2021/2022. tanév

 

1.a

   
angol irányultságú osztály    
Osztályfőnök: Tarján Eszter  magyar nyelv és irodalom, matematika,
rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, etika 
Napközis tanító: dr. Sipuláné Kapusi Margit   
Az osztályban tanítók: Isépy Mária hittan
  Nyergesné Majer Zsófia  testnevelés és sport 
  Schrotti Ágota  angol nyelv
  Szabó Réka hittan
  Telfel Grácia ének-zene
  Vastagh Zsófia angol nyelv

1.b 

   
angol irányultságú osztály    
Osztályfőnök:  Sztankovics Zsuzsanna  magyar nyelv és irodalom, matematika,
technika és életvitel 

Napközis tanító: 

Schrotti Ágota  angol nyelv, etika
Az osztályban tanítók: Isépy Mária hittan
  Jéney Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Katona Anna hittan
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Mihalovics Csilla ének-zene
  Szabó Réka hittan
  Szántó Szilárd testnevelés és sport

1.c 

   
művészeti irányultságú osztály    
Osztályfőnök:  Párkányi Zsuzsanna 

magyar nyelv és irodalom, matematika,
technika és életvitel, etika  

Napközis tanító:  Bokodi-Oláh Eleonóra  tánc és dráma 
Az osztályban tanítók:  Farkas László testnevelés és sport 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hittan
  Katona Anna hittan
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Szabó Réka hittan
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra

2.a

   
angol irányultságú osztály    
Osztályfőnök: Lovas Julianna magyar nyelv és irodalom, matematika,
technika és életvitel 
Napközis tanító: Déri Judit rajz és vizuális kultúra, etika 
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés és sport 
  Isépy Mária hittan
  Keczkó Pál hittan
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Manninger Katica ének-zene
  Szabó Réka hittan
  Vastagh Zsófia  angol nyelv 

2.b

   
angol irányultságú osztály    
Osztályfőnök: Bódy Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, matematika, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, etika
Naközis tanító: Biró Viktória   
Az osztályban tanítók: Biró Fanni angol nyelv
  Isépy Mária hittan
  Keczkó Pál hittan
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Manninger Katica ének-zene 
  Nyergesné Majer Zsófia  testnevelés és sport 
  Szabó Réka hittan

2.c

   
művészeti irányultságú osztály    
Osztályfőnök: Grajzel-Vári Boglárka magyar nyelv és irodalom, matematika, technika és életvitel, ének-zene  
Napközis tanító: Manninger Katica  ének-zene 
Az osztályban tanítók:  Bokodi-Oláh Eleonóra tánc és dráma 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hittan
  Keczkó Pál hittan
  Párkányi Zsuzsanna  etika 
  Stipkovits Marianna hittan
  Szabó réka hittan
  Szántó Szilárd testnevelés és sport
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Zsarnai Éva  német nyelv 

3.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Jéney Ildikó magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, rajz és vizuális kultúra, etika 
Napközis tanító: Kovácsné Dancs Ilona ének-zene, technika és életvitel 
Az osztályban tanítók: Biró Fanni  angol nyelv 
  Keczkó Pál hittan
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Stiokovits Marianna hittan
  Szabó Réka hittan
  Wappler Katalin  testnevelés és sport 

3.b

   
művészeti irányultságú osztály  
Osztályfőnök: Zombor Sára Maja

magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 

Napközis tanító:  Láng Annamária technika és életvitel, etika 
Az osztályban tanítók: Biró Fanni angol nyelv
  Bokodi-Oláh Eleonóra  tánc és dráma 
  Horváth Ildikó  rajz és vizuális kultúra 
  Isépy Mária hittan
  Katona Anna hittan
  Keczkó Pál hittan
  Schrotti Ágota angol nyelv
  Szabó Réka hittan
  Szántó Szilárd testnevelés és sport
  Telfel Grácia ének-zene
  Varga Gábor  rajz és vizuális kultúra 
  Vargáné Rácz Katalin  angol nyelv 
  Zsarnai Éva  német nyelv 

3.c 

   
művészeti irányultságú osztály   
Osztályfőnök:  Szénási Anna 

magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, rajz és vizuális kultúra

Napközis tanító:  Zentai Dorottya technika és életvitel, etika 
Az osztályban tanítók: Biró Fanni  angol nyelv 
  Isépy Mária hittan
  Jéney Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Mihalovics Csilla  ének-zene 
  Schrotti Ágota angol nyelv
  Szabó Ágnes tánc és dráma
  Szabó Réka hittan
  Vargáné Rácz Katalin  angol nyelv 
  Wappler Katalin testnevelés és sport
  Zsarnai Éva  német nyelv 

4.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Juhász Zsuzsanna  magyar nyelv és irodalom, matematika, etika
Napközis tanító: Isépy Mária  
Az osztályban tanítók: Biró Fanni angol nyelv 
  Farkas László testnevelés és sport
  Isépy Mária hittan
  Józsa Ildikó  környezetismeret, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel 
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Molnárné Mádi Beáta  ének-zene 
  Nyergesné Majer Zsófia  testnevelés és sport 
  Szabó Réka hittan

4.b

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Fessler Judit  magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret,
etika 
Napközis tanító: Telfel Grácia ének-zene 
Az osztályban tanítók: Biró Fanni  angol nyelv 
  Farkas László testnevelés és sport
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hittan
  Keczkó Pál hittan
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
  Párkányi Zsuzsanna technika és életvitel
  Szabó Ágnes tánc és dráma
  Szabó Réka hittan
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Vastagh Zsófia  angol nyelv 

4.c

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Gyimes Bernadett magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 
Napközis tanító: Szabó Éva  technika és életvitel, etika 
Az osztályban tanítók: Biró Fanni  angol nyelv 
  Farkas László testnevelés és sport
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Keczkó Pál hittan
  Mihalovics Csilla  ének-zene 
  Nyergesné Majer Zsófia testnevelés és sport
  Schrotti Ágota angol nyelv
  Stipkovits Marianna hittan
  Szabó Ágnes tánc és dráma
  Szabó Réka hittan
  Varga Gábor  rajz és vizuális kultúra 

5.a

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Halász Judit  történelem 
Osztályfőnök-helyettes: Varga Gábor   
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés és sport
  Földi Anna  természetismeret 
  Isépy Mária hittan
  Kovács Magdolna  angol nyelv 
  Márkus Krisztina rajz és vizuális kultúra, matematika
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Róth Sándorné informatika
  Scherman László hittan
  Tarczaliné Kelemen Judit  magyar nyelv és irodalom 
  Vargáné Rácz Katalin  angol nyelv 
  Veczán Zoltán hittan
  Zsarnai Éva etika 
  Zsarnai Gábor technika és életvitel 

5.b

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Fejesné Bacsa Dóra  magyar nyelv és irodalom, etika 
Osztályfőnök-helyettes: Róth Sándorné informatika 
Az osztályban tanítók: Galyó Tünde  természetismeret 
  Halász Judit  történelem 
  Isépy Mária hittan
  Márkus Krisztina rajz és vizuális kultúra
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Róth Sándorné informatika
  Scherman László hittan
  Szántó Szilárd testnevelés és sport
  Tarczaliné Kelemen Judit  angol nyelv 
  Vas Vivien matematika
  Vastagh Zsófia  angol nyelv 
  Veczán Zoltán hittan
  Zsarnai Gábor  technika és életvitel 

5.c 

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Tátrai Ildikó  magyar nyelv és irodalom, etika 
Osztályfőnök-helyettes: Zsarnai Éva  német nyelv 
Az osztályban tanítók:  Biró Fanni  angol nyelv 
  Földi Anna természetismeret
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hittan
  Márkus Krisztina matematika
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Róth Sándorné informatika
  Scherman László hittan
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Vész László  történelem 
  Wappler Katalin testnevelés és sport
  Zsarnai Éva német nyelv
  Zsarnai Gábor  technika és életvitel 

6.a

angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Földi Anna természetismeret 
Osztályfőnök-helyettes: Gurdon Józsefné  matematika 
Az osztályban tanítók: Isépy Mária hittan
  Márkus Krisztina  rajz és vizuális kultúra 
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene, hon- és népismeret
  Róth Sándorné informatika
  Scherman László hittan
  Széles Katalin angol nyelv
  Vastagh Zsófia angol nyelv
  Veczán Zoltán hittan
  Vész László  magyar nyelv és irodalom, történelem
  Wappler Katalin testnevelés és sport
  Zsarnai Éva  etika 
  Zsarnai Gábor  technika és életvitel 

6.b

   
angol irányultságú osztály
Osztályfőnök: Wappler Katalin testnevelés és sport, etika
Osztályfőnök helyettes: Farkas László testnevelés és sport
Az osztályban tanítók:  Fejesné Bacsa Dóra magyar nyelv és irodalom
  Földi Anna természetismeret
  Isépy Mária hittan
  Kovács Magdolna angol nyelv
  Márkus Krisztina rajz és vizuális kultúra
  Mihalovics Csilla  ének-zene, hon- és népismeret
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika
  Scherman László hittan
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vas Vivien matematika
  Veczán Zoltán hittan
  Vész László  történelem 
  Zsarnai Gábor  technika és életvitel 

6.c

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Tarczaliné Kelemen Judit magyar nyelv és irodalom, angol nyelv 
Osztályfőnök helyettes: Vas Vivien  matematika 
Az osztályban tanítók:  Földi Anna  természetismeret 
  Halász Judit  történelem 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hittan
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene, hon- és népismeret
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Párkányi Zsuzsanna etika
  Róth Sándorné informatika
  Scherman László hittan
  Széles Katalin angol nyelv
  Tarczaliné Kelemen Judit magyar nyelv és irodalom, angol nyelv 
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Veczán Zoltán hittan
  Zsarnai Éva német nyelv 
  Zsarnai Gábor  technika és életvitel 

7.a

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Molnárné Mádi Beáta ének-zene, etika
Osztályfőnök helyettes: Márkus Krisztina matematika 
Az osztályban tanítók:  Galyó Tünde  kémia, biológia, fizika 
  Fejesné Bacsa Dóra  magyar nyelv és irodalom 
  Halász Judit  történelem, földrajz 
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hittan
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika
  Scherman László hittan
  Széles Katalin  angol nyelv 
  Varga Gábor rajz és vizuális kultúra
  Vastagh Zsófia  angol nyelv 
  Zsarnai Éva  német nyelv 
  Zsarnai Gábor  technika és életvitel 

7.b

   
művészeti irányultságú osztály
Osztályfőnök: Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra, etika 
Osztályfőnök helyettes:  Vastagh Zsófia magyar nyelv és irodalom, angol nyelv 
Az osztályban tanítók: Földi Anna  biológia, földrajz 
  Galyó Tünde kémia, fizika
  Isépy Mária hittan
  Márkus Krisztina matematika
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika
  Scherman László hittan
  Tátrai Ildikó  magyar nyelv és irodalom 
  Vastagh Zsófia angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
  Veczán Zoltán hittan
  Vész László  történelem 
  Zsarnai Gábor  technika és életvitel 

7.c 

 

 

angol irányultságú osztály
Osztályfőnök:  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv, etika
Osztályfőnök helyettes: Kovács Magdolna angol nyelv 
Az osztályban tanítók: Földi Anna biológia, földrajz
  Galyó Tünde fizika
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hittan
  Mihalovics Csilla  ének-zene 
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika
  Scherman László hittan
  Tátrai Ildikó magyar nyelv és irodalom
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vas Vivien matematika, kémia
  Vész László  történelem 
  Zsarnai Gábor  technika és életvitel 

8.a

   
Osztályfőnök: Vész László  magyar nyelv és irodalom, történelem, etika
Osztályfőnök helyettes: Veresné Demeter Gyöngyi   
  Farkas László testnevelés és sport
Az osztályban tanítók: Földi Anna  biológia 
  Galyó Tünde kémia, fizika
  Halász Judit földrajz
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hittan
  Mesterházy Ferenc  mozgóképkultúra és médiaismeret 
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Nagy Attila testnevelés és sport
  Róth Sándorné informatika
  Scherman László hittan
  Széles Katalin angol nyelv
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vas Viviven matematika
  Zsarnai Éva etika

8.b

   
Osztályfőnök: Nagy Attila  testnevelés és sport, etika 
Osztályfőnök helyettes: Galyó Tünde  kémia, fizika
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés és sport
  Földi Anna  biológia 
  Gurdon Józsefné matematika
  Halász Judit földrajz
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hittan
  Mesterházy Ferenc mozgóképkultúra és médiaismeret 
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Róth Sándorné informatika
  Scherman László hittan
  Széles Katalin angol nyelv
  Tátrai Ildikó  magyar nyelv és irodalom 
  Vargáné Rácz Katalin angol nyelv
  Vész László  történelem 
  Zsarnai Éva  német nyelv 

8.c

   
Osztályfőnök: Széles Katalin  angol nyelv, etika 
Osztályfőnök helyettes: Baranyi Beáta   
Az osztályban tanítók: Farkas László testnevelés és sport
  Földi Anna  biológia 
  Galyó Tünde kémia, fizika
  Gurdon Józsefné matematika
  Halász Judit történelem, földrajz
  Horváth Ildikó rajz és vizuális kultúra
  Isépy Mária hittan
  Mesterházy Ferenc  mozgóképkultúra és médiaismeret 
  Molnárné Mádi Beáta ének-zene
  Róth Sándorné informatika
  Scherman László hittan
  Tátrai Ildikó  magyar nyelv és irodalom 
  Vargáné Rácz Katalin  angol nyelv