Mérések

Mérések

Országos mérések eredményei (korábban kompetenciamérés)

2021/2022 Országos mérés Gyertyánffy intézményi összefoglaló és az Oktatási Hivatal összefoglalója 2022 

2021/2022 Országos mérés 6. évfolyam: Matematika, Szövegértés, Természettudomány, Angol nyelv 2022

2021/2022 Országos mérés 8. évfolyam: Matematika, Szövegértés, Természettudomány, Angol nyelv, Német nyelv 2022

2020/2021 Országos kompetenciamérés 6. évfolyam 2021

2020/2021 Országos kompetenciamérés 8. évfolyam 2021

2019/2020. tanévi Országos kompetenciamérés – Az emberi erőforrások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata értelmében a mérés a járvány miatt elmaradt.

2018/2019 Országos kompetenciamérés 6. évfolyam 2019

2018/2019 Országos kompetenciamérés 8. évfolyam 2019

2017/2018 Országos kompetenciamérés 6. évfolyam 2018

2017/2018 Országos kompetenciamérés 8. évfolyam 2018

2016/2017 Országos kompetenciamérés 6. évfolyam 2017

2016/2017 Országos kompetenciamérés 8. évfolyam 2017


Fittségi mérés (NETFIT)

Pályaorientációs vizsgálat

Tisztelt Szülők! 

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022 (VII. 29.) BM rendelet 12. § (10) bekezdése szerint az általános iskolák nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2022. szeptember 19. és 2021. október 10. között megszervezik a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 80. § (1a) bekezdése alapján a tanulók pályaválasztását megalapozó kompetenciák vizsgálatát.  

Az országos vizsgálat megszervezése az Oktatási Hivatal által elkészített digitális mérő és támogató eszközzel, valamint a Hivatal által kiadott alábbi eljárásrend alkalmazásával történik. 

A vizsgálatról (mérésről) röviden: 

A vizsgálat (mérés) célja, hogy a tanévben minden nyolcadik évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a vizsgálat (mérés) során a kérdésekre adott válaszai alapján  
·                a hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, 
·                saját érdeklődésének főbb területeiről – és a továbbtanulás szempontjából lényeges – néhány kompetenciájáról.  

A vizsgálat (mérés) visszajelzése sok esetben a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadja a résztvevő tanuló számára. 

A vizsgálat (mérés) olyan, a nyolcadik évfolyamos tanuló anonimitását biztosító, tanácsadás jellegű vizsgálat (mérés), amely a középfokú továbbtanulási irányokra ágazati szinten fogalmaz meg pályaorientációs ajánlásokat. 

A vizsgálat konkrét időpontjáról és az esetleges órarendbeli változásokról a tanulók kapnak tájékoztatást. 

Tisztelettel, 
Iskolavezetőség