Szakorvosi igazolás

Szakorvosi igazolás

Tisztelt Szülő!

Kérem, hogy amennyiben tanórát vagy egyéb mulasztást érintő felmentést kér gyermekének, a munkánk megkönnyítése érdekében az alábbi szempontokat tisztázza a szakorvossal, aki a felmentési kérelemben ezeket szerepeltesse!

A felmentéshez nem tudunk elfogadni Zárójelentést, Ambuláns lapot, mert ez nem az iskolának, hanem a szülőnek szól. Szakorvos által írt (pl.testnevelés alóli felmentési) kérelemre/szakvéleményre van szükségünk.

A dokumentumon a tanuló adatai egyértelműen beazonosíthatók legyenek (kitöltött fejléc: név, születési dátum, TAJ szám).

Feltétlenül jelölje meg a felmentési kérelem időintervallumát (pontos kezdő és végdátum + tanév, esetleg félév).

Az indoklás mellett kérjük szerepeltessék, milyen felmentés javasol! pl.:

testnevelésóra látogatása alóli teljes felmentés (ebben az esetben gyógytestnevelés kötelező),

könnyített testnevelés: pl. kitartó futást igénylő feladatok alól,

mindenképp jelölje meg, ha gyógytestnevelés javasolt, valamint ennek formáját is: 2A (részt vesz a testnevelésórán és a gyógytestnevelésen is) vagy 2B (csak a gyógytestnevelés foglalkozáson vesz részt),

művészeti irányultságú osztályok esetén a felmentésben térjenek ki a tánc és mozgás tantárgyrészre is.

a mindennapos iskolábajárás alóli felmentés Covid veszélyeztetettség esetén.

A fentiek alapján kiállított szakvélemény esetén tudjuk a felmentést elfogadni.

Szülői kérvény sablon

A kérvényt kérjük a titkarsag@gyertyanffy.elte.hu emailcímre megküldeni vagy az E-Kréta e-ügyintézés felületésn a Tanuló felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása fülre feltölteni szíveskedjen!

Köszönjük az Ön és szakorvosa együttműködését!