Kérjük, a kitöltött nyomtatványt juttassák el minél előbb személyesen az iskolánk titkárságára
("A" épület Kiss János altb.42-44.) vagy e-mailben (tanuloi_titkarsag[kukac]gyertyanffy.elte.hu)!

Adatvédelmi tájékoztató (GDPR) ÚJ!

Adatváltozás bejelentő Csak adatváltozás esetére!

Adatlap

Felmentési kérelem a 16 óráig tartó kötelező iskolában tartózkodás alól

Mindennapos testnevelésóra kiváltásához (ennek leadása minden félév elején szükséges)

Rendkívüli távolléti kérelem  Síeléshez, utazáshoz stb.

Kérelem magántanulói jogviszony létesítéséhez, státusz szüneteltetéséhez

3 vagy több gyermekes családoknak étkezési kedvezmény igényléséhez

Nyilatkozat nyelvválsztásról 3. művészeti tagozatosainak

Szülői felügyeleti nyilatkozat BEIRATÁSHOZ

Szülői felügyeleti nyilatkozat KIIRATÁSHOZ

Nyilatkozat Etika /Hit-és erkölcstan választásról ill. házirend elfogadásáról

Módosító nyilatkozat Etika, Hit- és erkölcstan választásáról Leadási határideje: minden év május 20.!

A nálunk jelentkezett egyházakról itt tájékozódhat.