Pályázatok

Pályázatok

 

Mozogj, és nyerj 1 millió forintot a sulidnak!

A pályázat megtekintéséhez, kattintson a képre!

 

 

 

 

      Iskolánk csatlakozott a Digitális Témahéthez 2023-ban.

A Digitális Témahét keretében a 3. évfolyamon 9 X 45 perces időtartamban, „Digitális feladatkártyák" című projektünkkel valósítottuk meg a digitális kultúra- és a testnevelésórákon a téma feldolgozását.
Célunk egy olyan projekt megvalósítása volt, amely a „Z” és alfa generáció igényeihez illeszkedik.
A digitális környezetben való tanulás, szórakozás, játék és kísérletezés közben képessé váltak és válnak integrálni más tantárgyak tudáselemeit. A tanulók informatikai ismereteit, IKT kompetenciájukat felhasználva, digitális feladatkártyákat terveztünk, majd a testnevelésórai környezetben, mint feladatközlési módszert- az utasítást és a bemutatást helyettesítve- alkalmaztunk. A feladatkártyákat a környezettudatosság és fenntarthatóság jegyében táblagépeken használták a diákok. Az alkalmazás során törekedtünk az „okos eszközök”, „okos” felhasználására, a differenciálási lehetőségek megvalósítására, és teret engedtünk a tanulók kreatív, alkotó gondolatainak és a kooperatív munkaformáknak.

Élményalapú, gyakorlati hasznú informatika- és technikaórák az iskolában
Melyik gyerek ne szeretné megélni azt az élményt, amikor az általa megtervezett és elkészített munkadarabról kiderül, hogy tökéletesen működik, és a gyakorlati életben is jól használható!
Hetedikes tanulóink fúrtak, fűrészeltek, csiszoltak, ragasztottak, festettek, majd az elkészült fa közlekedési lámpatestbe bevezették az áramot. Kipróbálták a blankolást, a forrasztást és a szigetelést, majd a Microbit robottechnika felhasználásával beprogramozták lámpáikat.
A lámpamakettek működése pontosan szimulálta a valós közlekedési helyzeteket.
A technika, az informatika és a fizika tantárgyak összekapcsolásával talán új közlekedési mérnöki karrierek kezdődhetnek...:)

 

 

 

 

 

 

Plant for the Planet magyarországi bázisiskolája

Iskolánk csatlakozott a Plant for the Planet mozgalomhoz.
A mozgalomról és a Plant for the Planet Akadémiáról bővebben itt lehet olvasni. 
Kapcsolattartó: Mesterházy Ferenc igazgató

https://www.youtube.com/watch?v=oe2REm1buIs

 

 

Trash Value Challenge Hungary – Tervezz, alkoss, cselekedj!

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar és a képzésben közreműködő iskolánk együttesen csatlakozott UKids programhoz. A gyakorlóiskolában már hagyománya van a fenntarthatósági és környezettudatos magatartásra vezető projekteknek, de a tudatos, a gyerekek vállalkozóképességét fejlesztő elem most került fókuszba. A jelenlegi projekt új vonása, hogy az a gyerekek, szülők, gyakorló pedagógusok mellett a tanítóképző kar hallgatói közös együttműködésében valósult meg.
A projekt honlapja itt tekinthető meg.
Kapcsolattartó: Józsa Ildikó igazgató-helyettes 

 

Az újrahasznosítási kihívást a 4. évfolyam egy tervezőfüzet kitöltésével kezdte, melyben egérke kísérte végig őket. 
Összegyűjthették eddigi tudásukat, ötleteiket a témában. A környezetükben megtalálható, kidobásra szánt anyagok újrahasznosításával készítettek új használati tárgyakat. Csoportban bemutatták egymásnak tervező munkájukat és a kész tárgyakat is. Majd értékelték saját prezentációjukat, tanulási folyamatukat és ezek jövőbeni hasznosulását.


- A gyerekek a kreatív alkotás örömén keresztül elmélyítették ismereteiket a globális problémákról, mint a környezetszennyezés, klímakatasztrófa, fenntarthatóság, hulladékkezelés. Fejlődött szociális érzékenységük, kommunikációjuk, társas kapcsolataik.
- A hallgatók megtapasztalhatták a pedagógus gyermekeket támogató, értékközvetítő szerepét. Gyakorlatot szerezhettek az aktív tanulást támogató módszertanban.
- A pedagógusok aktívan részt vettek a belső tudásmegosztásban.


A gyerekek legtöbbje az iskolai élethez köthető és a közvetlen környezetükben felhasználható tárgyakat készítettek: tolltartó farmerből, papírhengerből, plüssállatból, textilből; mobiltartó, éjjelilámpa, ékszerek, játékok. Szívesen használták a digitális technikát a projekt megvalósításhoz. Sokan fotón örökítették meg a tervező- és alkotómunkát.


A tervezőfüzet utolsó kérdése a következő volt: Ha három fontos dolgot megtaníthatnál másoknak a kihívásból, mik lennének azok? A következőket válaszolták: A Föld megóvása a legfontosabb! Együtt könnyebb dolgozni, mint egyedül! Ne félj a feladattól, ha már belekezdtél, könnyű lesz!

 

NKA pályázat - Új iskolai kórus alapítása

Iskolánk a 2017/2018. tanévben részt vett az NKA 449132/00011 számú "Új iskolai kórus alapítása" című pályázatában.
A pályázat, illetve az iskola célja a zeneszerető, zeneértő, a kultúra és a művészetek iránt nyitott és fogékony fiatalok nevelése. Ennek egyik kiemelkedő tevékenységi formája az iskola kórusainak megalapítása, a kórusélet programjának, hagyományainak és tevékenységi formáinak megteremtése. 
A pályázat lehetővé tette iskolánk kórusai részére kották, illetve a kórustagok számára egységes egyenruha kiegészítő gallér beszerzését is. A tanévben a kórus, mint közösség is megerősödött megalapozva a következő tanév közös munkáját, amit a következő tanévekben is folytatni kívánunk. 

Karácsonyváró Hangverseny(önálló bemutatkozó hangverseny)
2017. december

https://www.youtube.com/watch?v=q9ZjuPpDpT8

https://www.youtube.com/watch?v=N8VQusNqqsI

 

Kerületi Dalos Találkozó (Éneklő Ifjúság Hangverseny, minősítő hangverseny)
A versenyen mindkét kórus Arany minősítést kapott
2018. május

https://www.youtube.com/watch?v=A4OxtosCqoA

https://www.youtube.com/watch?v=7fK4Rtb3tQY

 

 

TÁMOP-3.4.2.A-11/1-2012-0006 
"Együttműködés-együttnevelés"

Konzorciumi tagok:
• ELTE Gyakorló Általános Iskola
• ELTE Gyakorló Óvoda
• ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ
• ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
• Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

A pályázat ideje: 2012.10.01. - 2014.03.31.

A támogatás célja és háttere:

A pályázati felhívás célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében,
oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése
alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények
pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli
és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás.  .... tovább

 

Események:

 • Konzorciumi tagok megbeszélése - Projektindítás
  Dátum: 2012. szeptember 19.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
  Téma: a pályázat elindítása; tevékenységek meghatározása; az első három hónap feladatainak meghatározása
  Az esemény képekben
 • Konzorciumi tagok megbeszélése - Negyedéves tevékenységek és költségtervezés
  Dátum: 2012. október 3.
  Helyszín: Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
  Téma: tevékenységi terv elkészítése; tanfolyamok kiválasztása az egyes intézmények profiljának megfelelően
 • Projektnyitó konferencia
  Dátum: 2012. november 5.
  Helyszín: Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
  Téma: a pályázat beadásának motivációja, célja, hatása az egyes intézmények működésére; a pályázat paramétereinek bemutatása; az indikátorok szerepe a pályázatban; az integráció szerepe a gyerekek, pedagógusok, szülők életében; a Módszertani Központ megtekintése
  A konferencia előadásai: "Egy hajóban evezünk""Kontra-rekontra"
 • Továbbképzés - "Interaktív tábla-interaktív módszerek használata a tanítás-tanulás folyamatában" 
  ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ + ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
  Dátum: 2012. november 29 - december 1.
  Helyszín: ISZE Oktatóterme
 • Továbbképzés - "Tanulók egyéni fejlesztésének módszertana"
  Dátum: 2012 . december 14-17.
  Helyszín: Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 • Konzorciumi tagok megbeszélése
  Dátum: 2013. május 9.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
  Téma: az új konzorciumi tag feladatainak meghatározása; intézmények közötti együttműködés kidolgozásának feladatmegosztása; indikátorok teljesítésének szervezése
 • Érzékenyítő nap - ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola alsó tagozata + ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
  Dátum: 2013. május 31.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
 • Érzékenyítő nap - ELTE Gyakorló Óvoda + ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
  Dátum: 2013. június 5.
  Helyszín: Csillebérc Szabadidő- és Ifjúsági Központ Szolgáltató Kft. II. alaptábor
 • Konzorciumi tagok megbeszélése
  Dátum: 2013. szeptember 10.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Téma: pedagógus-továbbképzések megvalósítása; egyéni fejlesztési tervek adaptációja; jógyakorlat adaptációja; felsőoktatási gyakorlóhelyek kialakítása
 • Továbbképzés - "A vezetés mestersége a változó közoktatásban"
  Dátum: 2013. október 10-12.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola
 • Továbbképzés - "Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben-oktatásban"
  Dátum: 2013. november 7-9., november 14-16.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola
 • Továbbképzések
  "Szervezetfejlesztés és hálózatépítés", "Attitűd formálás", "Jogi szabályozás", "A differenciálás gyakorlata"

  Dátum: 2013. november 14-16.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola
 • Érzékenyítő nap - ELTE Gyakorló Általános Iskola felső tagozata
  Dátum: 2013. december 7.
  Helyszín: Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
 • Továbbképzés - "Számítógép és internet alapismeretek" - ELTE Gyakorló Óvoda + ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
  Dátum: 2014. január 15-17.
  Helyszín: ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ
 • Konzorciumi tagok megbeszélése
  Dátum: 2014. január 23.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Téma: pedagógus-továbbképzések megvalósulása; egyéni fejlesztési tervek elkészítésének ellenőrzése; jógyakorlat adaptációja; intézmények közötti együttműködés dokumentálása; zárókonferencia előkészítése
 • Jó gyakorlat átadás-átvétele - ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Dátum: 2014. február 17.
  Helyszín: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Gyermekek Háza Program
 • Jó gyakorlat átadás-átvétele - ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Dátum: 2014. március 6.
  Helyszín: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Gyermekek Háza Program
 • Jó gyakorlat átadás-átvétele - ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Dátum: 2014. március 20.
  Helyszín: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Gyermekek Háza Program
 • Projektzáró konferencia
  Dátum: 2014. március 6.
  Helyszín: ELTE Gyakorló Általános Iskola
  Téma: a páláyzat során elért eredmények, tapasztalatok, az egyes konzorciumi tagok saját munkájának értékelése

Eszközbeszerzések:
ELTE Gyakorló Általános Iskola - Képes eszköztár