Letölthető nyomtatványok

Nyomtatványok

Kérjük, hogy minden, a szülő által kitöltött dokumentumot (távolléti kérelem, adatváltozás bejelentés, egyéb kérvények) minden gondviselő, aki gyakorolja a szülői felügyeletet, írja alá! Ennek hiányában nem kezdődik el az ügyintézés. Kérjük, hogy kiemelten figyeljenek a be- és kiiratkozással kapcsolatos ügyintézésre!
A kitöltött nyomtatványt töltsék fel a Kréta e-ügyintézés felületra vagy küldjék el e-mailben (titkarsag[kukac]gyertyanffy.elte.hu)!

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Adatvédelmi tájékoztató (GDPR) 

Adatlap leendő első osztályosoknak, Adatlap átvétel esetén (2. vagy felsőbb éves tanuló átiratkozásához)

Nyilatkozat Etika /Hit-és erkölcstan választásról ill. házirend elfogadásáról  A nálunk jelentkezett egyházakról itt tájékozódhat.

Szülői felügyeleti nyilatkozat BEIRATÁSHOZ

Szükség esetén meghatalmazás beíratáshoz (amennyiben a szülők/gondviselők nem tudnak megjelenni a beiratkozáson)

 

Tanév elején/ félévkor kitöltendő dokumentumok:

Mindennapos testnevelésóra kiváltásához II.félév (ennek leadása minden félév elején szükséges, a leadási határidő a nyomtatványon található) Aki nem ad le igazolást a fenti határidőig, az a félév ill. tanév végéig köteles a tömegsport foglalkozásokon részt venni, tehát a késve leadott igazolás nem jogosít fel távolmaradásra! (A távolmaradás igazolatlan mulasztásnak minősül! A II.félévre szóló nyomtatvány feltöltve 2023.11.17.) Elektroikusan megküldött, fénymásolt és pecsét nélküli igazolást nem áll módunkban elfogadni.

Üzenő első lap - különórák

3 vagy több gyermekes családoknak étkezési kedvezmény igényléséhez a Kréta felületen a Nyilatkozathoz kell csatolni

 

Szükség esetén kitöltendő dokumentumok:

Allergia esetén kitöltendő nyilatkozat

Adatváltozás bejelentő Csak adatváltozás esetére! (titkarsag@gyertyanffy.elte.hu)

Diákolimpiai nevezés módja és szabályzata
Diákolimpiai nevezési kérelem  A testnevelőnek személyesen vagy emailben küldheti el

Bejelentő lap egyéni tanrend létesítéséhez (titkarsag@gyertyanffy.elte.hu)

Bejelentő státusz szüneteltetéséhez (titkarsag@gyertyanffy.elte.hu)

Módosító nyilatkozat Etika, Hit- és erkölcstan választásáról Leadási határideje: minden év május 20. (titkarsag@gyertyanffy.elte.hu)! 
A nálunk jelentkezett egyházakról itt tájékozódhat.

Rendkívüli távolléti kérelem  (Síeléshez, utazáshoz stb.) A nyomtatványt az adott időszak előtt legalább 5 munkanappal küldje be az intézmény titkárságára elbírárásra! Kérjük a nyomtatványt a Kréta -> E-ügyintézés - > Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása felületén küldje be! További részleteket az iskolai protokollban talál. 

Szülői felügyeleti nyilatkozat KIIRATÁSHOZ Személyesen adja le az iskolatitkárságon a befogadóval együtt! A kiiratkozás feltétele, hogy a tankönyveit és kölcsönzött könyveit is maradéktalanul leadja!

Nyári ügyeletkérő nyomtatvány