8. évfolyam továbbtanulás

Középiskolai jelentkezés folyamata

Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal középiskolai információs rendszere az alábbi linken érhető el: www.kir.hu/kir2_kifir
Általános tájékoztatás az írásbeli vizsgával kapcsolatosan: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_matek_magyar

A 2023.október 19-ei szülői értekezlet PPT anyagáit ITT találják!

A határidőket kérjük pontosan tartsák be, minden határidő az adott nap 8:00 órára vonatkozik, de hamarabb is le lehet adni a nyomtatványokat!

A középiskolai felvételi eljárás menete a következő:

 1. 2023. október 19-én (csütörtökön), 17.00 órakor a B épület előadójában összevont szülői értekezletet tartunk a 8. évfolyamos tanulók szüleinek, melynek témája a középfokú felvételi eljárásrend.
   
 2. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. Az Oktatási Hivatal 2023. november 15-ig közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. A lista alapján válasszák ki melyik intézményben írja gyermekük a központi írásbeli felvételi vizsgát. A nyolcadikosok esetben az iskola gyűjti be és postán juttatjuk el az írásbeli vizsgát szervező középiskolákba, ezért a jelentkezési lapot 2024. november 23-ig adják le az osztályfőnöknek!
   
 3. 2024. január 20., 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra az érintett intézményekben. (Pótvizsga: 2024.01.30.14:00)
   
 4. 2024. február  6-ig az osztályfőnöknek küldjék el az elektronikusan előállított ADATBEGYŰJTŐ LAP-ot.
  Az OH 2020. januárjától egy adatbegyűjtő alkalmazással kívánja egyszerűsíteni és segíteni az adminisztrációs teendőket. Kérem, hogy az említett alkalmazás használatával készítsék el az adatbegyűjtő lapot és ezt adják le az osztályfőnököknek!
  Az általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazást az alábbi linken érhetik majd el: http://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto
  A mellékelt dokumentummal az adatbegyűjtő alkalmazás használatához kívánunk segítséget nyújtani Önöknek!
  Az oktatási azonosítót a diákigazolványon találják. Az aláíráskor lehetőség lesz a jelentkezéseken módosítani, ld. 7.pont.
   
 5. 2024. február 9. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. A írásbeli felvételi vizsgalapba a szülő, a középiskola által megadott időpont szerint, betekintést nyer.
  A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási -értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban kell benyújtania a vizsgát szervező középiskola igazgatójához. A jogorvoslati kérelmet a középiskola, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
   
 6. 2024. január 29-ig alábbi linken a szülőknek jelentkezniük kell aláírásra és a jelentkezési lapok ellenőrzésére. Aláírásra 2024. február 13-15. között van lehetőség. A jelentkezéskor kérem, a tanuló nevét és osztályát adja meg. Az aláíráson a tanulónak nem kell megjelennie, ők az osztályban írják alá közösen február 16-án.

  * Az aláíráskor a középiskolától kapott Értékelő lapot (és amennyiben az írásbeli vizsgán kedvezményt kapott gyermeke, akkor a szakvéleményt is) csatolni kell a jelentkezéshez, ezért kérem, hogy hozzanak magukkal annyi fénymásolatot, ahány iskolába jelentkezik a tanuló és +1 másolatot, ami az iskolában megőrzésre kerül! Az Értékelő lap eredeti példánya a szülőnél marad. (Pl. Ha 3 iskolába, 8 tanulmányterületre jelentkezik, akkor 3+1, azaz 4 fénymásolatra lesz szükség.) Hozzanak magukkal minden olyan dokumentumot, amit a középfokú iskola a jelentkezési laphoz kér csatolni. Aki az aláírás előtt nem tudja a középiskolától átvenni az Értékelő lapot, azt kérem, hogy 2024. február 14. 10 óráig hozza be utólag. Ehhez nem szükséges időpontot foglalni, csak adja le a titkárságon a másolatokat.
   
 7. 2024. február 21-ig az aláírt jelentkezési lapokat az iskolánkban a tanulói, pedagógusi és osztályfőnöki aláírásokat követően iskolákra válogatva elsőbbségi postázással továbbítjuk a megfelelő középiskolába.
   
 8. 2024. március 4-14. között tartják a középiskolák a szóbeli felvételit és alkalmassági vizsgát. A beosztásról az iskolák honlapját érdemes figyelni, minden iskola egyéni módon értesíti a beosztásról a szülőket!
   
 9. Amennyiben a szóbelik után módosítani kívánnak a korábbi sorrenden, kérem 2024. április 6-ig az jelentkezzen módosításra. Itt a már korábban megjelölt középiskola igazgatójának külön engedélyével lehetőség van új tanulmányterület megjelölésére. Aláírásra 2024. április 8–9. között van lehetőség. Ebben eltérni nem áll módunkban!
   
 10. 2024. április 10. A módosító tanulói adatlapok továbbításának határnapja.
   
 11. A felvételről a középfokú intézmények legkésőbb 2024. május 2-ig értesítik a tanulókat, de a honlajukon korábban már szoktak kitenni eredményeket, azt is érdemes figyelni.
   
 12. 2024. május 6–22. rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 
   
 13. A tanévzáró ünnepség után a tanulók átveszik a bizonyítványaikat és távozó lapjaikat, melyet a középfokú intézménynek a beiratkozáson (2024. június 26-28. között) le kell adni. A középiskolai beiratkozáskor kapott Visszaigazoló lapot (a távozó lap Visszaigazolás része) kérem, adják le titkárságunkon 2024. június 28-ig vagy a nyári ügyeleti napok valamelyikén vagy küldjék el elektronikusan a titkarsag@gyertyanffy.elte.hu címre. 

A határidőket kérjük pontosan tartsák be, minden határidő -ha azt másként nem írjuk- az adott napon reggel 8:00 órára - a tanítás kezdetére- vonatkozik!

További részletekről az oktatas.hu oldalon tájékozódhatnak.