika, környezetismeret, erkölcstan, rajz, technika
Osztálytanító:  Marosfalvi Judit magyar, ének, rajz
Az osztályban tanítók: Ábel Zoltán testnevelés
  Isépy Mária katolikus hittan
  Jéney Ildikó rajz
  Kézér Eszter néptánc

2.c 

 

 

angol irányultságú osztály
Osztályfőnök:  Szénási Anna  magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, erkölcstan 
Napközis tanító:: Soós Ágnes   rajz, technika
Az osztályban tanítók: Bikesicsné B. Zsuzsanna technika
  dr. Horváthné T. Mária angol nyelv
  Isépy Mária katolikus hittan
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Mihalovics Csilla ének 
  Szántó Szilárd testnevelés

3.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Juhász Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, erkölcstan
Napközis tanító: Bikesicsné B. Zsuzsanna technika
Az osztályban tanítók: Horváth Ildikó rajz
  dr. Horváthné T. Mária angol nyelv
  Isépy Mária katolikus hittan
  Józsa Ildikó erkölcstan
  Molnárné Mádi Beáta ének
  Nagy Attila testnevelés
  Szepesi judit angol nyelv

3.b

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Venyercsán Judit matematika, magyar, környezetismeret, erkölcstan
Napközis tanító:  Herczegh Ágnes ének, rajz, technika
Az osztályban tanítók: Bokodi-Oláh Eleonóra néptánc
  dr. Horváthné T. Mária angol nyelv
  Isépy Mária katolikus hittan
  Nagy Attila testnevelés
  Zsarnai Éva német nyelv

3.c

   
angol irányultságú osztály   
Osztályfőnök:  Gyimes Bernadett magyar nyelv és irodalom, matematika
Napközis tanító: Tarján Eszter technika
Az osztályban tanítók: Ábel Zoltán testnevelés
  dr. Horváthné T. Mária angol nyelv
  Józsa Ildikó környezetismeret, erkölcstan, rajz
  Isépy Mária katolikus hittan
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Mihalovics Csilla ének

4.a

   
angol irányultságú osztály 
Osztályfőnök: Konrád Ágnes magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret
Napközis tanító: Sztankovics Zsuzsanna ének, rajz, technika, erkölcstan
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés
  dr. Horváthné T. Mária angol nyelv
  Isépy Mária katolikus hittan
  Kovács Magdolna angol nyelv

4.b

   
művészeti irányultságú osztály 
Osztályfőnök: Csiszárné Padányi Barbara magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, erkölcstan
Napközis tanító: Bokodi-Oláh Eleonóra technika, néptánc 
Az osztályban tanítók: Horváth Ildikó rajz
  dr. Horváthné T. Mária angol nyelv
  Isépy Mária katolikus hittan
  Nagy Attila testnevelés
  Mihalovics Csilla ének
  Varga Gábor rajz
  Zsarnai Éva német nyelv

4.c

   
angol irányultságú osztály 
Osztályfőnök: Vass Lászlóné magyar nyelv és irodalom, matematika, könyezetismeret, erlkölcstan, angol nyelv, technika, rajz
Napközis tanító: Teleky-Vámossy Erzsébet rajz, technika
Az osztályban tanítók: dr. Horváthné T. Mária angol nyelv
  Isépy Mária katolikus hittan
  Mihalovics Csilla ének
  Szántó Szilárd testnevelés

4.d

   
művészeti irányultságú osztály   
Osztályfőnök: Kovácsné Maróti Ildikó magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének, technika, erkölcstan
Napközis tanító: Láng Annamária  
Az osztályban tanítók: Ábel Zoltán testnevelés
  Horváth Ildikó rajz
  dr. Horváthné T. Mária angol nyelv
  Isépy Mária katolikus hittan
  Kézér Eszter néptánc
  Varga Gábor rajz
  Zsarnai Éva német nyelv

5.a

   
angol irányultságú osztály  
Osztályfőnök:  Róth Sándorné informatika
Napközis tanár: Veresné Demeter Gyöngyi  
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés
  Földi Anna természetismeret
  Halász Judit történelem
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Molnárné Mádi Beáta ének
  Pappné Takács Tünde magyar nyelv és irodalom
  Pálfi Gyula Péterné matematika
  Süle Ilona hon- és népismeret
  Varga Gábor rajz
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Zsarnai Gábor technika

5.b

   
művészeti irányultságú osztály 
Osztályfőnök: Széles Katalin angol nyelv, erkölcstan
Napközis tanár: Baranyi Beáta  
Az osztályban tanítók: Fejesné Bacsa Dóra magyar nyelv és irodalom
  Földi Anna természetismeret
  Horváth Ildikó rajz
  Megyeri Áron testnevelés
  Mihalovics Csilla ének
  Nagyné Kun Borbála matematika
  Róth Sándorné informatika
  Süle Ilona hon- és népismeret
  Varga Gábor rajz
  Vész László történelem
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika

5.c

   
angol irányultságú osztály 
Osztályfőnök:  Farkas László testnevelés
Napközis tanító: Baranyi Beáta  
Az osztályban tanítók: Földi Anna természetismeret
  Halász judit történelem
  Horváth Ildikó rajz
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Molnárné Mádi Beáta ének, erkölcstan
  Nagyné Kun Borbála matematika
  Pappné takács tünde magyar nyelv és irodalom
  Róth Sándorné informatika
  Süle Ilona hon- és népismeret
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Zsarnai Éva erkölcstan
  Zsarnai Gábor technika

5.d

   
művészeti irányultságú osztály 
Osztályfőnök:  Földi Anna  
Napközis tanító: Veresné Demeter Gyöngyi  
Az osztályban tanítók: Fejesné Bacsa Dóra magyar nyelv és irodalom
  Földi Anna természetismeret
  Gurdon Józsefné matematika
  Horváth Ildikó rajz
  Megyeri Áron testnevelés
  Menich Ágnes hon- és népismeret
  Molnárné Mádi Beáta ének
  Róth sándorné informatika
  Szepesi Judit angol nyelv
  Varga Gábor rajz  
  Vész László történelem
  Zsarna Éva német nyelv, erkölcstan
  Zsarnai Gábor technika

6.a

   
Osztályfőnök: Molnárné Mádi Beáta ének, erkölcstan
Napközis tanár: Veresné Demeter Gyöngyi
Az osztályban tanítók:  Földi Anna természetismeret
  Halász Judit történelem
  Isépy Mária katolikus hittan
  Pálfi Gyula Péterné matematika
  Róth Sándorné informatika
  Szántó Szilárd testnevelés
  Szepesi Judit angol nyelv
  Széles Katalin angol nyelv
  Varga Gábor rajz
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vész László magyar nyelv és irodalom
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika

6.b

   
művészeti irányultságú osztály 
Osztályfőnök: Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
Napközis tanár: Veresné Demeter Gyöngyi  
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés
  Földi Anna természetismeret
  Halász Judit történelem
  Horváth Ildikó rajz
  Isépy Mária katolikus hittan
  Mihalovics Csilla ének
  Molnárné Mádi Beáta erkölcstan
  Pappné Takács Tünde magyar nyelv és irodalom
  Pálfi Gyula Péterné matematika
  Róth Sándorné informatika
  Szepesi Judit angol nyelv
  Széles Katalin angol nyelv
  Varga Gábor rajz
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika

6.c

   
angol irányultságú osztály 
Osztályfőnök: Fejesné Bacsa Dóra magyar nyelv és irodalom
Napközis tanár: Veresné Demeter Gyöngyi  
Az osztályban tanítók: Földi Anna természetismeret
  Gurdon Józsefné matematika
  Horváth Ildikó rajz
  Isépy Mária katolikus hittan
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Molnárné Mádi Beáta ének
  Megyeri Áron testnevelés
  Róth Sándorné informatika
  Süle Ilona hon- és népismeret
  Széles Katalin angol nyelv
  Vész László történelem
  Zsarnai Éva erkölcstan
  Zsarnai Gábor technika

6.d

   
angol irányultságú osztály 
Osztályfőnök: Nagyné Kun Borbála matematika
Napközis tanár: Veresné Demeter Gyöngyi  
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés
  Fejesné Bacsa Dóra magyar nyelv és irodalom
  Földi Anna természetismeret
  Horváth Ildikó rajz
  Isépy Mária katolikus hittan
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Molnárné Mádi Beáta ének
  Róth Sándorné informatika
  Széles Katalin angol nyelv
  Vész László történelem
  Zsarnai Éva erkölcstan
  Zsarnai Gábor technika

7.a

   
Osztályfőnök: Pappné Takács Tünde magyar nyelv és irodalom
Az osztályban tanítók: Földi Anna biológia
  Gurdon Józsefné matematika
  Halász Judit történelem, földrajz
  Horváth Ildikó rajz
  Isépy Mária katolikus hittan
  Megyeri Áron testnevelés
  Molnárné Mádi Beáta ének, erkölcstan
  Nagyné Kun Borbála fizika
  Pálfi Gyula Péterné kémia
  Róth Sándorné informatika
  Szepesi Judit angol nyelv
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika

7.b

   
Osztályfőnök: Vész László történelem
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés
  Fejesné Bacsa Dóra magyar nyelv és irodalom
  Földi Anna biológia
  Halász Judit földrajz
  Horváth Ildikó rajz
  Isépy Mária katolikus hittan
  Molnárné Mádi Beáta ének
  Nagyné Kun Borbála matematika, fizika
  Pálfi Gyula Péterné kémia
  Róth Sándorné informatika
  Széles Katalin angol nyelv
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Zsarnai Éva erkölcstan
  Zsarnai Gábor technika

8.a

   
Osztályfőnök: Szepesi Judit angol nyelv
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés
  Földi Anna biológia
  Gurdon Józsefné matematiika
  Halász Judit földrajz
  Horváth Ildikó rajz
  Isépy Mária katolikus hittan
  Megyeri Áron testnevelés
  Mesterházy Ferenc médiaismeret
  Molnárné Mádi Beáta ének, erkölcstan
  Nagyné Kun Borbála fizika
  Pappné Takács Tünde magyar nyelv és irodalom
  Pálfi Gyula Péterné kémia
  Róth Sándorné informatika
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vész László történelem

8.b

   
Osztályfőnök: Halász Judit történelem, földrajz 
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés
  Földi Anna biológia
  Horváth Ildikó rajz
  Isépy Mária katolikus hittan 
  Mesterházy Ferenc médiaismeret
  Molnárné Mádi Beáta ének
  Nagyné Kun Borbála fizika
  Pálfi Gyula Péterné matematika, kémia
  Róth Sándorné informatika
  Széles Katalin angol nyelv
  Vész László magyar nyelv és irodalom
  Zsarnai Éva erkölcstan