Kérjük, a kitöltött nyomtatványt juttassák el minél előbb személyesen az iskolánk titkárságára
("A" épület Kiss János altb.42-44.) vagy e-mailben (tanuloi_titkarsag[kukac]gyertyanffy.elte.hu)!

Adatlap és kiöltési útmutató Kitöltését kérjük minden tanév szeptember 10. napjáig.

Adatváltozás bejelentő Csak adatváltozás esetére.

Felmentési kérelem a 16 óráig tartó kötelező iskolában tartózkodás alól

Mindennapos testnevelésóra kiváltásához

Adatlap, melyet kérünk minden év elején az üzenőfüzet elejébe beragasztani és kitölteni.

Rendkívüli távolléti kérelem  Síeléshez, utazáshoz stb.

3 vagy több gyermekes családoknak étkezési kedvezmény igényléséhez

Nyilatkozat nyelvválsztásról a 2018-2019.tanév 3. művészeti évfolyamára

Módosító nyilatkozat Etika, Hit- és erkölcstan választásáról Leadási határideje: minden év május 20.!

A nálunk jelentkezett egyházakról itt tájékozódhat.