"Együttműködés-együttnevelés"

 

Konzorciumi tagok:

• ELTE Gyakorló Általános Iskola
• ELTE Gyakorló Óvoda
• ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ
• ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
• Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

A pályázat ideje: 2012.10.01. - 2014.03.31.

A támogatás célja és háttere:

A pályázati felhívás célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében,
oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése
alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények
pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli
és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás.  .... tovább

Események:

 • Konzorciumi tagok megbeszélése - Projektindítás
  Dátum: 2012. szeptember 19.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
  Téma: a pályázat elindítása; tevékenységek meghatározása; az első három hónap feladatainak meghatározása
  Az esemény képekben
 • Konzorciumi tagok megbeszélése - Negyedéves tevékenységek és költségtervezés
  Dátum: 2012. október 3.
  Helyszín: Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
  Téma: tevékenységi terv elkészítése; tanfolyamok kiválasztása az egyes intézmények profiljának megfelelően
 • Projektnyitó konferencia
  Dátum: 2012. november 5.
  Helyszín: Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
  Téma: a pályázat beadásának motivációja, célja, hatása az egyes intézmények működésére; a pályázat paramétereinek bemutatása; az indikátorok szerepe a pályázatban; az integráció szerepe a gyerekek, pedagógusok, szülők életében; a Módszertani Központ megtekintése
  A konferencia előadásai: "Egy hajóban evezünk", "Kontra-rekontra"
  Az esemény képekben
 • Továbbképzés - "Interaktív tábla-interaktív módszerek használata a tanítás-tanulás folyamatában"
  - ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ + ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
  Dátum: 2012. november 29 - december 1.
  Helyszín: ISZE Oktatóterme
 • Továbbképzés - "Tanulók egyéni fejlesztésének módszertana"
  Dátum: 2012 . december 14-17.
  Helyszín: Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 • Konzorciumi tagok megbeszélése
  Dátum: 2013. május 9.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
  Téma: az új konzorciumi tag feladatainak meghatározása; intézmények közötti együttműködés kidolgozásának feladatmegosztása; indikátorok teljesítésének szervezése
 • Érzékenyítő nap - ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola alsó tagozata + ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
  Dátum: 2013. május 31.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
  Az esemény képekben
 • Érzékenyítő nap - ELTE Gyakorló Óvoda + ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
  Dátum: 2013. június 5.
  Helyszín: Csillebérc Szabadidő- és Ifjúsági Központ Szolgáltató Kft. II. alaptábor
  Az esemény képekben
 • Konzorciumi tagok megbeszélése
  Dátum: 2013. szeptember 10.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Téma: pedagógus-továbbképzések megvalósítása; egyéni fejlesztési tervek adaptációja; jógyakorlat adaptációja; felsőoktatási gyakorlóhelyek kialakítása
 • Továbbképzés - "A vezetés mestersége a változó közoktatásban"
  Dátum: 2013. október 10-12.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Az esemény képekben
 • Továbbképzés - "Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben-oktatásban"
  Dátum: 2013. november 7-9., november 14-16.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola
 • Továbbképzések
  "Szervezetfejlesztés és hálózatépítés", "Attitűd formálás", "Jogi szabályozás", "A differenciálás gyakorlata"
  Dátum: 2013. november 14-16.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola
 • Érzékenyítő nap - ELTE Gyakorló Általános Iskola felső tagozata
  Dátum: 2013. december 7.
  Helyszín: Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
  Az esemény képekben
 • Továbbképzés - "Számítógép és internet alapismeretek" - ELTE Gyakorló Óvoda + ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
  Dátum: 2014. január 15-17.
  Helyszín: ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
 • Konzorciumi tagok megbeszélése
  Dátum: 2014. január 23.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Téma: pedagógus-továbbképzések megvalósulása; egyéni fejlesztési tervek elkészítésének ellenőrzése; jógyakorlat adaptációja; intézmények közötti együttműködés dokumentálása; zárókonferencia előkészítése
 • Jó gyakorlat átadás-átvétele - ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Dátum: 2014. február 17.
  Helyszín: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Gyermekek Háza Program
 • Jó gyakorlat átadás-átvétele - ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Dátum: 2014. március 6.
  Helyszín: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Gyermekek Háza Program
  Az esemény képekben
 • Jó gyakorlat átadás-átvétele - ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Dátum: 2014. március 20.
  Helyszín: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Gyermekek Háza Program
  Az esemény képekben
 • Projektzáró konferencia
  Dátum: 2014. március 6.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Téma: a páláyzat során elért eredmények, tapasztalatok, az egyes konzorciumi tagok saját munkájának értékelése
  Az esemény képekben

Eszközbeszerzések:
ELTE Gyakorló Általános Iskola - Képes eszköztár