Feltöltés alatt ...  

2020/2021. tanév

 

1.a

   
angol irányultságú osztály    
Osztályfőnök: Lovas Julianna  
Napközis tanító: Kovácsné Dancs Ilona  
Az osztályban tanítók:    
     

1.b

   
angol irányultságú osztály    
Osztályfőnök: Bódy Zsuzsanna  
Naközis tanító:    
Az osztályban tanítók:    
     

1.c

   
művészeti irányultságú osztály    
Osztályfőnök: Vári Boglárka  
Napközis tanító:    
Az osztályban tanítók:    
     

2.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Dr. Lénárd András magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret
Napközis tanító: Jéney Ildikó technika és életvitel, rajz és vizuális kultúra, etika
Az osztályban tanítók:    
    ének-zene
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Tarczaliné Kelemen Judit angol nyelv
  Wappler Katalin testnevelés és sport

2.b

   
művészeti irányultságú osztály  
Osztályfőnök: Zombor Sára Maja

magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret,    technika és életvitel, etika

Napközis tanító:  Láng Annamária  
Az osztályban tanítók:     
  Bokodi-Oláh Eleonóra tánc és dráma
    rajz és vizuális kultúra
  Szántó Szilárd testnevelés és sport
  Telfel Grácia ének-zene
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra

2.c 

   
művészeti irányultságú osztály   
Osztályfőnök:  Szénási Anna 

magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret,  rajz és vizuális kultúra

Napközis tanító:  Soós Ágnes technika és életvitel, etika
Az osztályban tanítók:     
    tánc és dráma, rajz és vizuális kultúra
  Mihalovics Csilla ének-zene
  Wappler Katalin testnevelés és sport

3.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Juhász Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, matematika, etika 
Napközis tanító: Isépy Mária hit- és erkölcstan 
Az osztályban tanítók:    
  Józsa Ildikó környezetismeret, technika és életvitel, rajz és vizuális kultúra
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Nyerges Zsófia testnevelés és sport
  Tarczaliné Kelemen Judit angol nyelv
  Telfel Grácia ének-zene 

3.b

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Venyercsán Judit magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, etika 
Napközis tanító: Telfel Gracia  ének-zene
Az osztályban tanítók:    
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
    rajz és vizuális kultúra, tánc és dráma
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
    technika és életvitel

3.c

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Gyimes Bernadett magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret
Napközis tanító:    
Az osztályban tanítók:    
    rajz és vizuális nevelés, tánc és dráma
  Láng Annamária etika
  Mihalovics Csilla ének-zene
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
  Varga Gábor rajz és vizuális nevelés

4.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök:   magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
Napközis tanító: Déri Judit   
Az osztályban tanítók:     
  Farkas László testnevelés és sport
    rajz és vizuális kultúra
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Láng Annamária technika és életvitel, etika
  Tarczaliné Kelemen Judit angol nyelv
  Telfel Gracia  ének-zene 

4.b

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök, napközi: Sztankovics Zsuzsanna

magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, etika 

Osztálytanító, napközi: Dr. Sipuláné Kapusi Margit  
Az osztályban tanítók:     
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Szántó Szilárd testnevelés és sport
  Tarczaliné Kelemen Judit angol nyelv
  Vastagh Zsófia angol nyelv

4.c 

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Párkányi Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, matematika, környzetismeret, etika, technika és életvitel
Napközis tanító: Bokodi-Oláh Eleonóra tánc és dráma 
Az osztályban tanítók:     
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Molnárné Mádi Beáta  ének-zene 
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
  Tarczaliné Kelemen Judit angol nyelv
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Vastagh Zsófia angol nyelv
  Zsarnai Éva német nyelv

5.a

angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Földi Anna  
Osztályfőnök helyettes:    
Az osztályban tanítók:     
     

5.b

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Wappler Katalin  
Osztályfőnök helyettes:    
Az osztályban tanítók:     
     

5.c

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Tarczaliné Kelemen Judit  
Osztályfőnök helyettes:    
Az osztályban tanítók:     
     

6.a

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Molnárné Mádi Beáta ének-zene, etika, hon- és népismeret
Osztályfőnök helyettes: Márkus Krisztina  
Az osztályban tanítók:    
  Fejesné Bacsa Dóra magyar nyelv és irodalom
  Földi Anna természetismeret
  Halász Judit történelem
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
    hon- és népismeret
  Jéney Ildikó informatika
  Márkus Krisztina matematika
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika
  Tarczaliné Kelemen Judit angol nyelv
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Vastagh Zsófia angol nyelv
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

6.b

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra, etika 
Osztályfőnök helyettes:  Vastagh Zsófia magyar nyelv és irodalom, angol nyelv 
Az osztályban tanítók:    
  Földi Anna természetismeret
    hon- és népismeret
  Jéney Ildikó informatika
  Márkus Krisztina matematika
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene, hon- és népismeret
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika
  Tarczaliné Kelemen Judit angol nyelv
  Varga Gábor  rajz és vizuális kultúra 
  Vész László történelem
  Wappler Katalin testnevelés és sport
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

6.c 

 

 

angol irányultságú osztály
Osztályfőnök:  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv, etika
Osztályfőnök helyettes: Menich Ágnes  
Az osztályban tanítók:    
  Földi Anna természetismeret
  Horváth Ildikó  rajz és vizuális kultúra 
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Márkus Krisztina matematika
  Mihalovics Csilla ének-zene, hon- és népismeret
  Róth Sándorné  informatika 
  Szántó Szilárd  testnevelés és sport 
  Tátrai Ildikó magyar nyelv és irodalom
  Vész László történelem
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

7.a

   
Osztályfőnök: Vész László  történelem, etika 
Osztályfőnök helyettes:    
Az osztályban tanítók:    
  Fejesné Bacsa Dóra magyar nyelv és irodalom
  Földi Anna természetismeret
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
    matematika
  Róth Sándorné informatika
    angol nyelv 
  Széles Katalin angol nyelv
  Zsarnai Gábor  technika és életvitel 

7.b

   
Osztályfőnök: Nagy Attila  testnevelés és sport, etika 
Osztályfőnök helyettes:    
Az osztályban tanítók:    
  Földi Anna  természetismeret 
  Gurdon Józsefné matematika
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Róth Sándorné informatika
  Tátrai Ildikó magyar nyelv és irodalom
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vész László történelem
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

7.c

   
Osztályfőnök: Széles Katalin  angol nyelv, etika 
Osztályfőnök helyettes:    
Az osztályban tanítók:    
  Farkas László testnevelés és sport
  Földi Anna  természetismeret 
  Gurdon Józsefné matematika
  Halász Judit történelem
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Mihalovics Csilla ének-zene
  Róth Sándorné informatika
  Tátrai Ildikó magyar nyelv és irodalom
  Wappler Katalin testnevelés és sport
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

8.a

   
Osztályfőnök: Halász Judit  történelem, földrajz 
Osztályfőnök helyettes: Varga Gábor
Az osztályban tanítók:    
  Farkas László testnevelés és sport
  Földi Anna biológia
  Galyó Tünde kémia
  Gurdon Józsefné matematika
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
    fizika
  Róth Sándorné informatika
  Széles Katalin angol nyelv
  Tarczaliné Kelemen Judit angol nyelv
  Tátrai Ildikó magyar nyelv és irodalom
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Zsarnai Éva etika, német nyelv
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

8.b

   
Osztályfőnök: Fejesné Bacsa Dóra  magyar nyelv és irodalom, etika 
Osztályfőnök helyettes: Nyergesné Majer Zsófia  
Az osztályban tanítók:    
  Földi Anna biológia, földrajz
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Galyó Tünde kémia
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
    fizika
  Róth Sándorné informatika
  Széles Katalin angol nyelv
  Tarczaliné Kelemen Judit angol nyelv
  Tóth László matematika
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vész László történelem
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

8.c

   
Osztályfőnök: Tátrai Ildikó magyar nyelv és irodalom
Osztályfőnök helyettes: Zsarnai Éva német nyelv, etika
Az osztályban tanítók:    
  Földi Anna biológia
  Halász Judit földrajz
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Galyó Tünde kémia
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagyné Kun Borbála fizika
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika
  Tarczaliné Kelemen Judit angol nyelv
  Széles Katalin angol nyelv
  Tóth László matematika
  Varga Gábor  rajz és vizuális kultúra
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vész László történelem
  Zsarnai Gábor  technika és életvitel