Kérjük, a kitöltött nyomtatványt juttassák el az iskolánk titkárságára ("A" épület Kiss János altb.42-44.) vagy e-mailben (titkarsag[kukac]gyertyanffy.elte.hu)!

Adatvédelmi tájékoztató (GDPR) 

Adatváltozás bejelentő Csak adatváltozás esetére!

Adatlap

Diákolimpiai nevezés módja és szabályzata
Diákolimpiai nevezési kérelem

Bejelentő lap egyéni tanrend létesítéséhez

Bejelentő státusz szüneteltetéséhez

Felmentési kérelem a 16 óráig tartó kötelező iskolában tartózkodás alól 
ALSÓSOK SZÁMÁRA
FELSŐSÖK RÉSZÉRE

Mindennapos testnevelésóra kiváltásához (ennek leadása minden félév elején szükséges, a leadási határidő a nyomtatványon található)

Nyilatkozat Etika /Hit-és erkölcstan választásról ill. házirend elfogadásáról

Módosító nyilatkozat Etika, Hit- és erkölcstan választásáról Leadási határideje: minden év május 20.!

A nálunk jelentkezett egyházakról itt tájékozódhat.

Rendkívüli távolléti kérelem  (Síeléshez, utazáshoz stb.) A tanév bizonytalansága miatt ilyen kérelemhez jelenleg nem tudunk hozzájárulni!

Szülői felügyeleti nyilatkozat BEIRATÁSHOZ

Szülői felügyeleti nyilatkozat KIIRATÁSHOZ

Üzenő első lap - különórák

3 vagy több gyermekes családoknak étkezési kedvezmény igényléséhez