Tisztelt Szülő!

Kérem, hogy amennyiben tanórát vagy egyéb mulasztást érintő felmentést kér gyermekének, a munkánk megkönnyítése érdekében az alábbi szempontokat tisztázza a szakorvossal, aki a felmentési kérelemben ezeket szerepeltesse!

 • A felmentéshez nem tudunk elfogadni Zárójelentést, Ambuláns lapot, mert ez nem az iskolának, hanem a szülőnek szól. Szakorvos által írt (pl.testnevelés alóli felmentési) kérelemre/szakvéleményre van szükségünk.
 • A dokumentumon a tanuló adatai egyértelműen beazonosíthatók legyenek (kitöltött fejléc: név, születési dátum, TAJ szám).
 • Feltétlenül jelölje meg a felmentési kérelem időintervallumát (pontos kezdő és végdátum + tanév, esetleg félév).
 • Az indoklás mellett kérjük szerepeltessék, milyen felmentés javasol! pl.:
  • testnevelésóra látogatása alóli teljes felmentés (ebben az esetben gyógytestnevelés kötelező),
  • könnyített testnevelés: pl. kitartó futást igénylő feladatok alól,
  • mindenképp jelölje meg, ha gyógytestnevelés javasolt, valamint ennek formáját is: 2A (részt vesz a testnevelésórán és a gyógytestnevelésen is) vagy 2B (csak a gyógytestnevelés foglalkozáson vesz részt),
  • művészeti irányultságú osztályok esetén a felmentésben térjenek ki a tánc és mozgás tantárgyrészre is.
  • a mindennapos iskolábajárás alóli felmentés Covid veszélyeztetettség esetén.

A fentiek alapján kiállított szakvélemény esetén tudjuk a felmentést elfogadni.

Köszönjük az Ön és szakorvosa együttműködését!