Feltöltés alatt ...

 

2021/2022. tanév

 

1.a

   
angol irányultságú osztály     
Osztályfőnök: Tarján Eszter   
Napközis tanító:    
Az osztályban tanítók:    

1.b 

   
angol irányultságú osztály     
Osztályfőnök:  Sztankovics Zsuzsanna   

Napközis tanító: 

   
Az osztályban tanítók:     

1.c 

   
művészeti irányultságú osztály     
Osztályfőnök:  Párkányi Zsuzsanna   
Napközis tanító:     
Az osztályban tanítók:     

2.a

   
angol irányultságú osztály    
Osztályfőnök: Lovas Julianna magyar nyelv és irodalom, matematika, technika és életvitel 
Napközis tanító: Kovácsné Dancs Ilona rajz és vizuálin kultúra, etika 
Az osztályban tanítók: Farkas László  testnevelés és sport 
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Manninger Katica ének-zene
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
  Vastagh Zsófia  angol nyelv 

2.b

   
angol irányultságú osztály    
Osztályfőnök: Bódy Zsuzsanna matematika, magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, etika 
Naközis tanító: Bíró Viktória   
Az osztályban tanítók:  Bíró Fanni  angol nyelv 
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Manninger Katica ének-zene
  Nyergesné Majer Zsófia  testnevelés és sport 

2.c

   
művészeti irányultságú osztály    
Osztályfőnök: Grajzel-Vári Boglárka matematika, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, technika és életvitel 
Napközis tanító: Manninger Katica  ének-zene, etika
Az osztályban tanítók:  Bokodi-Oláh Eleonóra tánc és dráma
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Szántó Szilárd testnevelés és sport
  Varga Gábor  rajz és vizuális kultúra 

3.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Jéney Ildikó matematika, magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, környezetismeret, etika 
Napközis tanító: Biroscsuk Judit  ének-zene, technika és életvitel 
Az osztályban tanítók: Bíró Fanni  angol nyelv 
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Wappler Katalin  testnevelés és sport 

3.b

   
művészeti irányultságú osztály  
Osztályfőnök: Zombor Sára Maja

magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret,    technika és életvitel, rajz és vizuális kultúra

Napközis tanító:  Láng Annamária technika és életvitel, etika
Az osztályban tanítók: Bokodi-Oláh Eleonóra tánc és dráma
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Szántó Szilárd testnevelés és sport
  Telfel Grácia ének-zene
  Varga Gábor  rajz és vizuális kultúra 

3.c 

   
művészeti irányultságú osztály   
Osztályfőnök:  Szénási Anna 

magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret,  rajz és vizuális kultúra

Napközis tanító:  Pápai Sára etika
Az osztályban tanítók: Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Jéney Ildikó  rajz és vizuális kultúra 
  Láng Annamária technika és életvitel
  Mihalovics Csilla  ének-zene 
  Szabó Ágnes tánc és dráma
  Wappler Katalin testnevelés és sport

4.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Juhász Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, matematika, etika 
Napközis tanító: Isépy Mária hit- és erkölcstan 
Az osztályban tanítók: Bíró Fanni  angol nyelv 
  Józsa Ildikó  környezetismeret, technika és életvitel, rajz és vizuálisnevelés 
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
  Telfel Grácia ének-zene

4.b

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Venyercán Judit  matematika, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, etika
Napközis tanító: Telfel Grácia  ének-zene 
Az osztályban tanítók: Bíró Fanni  angol nyelv 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
  Szabó Ágnes tánc és dráma
  Szabó Éva technika és életvitel
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra

4.c

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Gyimes Bernadett magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret
Napközis tanító: Szabó Éva  technika és életvitel, etika 
Az osztályban tanítók: Bíró Fanni  angol nyelv 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Mihalovics Csilla  ének-zene 
  Nyergesné Majer Zsófia  testnevelés és sport
  Szabó Ágnes tánc és dráma
  Varga Gábor  rajz és vizuális kultúra 

5.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök:    
Osztályfőnök-helyettes:    
Az osztályban tanítók:    angol nyelv
    etika
    ének-zene
    hittan
    informatika
    matematika
    magyar nyelv és irodalom
    rajz és vizuális kultúra
    technika és életvitel
    természetismeret
    testnevelés és sport
    történelem

5.b

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök:    
Osztályfőnök-helyettes:    
Az osztályban tanítók:   angol nyelv
    etika
    ének-zene
    hittan
    informatika
    matematika
    magyar nyelv és irodalom
    rajz és vizuális kultúra
    technika és életvitel
    természetismeret
    tesnevelés és sport
    történelem

5.c 

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök:    
Osztályfőnök-helyettes:    
Az osztályban tanítók:    angol nyelv 
    etika
    ének-zene
    hittan
    informatika
    matematika
    magyar nyelv és irodalom
    rajz és vizuális kultúra
    technika és életvitel
    természetismeret
    testnevelés és sport
    történelem

6.a

angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Földi Anna természetismeret, etika 
Osztályfőnök-helyettes: Gurdon Józsefné  matematika 
Az osztályban tanítók: Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Márkus Krisztina rajz és vizuális kultúra
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Széles Katalin angol nyelv 
  Róth Sándorné informatika 
  Vastagh Zsófia  angol nyelv 
  Vész László magyar nyelv és irodalom, történelem
  Wappler Katalin testnevelés és sport
  Zsarnai Éva etika
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

6.b

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Wappler Katalin testnevelés és sport, etika
Osztályfőnök helyettes: Vas Vivien  matematika 
Az osztályban tanítók:  Fejesné Bacsa Dóra  magyar nyelv és irodalom
  Földi Anna természetismeret
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Márkus Krisztina rajz és vizuális kultúra
  Mihalovics Csilla ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika 
  Széles Katalin angol nyelv
  Vész László történelem
  Zsarnai Éva etika
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

6.c

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Tarczaliné Kelemen Judit magyar nyelv és irodalom, angol nyelv 
Osztályfőnök helyettes: Farkas László   
Az osztályban tanítók:  Földi Anna   természetismeret 
  Halász Judit történelem
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika 
  Széles Katalin angol nyelv
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Vas Vivien matematika
  Wappler Katalin testnevelés és sport
  Zsarnai Éva  német nyelv, etika 
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

7.a

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Molnárné Mádi Beáta ének-zene, etika
Osztályfőnök helyettes: Márkus Krisztina matematika 
Az osztályban tanítók:  Fejesné Bacsa Dóra  magyar nyelv és irodalom 
  Földi Anna természetismeret
  Halász Judit  történelem 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika 
  Tarczaliné Kelemen Judit  angol nyelv 
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Vastagh Zsófia  angol nyelv 
  Wappler Katalin testnevelés és sport
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

7.b

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra, etika 
Osztályfőnök helyettes:  Vastagh Zsófia magyar nyelv és irodalom, angol nyelv 
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés és sport
  Földi Anna  természetismeret 
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Márkus Krisztina matematika
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika 
  Tarczaliné Kelemen Judit  angol nyelv 
  Vész László  történelem 
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

7.c 

 

 

angol irányultságú osztály
Osztályfőnök:  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv, etika
Osztályfőnök helyettes: Kovács Magdolna angol nyelv 
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés és sport
  Földi Anna  természetismeret 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Mihalovics Csilla  ének-zene 
  Róth Sándorné informatika 
  Szántó Szilárd testnevelés és sport
  Tátrai Ildikó  magyar nyelv és irodalom 
  Vas Vivien matematika
  Vész László történelem
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

8.a

   
Osztályfőnök: Vész László  történelem, etika 
Osztályfőnök helyettes: Veresné Demeter Gyöngyi   
Az osztályban tanítók: Farkas László  testnevelés és sport 
  Fejesné Bacsa Dóra  magyar nyelv és irodalom 
  Földi Anna biológia
  Galyó Tünde kémia, fizika
  Halász Judit  földrajz 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika 
  Széles Katalin  angol nyelv 
  Vas Vivien matematika
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

8.b

   
Osztályfőnök: Nagy Attila  testnevelés és sport, etika 
Osztályfőnök helyettes: Galyó Tünde  kémia, fizika
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés és sport
  Földi Anna  biológia 
  Gurdon Józsefné matematika
  Halász Judit  földrajz 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika 
  Tátrai Ildikó  magyar nyelv és irodalom 
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vész László történelem
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor technika és életvitel

8.c

   
Osztályfőnök: Széles Katalin  angol nyelv, etika 
Osztályfőnök helyettes: Baranyi Beáta   
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés és sport
  Földi Anna  biológia 
  Galyó Tünde  kémia, fizika 
  Gurdon Józsefné matematika
  Halász Judit  történelem, földrajz 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hit- és erkölcstan
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika 
  Tátrai Ildikó  magyar nyelv és irodalom 
  Vargáné Rácz Katalin  angol nyelv 
  Zsarnai Gábor technika és életvitel