EFOP-4.2.3-22 pályázat infrastruktúra és eszközpark fejlesztés

EFOP-4.2.3-22 pályázat infrastruktúra és eszközpark fejlesztés

MEGÚJULT AZ ELTE HAT GYAKORLÓISKOLÁJA

Befejeződött az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóiskoláinak infrastrukturális fejlesztése. A 2,8 milliárd forintos EFOP-támogatásból az egyetem öt budapesti és egy szombathelyi oktatási intézményét újították meg. A most záruló projekt része annak a programnak, amelyet az ELTE a Szegedi Tudományegyetemmel és a Széchenyi István Egyetemmel konzorciumban valósított meg.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kiemelt szerepe van a gyakorlóiskoláknak, mivel ezek a tanárképzésben részt vevő egyetemi hallgatók felkészítésének fontos színterei, az ide jelentkező diákok számára pedig olyan középiskolák, amelyek évek óta előkelő helyen szerepelnek az országos rangsorokban. 429 millió forint állt az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola rendelkezésére. Az intézményben felújították az aulát, a rendezvénytermet és a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkokat. Megújultak és új eszközparkkal bővültek az informatikai tantermek, új iskolarádió rendszert alakítottak ki.

 Megújult az ELTE hat gyakorlóiskolája

A most záruló projekt összköltsége 3,8 milliárd forint volt, melyet az ELTE a Széchenyi István Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel konzorciumban nyert el. A teljes forrásból az ELTE gyakorlógimnáziumainak renoválására 2,8 milliárd forint állt rendelkezésre, a támogatási intenzitás 100%.

 

AZ ELTE HAT GYAKORLÓISKOLÁJA ÚJUL MEG IDÉN ŐSSZEL 

A tervezett ütemben halad az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóiskoláinak infrastrukturális fejlesztése. Szeptemberben mind a hat intézményben megkezdődhet a tanév.

Tavaly ősszel az EFOP-4.2.3-22 pályázat keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el öt budapesti és egy szombathelyi gyakorlóiskolájának fejlesztésére.

A forrás jelentős részét, mintegy 1.8 milliárd forintot infrastrukturális fejlesztésekre, többek között belső renovációra, osztálytermek, szaktantermek, tornatermek és vizesblokkok felújítására, a villamoshálózat korszerűsítésére és bővítésére, közösségi terek, udvarok és irodák kialakítására és felújítására fordítják. Mindezek mellett több száz laptop és asztali számítógép érkezik a hat intézménybe, és új tantermi bútorokat is beszereznek.

A közoktatási tanév kezdetére a fejlesztések valamennyi intézményben előrehaladott szakaszban tartanak, mindenütt biztonságos és kulturált körülmények között kezdődhet meg a tanév, de a diákok teljeskörűen csak október közepén vehetik majd birtokba a megújított termeket és épületrészeket. Mindegyik gyakorlóiskola helyben biztosít részletes tájékoztatást a diákok és a szülők számára az adott intézményt érintő átmeneti intézkedésekről

https://www.elte.hu/content/az-elte-hat-gyakorloiskolaja-ujul-meg-iden-osszel.t.28962


Tisztelt Szülők! Tisztelt Partnereink! 

Örömmel tájékoztatom mindannyiukat, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem az EFOP-4.2.3-22 pályázat keretében 2,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el öt budapesti és egy szombathelyi gyakorlóiskolájának fejlesztésére. 

A győri Széchenyi István Egyetemmel konzorciumban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 429-429 millió forintot fordíthat a tanárképzést is támogató infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére.  

Az EFOP-4.2.3-22 pályázat keretében megvalósuló fejlesztés célja a gyakorlóiskolák valós, helyi igényekre és szükségletekre alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az intézmények pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a pedagógusképzéshez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek modernizálása, kialakítása. Mindezekkel vonzóbbá tehető a fiatalok számára a pedagógusi pálya, mely közvetlenül hozzájárul a pedagógus utánpótlás biztosításához, ezzel csökkentve a pedagógushiányt. 

A pályázati felhívás rögzítette, hogy az elmaradott infrastrukturális állapotú gyakorlóiskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a támogatott intézményekben minőségi, az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatait támogató és kiegészítő funkciók, szolgáltatások és lehetőségek legyenek elérhetők. 

Iskolánkban a pályázati forrást belső renovációra, osztálytermek, szaktantermek, közösségi terek, vizesblokk felújítására, villamoshálózat és világítás korszerűsítésére, a meglévő informatika terem felújítására és egy újabb kialakítására fordítjuk.  

A projekt céljaihoz igazodva jelentős eszközfejlesztést is megvalósítunk. Ez magába foglalja a wifi hálózat bővítését, az iskolarádiók által is használt belső hangrendszerek fejlesztését, biztonsági kamerarendszer kialakítását, számítógépek és laptopok beszerzését, valamint 40 darab digitális panel telepítését, iskolabútorok cseréjét. 

A pályázat megvalósulásával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. 

Mesterházy Ferenc 
igazgató

A fejlesztésről szóló cikket itt érhetik el: https://barczigyakorlo.elte.hu/content/2-8-milliardbol-fejleszti-gyakorloiskolait-az-elte.t.32354?fbclid=IwAR3vXam3lrNH7vt1FsF0eUUDTOYByOKyKSPRlZ4oSGvpUGM9wPUcP9hGVx4


Megújul a Trefort és az ELTE mindkét gyakorló általános iskolája

1,77 milliárd Ft EFOP támogatást nyert el az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Széchenyi István Egyetem konzorciuma gyakorlóiskoláik fejlesztésére, épületfelújításokra és eszközbeszerzésekre. A konzorcium sajtótájékoztatóján Scheuer Gyula kancellár és Pintér Zsolt projektmenedzser ismertették az ELTE terveit.

A cikk megtekinthető: https://www.elte.hu/content/megujul-a-trefort-es-az-elte-mindket-gyakorlo-altalanos-iskolaja.t.27479?fbclid=IwAR0AERLIpoX76vs-xNKBvmLLnUQL9Lna5uZhSh_MuWDbGqXbaoHN6JN6s6c


2,8 MILLIÁRDBÓL FEJLESZTI GYAKORLÓISKOLÁIT AZ ELTE

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 2,8 milliárd forintos EFOP-támogatást nyert el az öt budapesti és egy szombathelyi gyakorlóiskolájának fejlesztésére – jelentette be az egyetem rektora és kancellárja a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tartott projektnyitó ünnepségen. Az ELTE ezen támogatási összeggel a pályázó egyetemek között a legnagyobb összeget nyerte el.

https://www.elte.hu/content/2-8-milliardbol-fejleszti-gyakorloiskolait-az-elte.t.27341


ELKEZDŐDHET AZ ELTE GYAKORLÓISKOLÁINAK FEJLESZTÉSE

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az EFOP-4.2.3-22 pályázat keretében 2,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el öt budapesti és egy szombathelyi gyakorlóiskolájának fejlesztésére.

https://www.elte.hu/content/elkezdodhet-az-elte-gyakorloiskolainak-fejlesztese.t.26973